Голод 1946-1947 років

Дата: 12.01.2016

		

Міністерство
освіти й науки України

Донецький
національний технічний університет

РЕФЕРАТ

з
курсу «Історія України»

на
тему:

Голод
1946-1947 років

Виконала:

студентка
гр. ЕФ — 06 А

Шелестюк
О.С.

Викладач:

Гончаров
В.В.

Донецьк
– 2009

Зміст

Вступ

1. Причини голоду 1946-1947 рр

2. Суспільна атмосфера й поведінка людей в
період голоду

3. Наслідки голодомору

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Післявоєнний
період є одним із ключових етапів історії радянського державного устрою і
суспільства. Ці роки залишили практично без змін політичну й економічну систему
в СРСР, хоча у суспільстві після переможного завершення війни відбувались
зміни, пов’язані з надіями та очікуваннями, які викликали особливий психологічний
клімат і настрої. Населення країни увійшло в мирне життя, сподіваючись, що за
порогом війни залишилось усе найстрашніше і важке. У масовій свідомості виник
образ «життя-свята», із допомогою якого моделювалася особлива концепція
післявоєнного життя – без протиріч, без напруги. Стимулом розвитку цієї
концепції був лише один фактор – надія. Вона викликала небувалий оптимізм, емоційне
завзяття народу, що дозволило досить швидко вирішити основні завдання відбудови.
Однак ейфорія перемоги з її духом свободи й ідеологізацією минулого мирного
існування була розвіяна реальними життєвими обставинами.

Вже у 1946-1947
рр. економічна й сільськогосподарська політика ВКП(б) викликала штучний голод.
Він забрав із собою сотні тисяч людських життів, спотворив моральні норми й
життєві цінності, але, разом із тим, посилив критичні настрої у радянському
суспільстві, викликав прихований та відкритий спротив як безпартійних, так і
партійних громадян існуючій політичній системі й похитнув велич вождя-ікони –
Й.Сталіна.

В умовах
тоталітарної держави тема післявоєнного голодомору була закрита. Будь-яка
згадка про третій у ХХ ст. голод в Україні цензурою рішуче викреслювалася. Документи
з грифом «цілком таємно», «таємно», «конфіденційно», «тільки особисто», «тільки
адресату» були надійно заховані в архівах органів державної безпеки,
міліцейських структур, партійних і виконавчих комітетів рад з областей, міст,
районів. Можливість добратися до цих документів у дослідників з’явилася лише в умовах незалежної
Української держави.

Голод 1946-1947
рр. є предметом дослідження багатьох вчених та спеціалістів з історії України:
Рабенчука О.П., Воронова І.О., Пилявця Ю.Г. та ін.

Актуальність теми
даної роботи обумовлена тим, що про післявоєнний голод в Україні відомо ще
недостатньо, але його наслідки досі болісно озиваються в пам’яті живих свідків.
Таким чином, метою роботи є дослідження основних причин та наслідків голодомору
1946-1947 рр., однієї з трагічних сторінок історії України.

1.
Причини голоду 1946-1947 рр

Серед широкого
кола малодосліджених проблем історії України є чимало й таких, що стосуються
повоєнної відбудови сільського господарства республіки. Раніше ця відбудова
здебільшого зображалася як суцільний, безперервний трудовий ентузіазм селянства
і тривалий час замовчувався голод, що лютував на Україні в 1946-1947 рр., і
муки й поневіряння хліборобів, які віддавали останнє, щоб прогодувати розорену
війною країну.

Голод 1946 – 1947
рр. в Україні відбувався у складних соціально-політичних умовах. Після
кривавої, руйнівної війни республіка знаходилася у стані страшної розрухи.
Колосальних збитків зазнало сільське господарство. Було зруйновано і пограбовано
близько 30 тис. колгоспів, радгоспів і МТС, 28 тис. сіл. Матеріально-технічна
база аграрного сектора економіки виявилася вщент зруйнованою. Це була одна з
головних причин, що викликали голод.

Крім цього, до
голодомору призвела імперська політика правлячої верхівки колишнього Союзу РСР
щодо України. Селу нашої республіки центр майже нічого не давав, а лише забирав
з нього вироблювану сільськогосподарську продукцію, особливо зерно, незалежно
від того, врожайним чи неврожайним був той чи інший рік.

Післявоєнний
голод виник у той час, коли адміністративно-командна система вже міцно
утвердилася. Сталін та його найближчі соратники здійснювали керівництво
сільським господарством, розвиваючи ідеї «безтоварного» соціалізму, що обмежувало
дії економічних законів. Сільське господарство згідно з цією лінією мало відігравати
роль донора для інших галузей економіки, зокрема промисловості. В такому ж
напрямку здійснювалася й фіскальна політика держави. Селянство сплачувало їй не
лише звичайні прямі і непрямі податки, а значно переплачувало за товари
промисловості за цінами, що встановлювалися державою. Ця невідповідність під назвою
«ножиці цін» невпинно зростала.

Широко
застосовувався жорсткий централістсько-адміністративний тиск. Не сприяла
розвиткові аграрного сектора економіки й практика підміни функцій радянських
органів партійними. Надцентралізована система планування в післявоєнні роки
залишалася такою ж, як і раніше, орієнтуючи керівні кадри на посилення командно-примусових
методів управління сільським господарством.

Однією з головних
причин післявоєнного голоду була сильна засуха в 1946 р. і 1947 р., що охопила
майже всі зернові райони півдня та сходу України. Замість передбачуваних для
освоєння 80% довоєнних посівів зернових 1946 р. фактично було засіяно 77,2% (2,
с.113), чимало посівів озимих культур загинуло від сильних морозів. Крім того, відсутність
посівного матеріалу не дала змоги організувати підсів чи пересів. Усе це
призвело до того, що в колгоспах України в 1946 р. загинуло майже 350 тис.
гектарів посівів зернових. Особливо постраждали вони в Одеській, Полтавській,
Ізмаїльській областях. У республіці загинули або дали дуже низький урожай
картопля й овочі.

Серед цілого
комплексу причин виникнення голоду все ж визначальною була сталінська політика
хлібозаготівель. ЦК ВКП(б) та Рада Міністрів СРСР вимагали беззастережного
виконання надзвичайно напружених планів цих поставок.

В Україні, яка
після війни, повертаючись до мирного життя, терпіла від засухи і неврожаю,
розгорталася справжня «битва за першу заповідь державі». Директиви щодо організації
й проведення жорстких хлібозаготівель ішли безпосередньо від Сталіна. Він був
головним режисером і диригентом їх проведення. Сталін діяв через своє найближче
оточення: Маленкова, Молотова, Жданова та ін. Вказівки «вождів» щодо
практичного проведення хлібозаготівель надсилалися до республік, областей у
формі постанов ЦК ВКП(б) та Ради міністрів СРСР, як правило, за підписом Сталіна,
який уособлював усю партійно-державну владу в тоталітарній імперії.

Одержуючи
директиви від «батька народів», ЦК КП(б)У та Рада міністрів УРСР в свою чергу
доводили завдання областям. Уся ця вертикаль рішуче спрямовувала партійні та
радянські органи на вилучення зерна із села незалежно від його становища. Для
«успішного проведення» кампанії хлібозаготівель використовувалася ціла низка
відпрацьованих ще в 30-х роках засобів репресивного характеру: від визначення
«біологічної врожайності» з кожного гектара посівів до різних видів покарань
партійних і радянських працівників, голів колгоспів, рядових селян за затримку
хлібоздачі.

Засушливого,
неврожайного 1946 р. Україні був встановлений нереальний хлібозаготівельний
план, що становив 340 млн. пудів зерна. Згодом він був збільшений до 362 млн.
750 тис. пудів. Однак, як показала осінь, через вкрай несприятливі природні
умови врожайність зернових у тому році виявилася значно нижчою.

Неодноразові
прохання Хрущова до Сталіна знизити заготівельний план позитивного результату
не дали. Навпаки, 1946 р. центр висунув вимогу про проведення повторної
перевірки колгоспів, радгоспів та індивідуальних господарств з вилучення усього
зерна, засипаного в будь-які фонди. Невиконання планів хлібопоставок у
постановах ЦК КП(б)У вважалося злочином перед партією і державою. Але, незважаючи
на те, що під репресивним тиском колгоспи здавали майже все вирощене,
надходження хліба було дуже повільним, план виконаний трохи більш як на 62% (2,
с.114). Центр вважав, що плани державних поставок не виконувалися не через
об’єктивні причини, а тому, що партійні та радянські органи не вели
більшовицької боротьби за хліб: проявляли терпимість до несумлінного ставлення
до державних інтересів деяких керівників на місцях, примушували голів колгоспів
брати підвищені зобов’язання по поставках державі хліба.

З метою вилучення
хліба ЦК, обкоми партії звинувачували трудівників села у «приховуванні»,
«розкраданні» зерна, «саботажі хлібозаготівель». Для «допомоги відстаючим
районам» у виконанні держпоставок зерна, заготовити яке було неможливо через
його фізичну відсутність, туди направлялися уповноважені. Посилювалися
репресивні заходи щодо колгоспів з боку районних партійних та державних органів.

Вилучене силою з
господарств зерно, ігноруючи поширення голоду в Україні, можновладці щедро
відправляли в зарубіжні країни. Численні джерела підтверджують, що воно відвантажувалося
до Польщі, ЧехоСловаччини, Болгарії, навіть Франції.

Причини голоду
крилися й у неоплаті праці колгоспників, знятті з пайкового постачання хлібом
за картками великої частини міського й переважної більшості сільського
населення. Пік голоду припав на зиму 1946-1947 рр. та весну і літо 1947 р. Від
нього в останньому році в Україні померли понад 1 млн. чол. (2, с.115). Це було
переважно сільське населення. Архівні документи дають підстави говорити про
особисту причетність Сталіна та його найближчого оточення до виникнення в республіці
голодомору.

2.
Суспільна атмосфера й поведінка людей в період голоду

В перший
післявоєнний 1946 р. Й.Сталін і його політичне оточення шляхом максимального
розширення посівних площ та підвищення норм хлібоздачі всіма категоріями
господарств розраховували отримати кількість зерна, яка б забезпечила амбіційні
плани зростання промислового і оборонного потенціалу СРСР, надання продовольчої
допомоги країнам із табору «народної демократії» та скасування карткової
системи постачання населення, введеної у період війни (5, c.87). Тому вже з весни 1946 р.
керівництво республіки, виконуючи вказівки союзного центру, розпочинає «битву
за врожай», спрямовану проти колгоспів і районних ланок управління. Для кожного
господарства і районів у цілому, відповідно до видової оцінки врожаю, доводились
плани хлібозаготівель. Реакція низової ланки господарських управлінців на такі
плани виявилась неоднозначною. Розуміючи, що ці плани надто перебільшені і з
господарств доведеться в майбутньому вилучати увесь зібраний урожай, деякі
голови колгоспів та представники районних партійних і радянських органів намагалися
знизити видову оцінку. Про таку тенденцію ЦСУ УРСР доповіло ЦК КП(б)У та Раді
Міністрів республіки і для протидії організувало повторну перевірку видової
врожайності в Україні (4, с.18).

У ході жнив усе ж
таки виявилося, що план врожаю, навіть за зменшеними прогнозами голів колгоспів
і районного керівництва, виконати буде неможливо. Оцінюючи критичність
ситуації, до керівництва республіки у липні 1946 р. звертаються голови
партійних організацій ряду областей із проханням зменшити планові завдання
хлібозаготівель для господарств, які знаходилися у регіонах, що найбільше
постраждали від посухи. Проте такі звернення залишились поза увагою партійного
центру республіки. Натомість пленум ЦК КП(б)У, який відбувся того ж місяця й
розглянув питання збирання врожаю й проведення хлібозаготівель, зажадав від партійного
і радянського керівництва усіх рівнів безумного виконання плану, а також
повернення боргів із насіннєвої, продовольчої та фуражної позик (4, с.19).
Таким чином, почалася справжня «битва за врожай», де по один бік «фронту» були
вищі посадові особи республіки та армія сумлінних виконавців їх наказів, аз
іншого – мільйони голодних селян, що стали заручниками політики ВКП(б). У цій
кризовій ситуації вкотре за роки існування радянського державного устрою
змінюються життєві орієнтири, система мислення, настрої людей, що, у свою
чергу, позначилося на пріоритетах у поведінці населення, його взаємодії із
владою.

Перш за все перед
владою постала проблема голів колгоспів та управлінців районного рівня, від
яких залежало, наскільки швидко і як буде виконуватись план хлібоздачі.
Виявилось, що сумлінність низових працівників була далеко не такою, якою її
хотіли бачити в ЦК КП(б)У та Раді Міністрів УРСР. Більшість із них, звичайно, з
ентузіазмом намагалися виконувати спущені з гори плани, деякі, використовуючи
своє службове положення, займалися крадіжками зерна для власного збагачення,
але були й такі, які в масовому порядку почали приховувати частину зерна від
хлібозаготівель, хоча знали і переконувались на прикладі інших, що в разі виявлення
подібних фактів численними уповноваженими та перевіряючи ми, вони будуть
засуджені.

Навесні 1946 р. мешканці села почали потерпати від голоду, оскільки на вироблені трудодні
майже не отримували зерна. Про свою скруту й біди селяни висловлювались у
листах, зокрема, до родичів, що служили в армії. Повідомлялося про примусову
позику державі, відбирання продуктів, худоби, речей, масове опухання і
смертність від голоду.

Частина населення,
яка вважала, що причини голоду лежать у некомпетентності місцевих можновладців,
зверталася із проханням допомоги в органи КП(б)У, ВКП(б) та особисто до
керівників республіки чи держави. Один із таких листів колгоспники села
Попелюхи Піщанського району Вінницької області у червні направили до секретаря
ЦК КП(б) України М.Хрущова, називаючи його батьком та заступником: «Никита Сергеевич, …люди наши с голоду
мрут, …у нас сил уже не хватает, а из области нас никто не слышит, …колхозу все
равно, как ни работай, а гарантии нет, что получишь. …В газетах пишут, что все
хорошо, а где это хорошо, а у нас все плохо… Люди все изменились – худые,
черные, злые, говорят, что теперь правды нет, но правда должна быть…» (5, с.90).
Попри очевидне
погіршення життя і наступ голоду, у деяких селян все ж залишалась надія, що
центральна влада зарадить їх становищу.

Із посиленням
голоду у наступні місяці висловлювання людей у листах стають усе гострішими.
Серед населення, і не лише сільського, наростало розчарування політикою ЦК
ВКП(б) і прийшло розуміння, що від радянської влади, за яку люди боролися на
фронтах війни, не надійде ніякої допомоги.

Іншим більш
дієвим виявом реакції людей на нестачу продовольства і голод став масовий виїзд
населення із районів, що страждали від посухи, у Західну Україну за
сільськогосподарськими продуктами. Він почався ще в лютому 1946 р., а влітку
почав становити загрозу для влади не лише за масштабами явища, а й за його наслідками.
Населення з Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської,
Вінницької та інших областей України, а також ряду областей Білорусії й Росії
переїжджало із села в село західного регіону (5, с.90), який не був
колективізований і розповідало правду про становище в колгоспах, голод,
невиплати за вироблені трудодні, сильно заважаючи таким чином проведенню
агітації «переваг» колгоспного ладу.

Деякі із
приїжджих тимчасово наймалися на роботу за харчі, деякі залишалися назовсім,
але більшість, побувши два – три місяці і скупивши за гроші чи вимінявши за
речі хліб, крупу, картоплю чи інші продукти, поверталися додому. Серед них,
звичайно, була категорія людей, які їздили не з крайньої потреби, а з метою
наступного перепродажу цих продуктів на місцевих базарах, на що влада звертала
особливо свою увагу.

Для протидії напливу
населення в Західну Україну керівництво республіки вживало заходи, які були
направлені не на усунення причин, що спонукали людей на масовий виїзд за
продуктами, тобто голод, а лише ті, які б дозволили зменшити потік мас і
ліквідувати шкоду, що завдавали приїжджі авторитету радянської влади у
західному регіоні.

31 липня 1946 р.
Рада міністрів УРСР заборонила продаж хліба на базарах колгоспами,
колгоспниками й одноосібниками аж до виконання ними плану хлібоздачі державі із
врожаю 1945-1946 рр. Тож для боротьби із тепер уже незаконним перевезенням
селянами хліба залізницею органи транспортної міліції УРСР почали
організовувати на великих залізничних станціях спеціальні загороджувальні
загони, які не дозволяли продавати й купувати на базарах зерно й борошно. Крім
цього, райкомам КП(б)У на місцях давалися вказівки посилювати масово –
політичну роботу серед селян, щоб «нездорові висловлювання окремих приїжджих
осіб негативно не впливали на морально – політичний стан колгоспників і селян».
Органам МДБ і МВС при виявленні людей, які поширювали антирадянські й
«наклепницькі» розмови, спрямовані проти колгоспного ладу, доручалось
арештувати й судити (5, с.91).

У той час, як
частина населення їхала за продуктами й поверталася, інша намагалася
врятуватися від голоду втечею із села. Поодинці або цілими сім’ями селяни кидали свої домівки й
направлялися у міста чи менш постраждалі від засухи райони (5, с.92). За даними Міністерства
сільського господарства УРСР, із 1 січня 1946 р. по 1 січня 1947 р. кількість
працездатних жінок і підлітків до 16 років у колгоспах України зменшилася на
283,9 тис. осіб (4, с.27). Хто ж не наважувався тікати, але й не бажав помирати
з голоду в колгоспах, влаштовувався працювати на місцевих підприємствах чи
установах, які забезпечували своїх робітників картками на продовольчі товари.
Однак такий шлях порятунку виявився недалекоглядним, оскільки держава суттєво
зменшила у вересні 1946 р. кількість осіб, особливо у сільській місцевості, які
забезпечувалися пайком.

Щоб завадити
селянам самовільно залишати колгоспи й повернути тих, хто так учинив,
Міністерство сільського господарства УРСР пропонувало Раді міністрів УРСР та ЦК
КП(б)У прийняти постанову про заборону відпуску колгоспникам із села та
прийняття їх на роботу керівниками підприємств, організацій чи установ. Однак,
як не дивно, останні на такий крок не пішли, оскільки вважали, що прийняття
подібної постанови суперечить положенням сільгоспартілі та Конституції СРСР.

Екстремальні
умови голоду мали стресовий характер впливу на суспільство, вони несли загрозу
як фізичному, так і психологічному здоров’ю особи. У ситуації небезпеки, постійного напруження, невпевненості у
завтрашньому дні, відчаю зазнала кардинальної зміни поведінка людей, яка
призвела до руйнації соціальних, правових, моральних норм та ціннісних
орієнтацій.

Одним із проявів
такої руйнації стало залишення батьками своїх дітей, причому робилося це часто
привселюдно. Дітей кидали на дорогах, у сільрадах, у райздороввідділах, в
яслах, лікарнях, біля дитбудинків, у райвиконкомах, відділах МВС. В основному
це були малюки від народження до чотирирічного віку.

Проте свідченням
ще більшого відхилення поведінки людини в умовах голоду від усталених норм
життя став канібалізм та вживання у їжу людських трупів (5, с.92). Із метою
виживання дехто переступав межу людськості і, дехто їв уже померлих родичів.
Траплялися випадки, коли вбивства людей чинились для виготовлення і наступного
продажу продуктів харчування. Убивали навіть 12–13-річні діти. При цьому не всі
з тих, хто наважувався на подібні вчинки, були виснажені чи у стані, близькому
до божевілля. Виявити справжню кількість подібних фактів у той час, коли люди
вмирали сотнями тисяч, було неможливо, проте навіть ті випадки, які влада
зафіксувала, свідчать, що це страхітливе явище було поширене у всіх регіонах
України, де панував голод.

Пік голоду припав
на зиму 1946-1947 рр. та весну 1947 р. Від недоїдання населення масово хворіло
на дистрофію, особливо страждали діти й літні люди. Лікарні були переповнені,
хоча потрапляння туди не гарантувало врятування життя, оскільки у цих установах
теж катастрофічно не вистачало продуктів харчування. Та ж сама ситуація
існувала в переповнених дитячих будинках. Населення масово зверталося по
допомогу в органи місцевої влади, багато хто з регіональних працівників просив
з центру продовольчої позики, проте для вищого керівництва республіки головною
проблемою був не голод, а невиконання плану хлібоздачі. Тому вся допомога, яка
надходила, усі заходи, які формально сприяли поліпшенню ситуації, зокрема, організація
на місцях їдалень для голодуючих, налагодження по селах харчової взаємодопомоги,
виловлювання риби у річках і ставках, навесні – вирощування ранньої городини –
кардинально змінить існуючий стан речей не могли.

Незважаючи на голод
і скрутне становище більшості населення України, влада досить успішно провела у
лютому 1947 р. таку важливу політичну кампанію, як вибори до Верховної Ради
УРСР. Із остраху перед можливими протестами людей, оскільки лунали висловлювання
невдоволення, або про те, що «голосувати будете без нас, ми не доживемо до
виборів» по республіці скликалися спеціальні пленуми і наради парткомів усіх
рангів, збори пропагандистів та агітаторів із метою нейтралізації негативних
настроїв. У результаті вибори пройшли спокійно і за «блок комуністів і безпартійних»
проголосувало 99,47% виборців (5, с.93). Люди висловлювали своє невдоволення не
стільки недемократичністю процедури голосування за єдиних кандидатів, скільки нестерпними
умовами життя. Воно виражалось у формі написів на виборчих бюлетенях, які виявляли
після відкриття виборчих урн. Частина громадян у такий спосіб намагалася
звернути увагу посадовців на своє вкрай важке становище6 «Нагодуйте народ»,
«Приділяйте більше уваги трудовому народу», «Врятуйте від голоду» (5, с.93).

Влада досить
дієво відреагувала на ситуацію із настанням літа, коли почались масові крадіжки зернових голодним населенням.
Однак знову її метою було не поліпшення продовольчого забезпечення, а чергове
посилення покарання людей за їх спроби врятуватися від голодної смерті. До «закону
про п’ять колосків» від 7 серпня 1932 р., яким передбачалося покарання
10-річним ув’язненням того, хто самовільно зрізав чи зібрав на полі десяток
колосків, узяв кілограм зерна, додавалися укази президії Верховної Ради СРСР
від 4 червня 1947 р. «Про кримінальну відповідальність за розкрадання
державного й суспільного майна» та «Про посилення охорони особистої власності
громадян». Відповідно до них мінімальний строк позбавлення волі за крадіжку,
привласнення чи розтрату державного майна складав від 7 до 10 років, а за
повторний чи здійснений групою осіб подібний злочин – до 25 років
виправно-трудових робіт (1, с.339). Розпочалася небувала кампанія боротьби із
розкрадачами і в найкоротший термін суди провели сотні й тисячі показових процесів.
Тож через півроку, внаслідок того, що населення не припиняло крадіжок зерна навіть
попри загрозу довготривалого позбавлення волі, тюрми й табори країни були
переповнені. Всього ж за кримінальні злочини у 1947 р. у СРСР покарали більш
ніж 1,3 млн. осіб. Найбільш поширеним вилом злочинів стали дрібні крадіжки, що
стосувалося у першу чергу зерна.

Реакція населення
на нову хлібозаготівельну кампанію 1947 р., маючи досвід минулого року, була
набагато різкішою й різнобічною за своїми проявами. Усі боялися найстрашнішого
– повторення голоду, тому змінюється характер настроїв, посилюється критика дій
влади, стає агресивнішою поведінка. Про ворожі антирадянські прояви керівництву
республіки регулярно доповідали спецслужби та секретарі обласних комітетів
КП(б)У у звітах про політичні настрої людей.

Особливістю
поведінки населення під час хлібозаготівельної кампанії 1947 р., на відміну від
більш голодного 1946 р., є те, що набуває поширення така форма опору політиці
влади на селі, як вбивства голів колгоспів та партійно-радянського активу, якщо
останні були надто заповзятими у виконанні розпоряджень цієї влади. Офіційно
такі дії класифікувалися керівництвом держави як терористичні акти. Основним
мотивом убивства та замахів була помста за активне проведення хлібозаготівлі й
за переслідування тих, хто вимушено займався крадіжками зерна. Крім цього, спалювалися
помешкання, господарчі будівлі, нищилась домашня худоба активістів і голів.
Іншою загрозою для влади стали загони ОУН і УПА, які проникали із Західної
України і також убивали місцевий актив та голів колгоспів, грабували токи, зерносховища,
кооперації (5, с.96). Представники спецслужб і слідчих органів намагалися
будь-що встановити виконавців чи завадити подібним терористичним актам і їм це
часто вдавалось, оскільки нерідко наміри вбивства проголошувались відкрито ти
при свідках, або в очі тому, кого мали вбити.

Як і попереднього
року, 1947 р. владі прийшлось зіткнутися під час хлібозаготівлі із небажанням
деяких керівників колгоспів, районних партійних і радянських органів сумлінно
виконувати розпорядження республіканського та союзного центру. Цих керівників
звинувачували у саботажі, оскільки вони затягували молотьбу і здавання зерна
державі, знову приховували його, заплутували облік, списували, залишали як
втрати на полях, видавали на трудодні та використовували на внутрішні потреби
більше дозволених 15%.

Також, як і
влітку 1946 р., практикувались диверсії: навмисно псувались комбайни,
молотильні агрегати, у покоси чи у робочі частини машин підкидались металеві
предмети, міни, гранати.

Але й цими
засобами арсенал народної непокори не вичерпувався. Влада зіткнулася ще й із
проблемою анонімних листів, агітаційних листівок та відкритої агітації громадян
проти радянського устрою. В анонімках та агітаційних листівках виражалися
протестні настрої людей, які не бажали миритися зі своїм важким становищем та
політикою, що на той час домінувала республіці. Анонімки надсилалися як на
адресу місцевих керівників, так і в центральні органи влади. Часто їх регулярно
писали одні й ті ж особи, причому дехто, не обмежуючись цим, вдавався ще й до
відкритої агітації своїх поглядів, направлених проти колгоспного ладу,
хлібозаготівлі тощо. Подібна «нерозсудливість» останніх сприяла владі у
здійсненні заходів з їх швидкого виявлення і нейтралізації шляхом арешту.

Досить небажаним
для влади було також поширення впродовж 1947 р. чуток про наближення чи початок
війни з капіталістичними країнами (в основному із США, Англією та Туреччиною),
в якій Радянський Союз мав неминуче зазнати поразки. Ці чутки існували в багатьох
областях України, не населення потерпало від нестачі продовольства і голоду.
Незважаючи на те, що минуло лише два роки від закінчення виснажливої війни з
фашистською Німеччиною, в якій був значним прояв патріотизму, у свідомості
багатьох людей, внаслідок несправедливої політики радянської влади, визріло
переконання, що потрібна нова війна, яка б призвела до знищення колгоспів і
звільнення селян від їх експлуатації (5, с.98).

Із метою протидії
зростанню антирадянських проявів і настроїв та поширенню чуток, крім власне
репресивних кримінально-процесуальних заходів, у республіці проводилась маса
зборів та роз’яснювальних бесід із селянами й робітниками силами тисяч
агітаторів і пропагандистів, які переконували населення у перевагах радянського
способу життя над ворожим капіталістичним. Успіху цих кроків сприяло й те, що
під кінець 1947 р. план хлібозаготівлі внаслідок кращого врожаю, ніж попереднього
року, виконувався, у селян перестали відбирати останнє, тож поступово вияв
народної непокори почав затихати і морально-психологічний клімат суспільства
ставав «здоровішим», тобто адекватним радянським ідеологічним настановам.
Вдовольняючись мінімумом, який давала держава, більшість населення поверталася
до звичного життя, і тих, хто наважувався висловити свою незгоду з діями влади,
ставало все менше.

3.
Наслідки голодомору

Голод 1946-1947
рр. залишив значний відбиток на демографічному розвитку України.

Внаслідок
голодомору серед сільського населення поширилася дистрофія. За офіційними
повідомленнями на початку 1947 р. в Україні нараховувалося 448 тис. хворих на
дистрофією, серед яких 150 тис. перебували у важкому стані й потребували
термінової госпіталізації. На травень 1947 р. вже було зареєстровано понад 900
тис. таких хворих (1, с.344). За іншими (неповними) даними, до літа 1947 р. на
Україну було зареєстровано більш як 1 млн. хворих на цю хворобу. Поширювався й
тиф. Так, лише на Дніпропетровщині за листопад 1947 р. було виявлено близько
1,6 тис. таких хворих (3, с.44).

Що ж до людських
втрат, то їх визначити важко, оскільки масштаби трагедії, попри те, що вони
були меншими ніж у 1932-1933 рр., надто великі. Лише органи ЗАГСу УРСР
зафіксували у 16 східних та Ізмаїльській і Чернівецькій областях 1946 р. 282
тис. померлих, а 1947 р. – більш ніж 528 тис. (4, с.29)

Вже з грудня 1946
р. почався падіж худоби. На 1 січня 1947 р. поголів’я великої рогатої худоби
зменшилося порівняно з 1 січня 1946 р. на 46,4 тис. голів, свиней – на 1001,8
тис., овець і кіз – на 125,9 тис., коней – на 35,7 тис. голів (3, с.42). Скорочення
поголів’я продовжувалося аж до появи зеленого корму.

Голод значно
ускладнив і без того важкий процес відбудови України. Скорочувалися трудові
ресурси, треба було поповнювати капіталовкладення в сільське господарство.
Негативно вплинув голод і на моральний стан суспільства, що поставило Україну в
невигідні умови порівняно із західними країнами.

Період голоду
негативно сказався на свідомості, психології людей, що позначилось на їх
поведінці та вчинках як під час продовольчої скрути 1946-1947 рр., так і в
подальші роки. Багато хто бачив та розумів сутність існуючої державної системи,
однак продовжував покірно жити, чи скоріше існувати у звичному ритмі, пристосовуючись
до труднощів, залишаючи своє невдоволення при собі. Голод засвідчив, що
позбавлене державної підтримки населення було змушене рятуватися самотужки,
часто йдучи на злочини та нелюдські вчинки, переступаючи моральні норми. В основному,
протест проти дій влади виражались у розмовах чи у листах до рідних. Проте
серед безпартійних і партійців траплялися й ті, хто відкрито чинив опір влади,
знаючи, що за свою непокору, буде жорстоко покараний. Ця категорія, попри пасивність
та аполітичність більшості населення, становила потенційну загрозу радянській
владі, оскільки при нагоді завжди виражала своє невдоволення нею вчинками та
антирадянськими висловлюваннями.

Голод суттєво
вплинув на криміногенну ситуацію, особливо збільшилась кількість грабунків
особистого майна громадян і запасів продовольства. У ІІ половині 1946 р. та І
половині 1947 р. кримінальні злочини такого характеру у країні становили 70%.
Усе нагадувало війну за шматок хліба голодних проти голодних, оскільки городяни
грабували село, а сільські мешканці – місто. Об’єктами нападів ставали
магазини, сховища, бази, а також помешкання і господарчі будівлі жителів міст і
сіл. Ішли грабувати, часто зі зброєю в руках, організовуючись у групи,
робітники, службовці, колгоспники, військовослужбовці, члени ВКП(б),
комсомольці і вчорашні фронтовики, які до цього не вчиняли навіть дрібних
крадіжок (5, с.94).

Спецслужби
фіксували у висловлюваннях людей недовіру до влади й розуміння того, що голод
був спричинений не посухою, а радянським державним устроєм. Разом з цим,
замість реальної допомоги в голодні 1946-1947 рр. посилюється кримінальне
переслідування «розкрадачів» соціалістичної власності, які за статтею 131
Конституції 1936 р. кваліфікувалися як «вороги народу», а 18 статтею Статуту
сільськогосподарської артілі – як «зрадники загальної справи колгоспів» (3,
с.44).

Отже, мізерний
заробіток, необхідність красти чи тікати з колгоспу були єдиним, але не широким
арсеналом засобів для селянина, щоб прожити у післявоєнному колгоспі. Вияв
реакції людей на цю ситуацію знайшов своє відображення також в народному фольклорі.

На «допомогу»
колгоспам у виконанні тих чи інших постанов, проведені сільськогосподарських
кампаній були надіслані уповноважені з різних радянських і партійних
організацій. Головна функція цих уповноважених, які нерідко не мали аж ніякого
відношення до сільськогосподарського виробництва, зводилася до того, аби будь-якою
ціною добитися виконання державних планів. Вони несли відповідальність за свою
діяльність лише у тому випадку, коли плани заготівель не виконувалися (3, с.22).
Зрештою, такий спосіб керівництва колгоспами завдавав великої шкоди розвиткові
сільського господарства. Негативні кризові явища в сільському господарстві
продовжували наростати аж до вересня 1953 р., коли фактично було визнано крах
сталінської аграрної політики.

Висновки

В результаті
проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

Історія тяжких
повоєнних літ, зокрема голодомору 1946-1947 рр. на Україні, не писана ще в
такому обсязі, як історія страшних 1932-1933 рр. Аналіз відповідної літератури
свідчить про наявність невеликої кількості досить скупих публікацій письменників,
публіцистів та істориків, присвячених даній темі.

Серед цілого
комплексу причин виникнення голоду визначальною була сталінська політика
хлібозаготівель, що вимагала безумовного виконання надзвичайно напружених
планів поставок. Здійснення планів домагалися засобами репресивного характеру.
Також однією з головних причин
післявоєнного голоду була сильна засуха в 1946 р. і 1947 р., що охопила майже
всі зернові райони півдня та сходу України.

Сталін і його
оточення використали засуху з пропагандистською метою, відзначивши боротьбу з
нею як ще одну перемогу колгоспного ладу який нібито зовсім безболісно зміг
подолати всі наслідки засухи. Реальної допомоги від влади населення України
майже не отримувало.

Екстремальні
умови голоду несли загрозу як фізичному, так і психологічному здоров’ю людей. У
ситуації небезпеки, постійного напруження, невпевненості у завтрашньому дні,
відчаю зазнала кардинальної зміни поведінка людей, яка призвела до руйнації
норм та ціннісних орієнтацій.

Голод 1946-1947
рр. залишив значний відбиток на демографічному розвитку України. Він забрав
сотні тисяч людських життів.

Разом із тим, голод
посилив критичні настрої у радянському суспільстві, викликав прихований та
відкритий опір як безпартійних, так і партійних громадян існуючій політичній
системі й похитнув авторитет Й.Сталіна.

Голод мав
стресовий характер впливу на моральні настрої суспільства, що поставило Україну
в невигідні умови порівняно із західними країнами і значно ускладнило і без
того важкий процес післявоєнної відбудови країни.

Список
використаної літератури

1.  
Білас І.
Репресивна каральна система в Україні. 1917-1953: Суспільно-політичний та
історично-правовий аналіз: У 2-х кн. – Кн.1. – К., 1994. – 432 с.

2.  
Веселова
О., Панченко П. Ще одна трагічна сторінка історії України // Український
історичний журнал. – 1995. – №6. – С. 112-123.

3.  
Воронов
І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946-1947 рр. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

4.  
Маковійчук
І., Пилявець Ю. Голод на Україні у 1946-1947 рр. // Український історичний
журнал. – 1990. – №8. – С. 18-29.

5.  
Рабенчук
О. Соціальні настрої та поведінка населення України в період голоду 1946-1947
рр. // Український історичний журнал. – 2006. – №4. – С. 87-100.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий