Господарське життя в Україні доісторичної доби

Дата: 12.01.2016

		

Міністерство
освіти і науки України

Реферат
на тему:

Господарське
життя в Україні доісторичної доби

Виконав: студент  курсу

                                           
Київ — 2007

План:

1)        
Господарське
життя первісної доби. Трипільська культура

2)        
Господарство скіфів

3)        
Економічний лад грецьких
та римських колоній Північного Причорномор’я

4)        
Економічне життя слов’янських племен часів   розселення на
території України   

Список використаної літератури

1)        
Господарське
життя первісної доби. Трипільська культура

Первісна доба була найтривалішою в історії людства. За
найновітнішими даними науковців, людина з’явилася в теплих сприятливих умовах
Євразії та Африки понад 3 млн років тому. Людство пройшло шлях від зародження
людини як біологічного виду до сучасного фізичного типу, від первісного
людського стада до родової та сусідської громад, племен та їхніх союзів,
зародження державності, виникнення на рубежі IV — III тис. до н. е. стародавніх
цивілізацій.

Матеріальна культура первісного суспільства поділяється на
кам’яний (палеоліт, мезоліт, неоліт), бронзовий і ранній залізний віки.        
Найважливішими рисами первісної доби були перехід від привласнюючого до
відтворюючого господарства, існування роду як господарської одиниці, який
поділявся на великосімейні виробничі колективи, громади спільної власності на
землю.

Палеоліт, або давній кам’яний вік (3 млн — 10 тис. років
тому), був найважчим і найдовшим періодом, який збігся з льодовиковим періодом
в історії Землі. Протягом цього періоду знаряддя праці еволюціонували від
палки-копалки і примітивних кам’яних знарядь до мікролітів (невеликих відщепів
і пластин), складних знарядь з вкладками, списометалки. Поширилось використання
кістки і рогу. Кількість типів знарядь досягла 100. Головними заняттями
населення були збиральництво, загінне полювання, рибальство. Людина навчилася
видобувати та підтримувати вогонь, що було найвизначнішим технічним
досягненням. З’явилися постійні житла.

Знайдено залишки господарсько-побутових комплексів, що складалися з жител, які
нагадують курені, накриті шкурами звірів, ділянок, де обробляли кремінь,
кістку, ріг, вогнищ і ям-сховищ. Тогочасна людина полювала на мамонтів,
носорогів, коней, зубрів, биків, лосів, оленів, птахів.

У мезоліті (середньому кам’яному віці) утвердилися сучасні післяльодовикові
природно-кліматичні умови. Великі звірі вимерли. Люди були змушені харчуватися
дрібними тваринами, птахами. Поряд із збиральництвом і полюванням одним з
головних занять було рибальство вудкою. Тоді ж були винайдені гарпуни, лук,
стріли, рибальські голки, плетені сітки, тенета. Великого значення набуло
річкове збиральництво (ловля раків, молюсків). Зроблено перші спроби приручити
диких тварин. Виник найдавніший транспорт — водний (колоди, плоти з них, човни,
видовбані з стовбурів дерев). Для мезоліту характерний високий рівень
виготовлення мікролітів. З«явилися макроліти — кам»яні знаряддя для обробки
дерева, зокрема сокири.

Перехідною епохою від мезоліту до неоліту був протонеоліт. Щодо умов ведення
господарства цей період характеризувався виснаженням мисливських ресурсів,
кризою привласнюючого і зародженням відтворюючого господарства, яке розпочалося
з тваринництва. Першими прирученими тваринами були собака, бик і свиня. В цей
час зародилося землеробство і виникли перші постійні поселення.

Неоліту (новому кам’яному віку) притаманне утвердження різних
галузей відтворюючого господарства. Цей процес дістав назву «неолітична
революція». Складовою частиною цієї епохи був мідний вік, або енеоліт,
коли відтворююче господарство стало домінуючим. Ріллю обробляли дерев’яною
мотикою з кам’яним чи кістяним наконечником, пізніше — ралом. Зерно на борошно
мололи кам«яними зернотерками (жорнами). Збіжжя жали кістяними або крем»яними
серпами. Розводили велику і дрібну рогату худобу, коней, свиней. Розвивалося
общинне ремесло. Використовувався перший штучний матеріал — кераміка.
Збереглося чимало цегляного посуду, випаленого з глини, оздобленого чорним,
білим та жовтим орнаментами, жіночі статуетки прародительок. Для щоденного
вжитку використовували миски, немальовані горщики сірого кольору. Зародилося
прядіння і ткацтво, з’явився ткацький верстат. У неоліті остаточно завершилося
формування техніки обробки каменю (шліфування, пиляння, свердління),
вдосконалилися лук і стріли, з«явилися кам»яні сокири. Виник наземний транспорт
— лижі, віз, сани, волокуша. Худобу використовували як тяглову силу. Наслідком
неолітичної революції стала досить розвинена система обміну.

За мідним віком настав бронзовий, який охопив III— II тис. до
н. е. на Стародавньому Сході, а в Європі — II тис. до н. е. Визначальними
рисами цього періоду були існування відтворюючого господарства, швидкий
розвиток тваринництва і орного землеробства, виділення скотарських племен.
Високим був рівень громадського ремесла, насамперед гончарного та
бронзо-ливарного. Виникли місцеві центри металургії та обробки бронзи. Обмін
набув постійного та регіонального характеру. Обмінювалися мідь, бронза, золото,
бурштин, фаянс, сіль.

Перехід до виробництва заліза на межі П—І тис. до н.е. став
визначальним моментом початку раннього залізного віку. У Західній Європі він
поділявся на два періоди: гальштадський (900—500 pp. до н. е.) і латенський
(500 p. до н. е. — початок нашої ери). Для гальштадської культури характерними
були співіснування бронзових і залізних знарядь праці, перехід від мотики до
сохи та плуга. У латенський період з’явилися залізні серпи, плужні лемеші,
розвивалися ремесла, особливо ковальство, ювелірна справа, гончарство. На
початку нашої ери на території, завойованій Римом, латенську культуру змінила
так звана провінційна римська культура.

Основними ремісничими професіями були ковалі, зброярі, гончарі, будівельники.
Зразки їхніх виробів знайдено у великій кількості як в розкопаних поселеннях,
так і в могильниках. Виявлено чимало ремісничих майстерень, у тому числі
ковальських, гончарських, ювелірних. Серед знайдених виробів найчастіше
зустрічаються залізні сокири, серпи, ножі, рибальські гачки, наконечники
списів, стріл, бронзові пряжки, браслети, шпильки, посуд, античні прикраси,
кераміка, намиста, амфори.

Удосконалення знарядь праці, розширення виробництва їх з металу, поділ
виробничої сфери на сільське господарство і ремесло, виробництво додаткового
продукту створили економічні умови для виникнення держав. Перші з них
утворилися на Стародавньому Сході (Єгипет, Індія, Месопотамія) на зламі неоліту
і бронзової доби.

Отже, на ранній стадії господарства первісної доби переважало
полювання, рибальство, збирання плодів. Згодом у зв’язку з удосконаленням
знарядь праці (гарпуни, скребки, луки, сокири, човни, молоти, серпи, списи)
почалась обробка шкур, глиняного посуду, виникло образотворче мистецтво,
будівництво наземних споруд. Протягом бронзового та залізного віків відбулись
великі зрушення в розвитку продуктивних сил. Появився ткацький верстат,
розвинулося скотарство, а особливо землеробство. Між ними виник перший поділ
праці, налагодився економічний обмін між окремими родами, общинами, племенами.

Племена доби трипільської культури. За чотири тисячі
років до нашої ери первісні люди освоїли перший метал — мідь, який легко
піддавався обробці. З нього виготовляли знаряддя праці, зброю і прикраси. Але
поряд з мідними виготовлялися предмети й з каменю. Період, коли співіснували
вироби з міді й каменю, археологи назвали мідно-кам’яним віком (енеолітом).
Саме в цей період на території України жили численні племена трипільської
культури
(назва від с. Трипілля на Київщині, де наприкінці XIX ст. археолог
В. Хвойко досліджував їх поселення). Протягом 4—2 тисячоліть до н. е. трипільці
розселилися на великій території: в басейнах річок Прута, Дністра, Південного
Бугу, Дніпра, а також на Волині, Поділлі, у Північному Причорномор’ї та інших
місцевостях.

Археологи дослідили не менше двадцяти великих трипільських
поселень й знайшли там немало важливих матеріальних пам’яток трипільської
культури: житла, господарські будівлі, вогнища, культові місця, знаряддя праці,
зброю тощо.

Трипільські поселення розташовувалися переважно на берегах
річок або на важкодоступних горбах і на ранньому етапі складалися з 10—15, а в
період розквіту трипільської культури — з кількох сотень глинобитних жител, які
обігрівалися печами й мали круглі вікна. Деякі поселення мали оборонні рови і
вали.

Головним заняттям трипільців було землеробство й скотарство;
мисливство, рибальство і збиральництво відігравали допоміжну роль. В орному
землеробстві використовувалися рала і мотики, а тягловою силою були воли.
Вирощувалися ячмінь, пшениця, просо та інші культури. Рогові або дерев’яні
серпи з крем’яними вкладишами служили трипільцям для збирання врожаю. Зерно
перемелювалося ручними кам’яними зернотерками. Трипільці розводили велику
рогату худобу, свиней, овець, кіз. Приручали також диких коней. Знаряддя праці
виготовлялися з каменю і міді, кісток і рогів тварин: скребачки, ножі, різці,
сокири, шила, мотики, молотки тощо. Для виробництва полотна використовувалися
примітивні ткацькі верстати, що засвідчує початок ремісництва. Трипільці винайшли
перший механічний пристрій — лучковий дриль з крем’яним свердлом.

Посуд виліплювався з глини і випалювався в горнах: горщики,
миски, чаші, глечики, амфори, великі макітри для зберігання води і зерна тощо.
Ці вироби прикрашалися орнаментом або багатобарвним розписом. На посуді
зображались птахи, тварини, люди, дерева, зірки, Сонце, Місяць тощо. Загалом
матеріальна культура трипільців була досить високою.

Трипільські племена відіграли визначну роль у формуванні
первісного суспільства на території України й були найдавнішими предками
слов’ян-праукраїнців.

2)        
Господарство скіфів

Скіфи у VII ст.
до н. е. витіснили кіммерійців у Малу Азію, зайнявши степові простори від
Кубані, Дону та Дніпра до Дунаю. У V ст. до н. е. Скіфію описав батько
давньогрецької історії Геродот. Населення він поділяв на скіфів-хліборобів,
кочових скіфів і царських скіфів. Перші жили осіло, займалися сільським
господарством, вирощували пшеницю, просо, сочевицю, цибулю, часник. Переважна
частина їхнього врожаю йшла на продаж. Скіфи-кочівники нічого не сіяли і не
орали. Вони випасали незліченні стада худоби. Царські скіфи — панівна верхівка
державного об’єднання. Вони збирали данину з підлеглих племен, їхнє основне
заняття — військова справа. Хоч скіфів Геродот вважав одним народом, їхній
спосіб життя, господарство доводять протилежне. Імовірно, скіфів-орачів можна
назвати прапредками українського народу.

Описуючи річки
Скіфії, Геродот звернув увагу на те, що в Борисфені (Дніпрі) місцеві жителі
ловили, потім «солили велику рибу без хребта, що зветься осетром». У
гирлі річки добували сіль, якою солили виловлену рибу. Кочові скіфи жили в
чотири- або шестиколісних кибитках, пересуваючись степом разом з чередами
худоби. У них запрягали дві або три пари волів. Зверху кибитки накривали шкурами
так, що всередину не могли проникнути вітер, дощ чи сніг. Кочівники розводили
табуни коней, корів, овець.

В осілих скіфів дуже рано з’явилося ремесло. Про це свідчать знахідки так
званих царських курганів. На вазах зображені воїни в шкіряному одязі. Скіфи
оволоділи виплавкою міді та заліза. Зброярі виготовляли невеличкі мечі,
дротики, наконечники списів і стріл. У могильниках археологи знаходять золоті
та керамічні речі грецького виробництва. Все це підтверджує широку торгівлю між
скіфами і греками. Перші вивозили хліб, солону рибу, конопляне полотно, мед,
віск, хутро, рабів, а ввозили різні вина, золото і срібло, вироби з
дорогоцінних металів, зброю, тканини та інші предмети розкоші. Інтенсивний
торговий обмін між Скіфією і Грецією став причиною руйнування родової общини,
заміни її землеробною, зміцнення місцевої знаті, утворення державності
скіфських царів.

3)        
Економічний лад грецьких
та римських колоній Північного Причорномор’я

З елліно-римською
історією тісно пов«язана доля народів Північного Причорномор»я. Кіммерійців,
наприклад, згадує славнозвісний давньогрецький поет Гомер. Він називає їх
«кобилодойцями та молокоїдами убогими», з чого видно, що основним
заняттям цього великого народу, який жив у південних степах України в IX—VIII
ст. до н. е., було кочове тваринництво і насамперед конярство. Скіфи (VII ст.
до н. е. — III ст. н.е.) витіснили кіммерійців у Малу Азію. Про культурне і
господарське життя цього племінного союзу відомо набагато більше завдяки
археологічним дослідженням та писемним пам’яткам, що збереглися до наших днів.

Майже одночасно з
заселенням Північного Причорномор’я кіммерійцями і скіфами там розпочалася
грецька колонізація. Вона мала різні причини: перенаселення містполісів,
соціальна і політична боротьба, посилення торгового обміну. Спочатку греки
здійснювали на Чорному морі піратські набіги. Так вони знайомилися з народами,
які заселяли його береги. Передумовою заснування міст-полісів була
взаємовигідна торгівля чи обмін товарами. Для цього на узбережжі будували
тимчасові торгові факторії. Найбільша хвиля колонізації припадала на VIII ст.
до н. е., у Північне Причорномор’я — на VI ст. до н. е. На перше місце з
організації грецьких колоній у басейні Чорного моря вийшло малоазіатське місто
Мілет. З його ініціативи виникло 75 таких поселень. Найвідоміші з них на півдні
України Березаль у Дніпро-Бузькому лимані, Ольвія, Пантікапей (Керч), Tip над
Дністром, Тірібака, Німфей, Кіммерик на Керченському півострові, Херсонес
(Севастополь), Феодосія.

Найвищого
розквіту ці міста досягли у VI—IV ст. до н.е., перетворившись на великі
політичні, виробничі, культурні та торгові центри. Протягом століть домінували
Ольвія, Херсонес Таврійський і Боспора Кіммерійська. Навколо них жили місцеві
племена, які займалися сільським господарством. Між місцевими поселенцями і
грецькими містами зростав обмін товарами. В Ольвію та інші поліси завозили
хліб, худобу, шкіри, хутро, солену рибу, сіль. З міст-колоній та материкової
Греції надходили металеві вироби, зброя, тканини, мармур та мармурові вироби,
теракоти, предмети розкоші, витвори мистецтва. Найпопулярнішими товарами були
оливкова олія та вина, керамічна дахівка і посуд. Особлива стаття експорту
грецьких міст — ювелірні вироби. Золоті та срібні вироби закуплялися багатими
станами, мідні, скляні, глиняні — менш заможними. Вироби з Ольвії археологи
знаходять на берегах Волги і Дністра. У цьому місті проживало понад 10 тис.
мешканців. Більшість з них були ремісники. Оскільки Ольвія була незалежною
державою, то випускала власні мідні та срібні гроші. Монети чеканили також
Боспора, Німфея, Пантікапей, Херсонес та ін.

У V ст. до н. е. на Кримському півострові утворилося Боспорське царство,
столицею якого став Пантікапей. До цієї держави у IV ст. до н. е. ввійшли
Німфей, Феодосія, Таманський півострів, значна частина чорноморського узбережжя
сучасної України. Перше місце в економіці Боспорського царства займало
землеробство. Ним-займалися тисячі невеликих власників. Крім них
сільськогосподарську продукцію постачали великі латифундії земельної
аристократії, яка застосовувала працю рабів. Ці господарства вирощували
переважну частину товарного зерна, яке направлялося в Грецію. Із зернових
культур вивозили пшеницю, просо, ячмінь. Поле орали важкими дерев’яним плугом,
запряженим кількома парами волів. При обробітку землі використовували залізні
мотики і серпи. Зерно перевозили і зберігали у великих глиняних діжках, мололи
на зернотерках (жорнах). Боспорці займалися також городництвом, садівництвом,
виноградарством. Розводили коней, корів, овець, кіз, свиней, свійську птицю.
Азовське море та річки, що в нього впадають, сприяли промисловому рибальству.

Населення
Боспорського царства досягло успіхів і в ремеслі. При розкопках міст і селищ
археологи виявили рештки гончарних печей, уламки амфор, черепиці, ужиткового і
художнього посуду. У великих кількостях ремісники виготовляли металеві вироби з
міді, бронзи і заліза. Знайдено чимало ювелірних прикрас. Як ніде у грецькому
світі славилися каменярі, муляри, теслярі, столяри, малярі, штукатури. Основний
торговий партнер Боспорського царства — Афіни. Туди щорічно вивозили половину
збіжжя, призначеного для експорту. В урожайні роки експорт досягав 5 млн пудів.
В Афіни направляли також великі партії солоної риби, худоби, шкур, хутра,
рабів. З Афін у Північне Причорномор’я привозили традиційні товари — вина,
оливкову олію, художню кераміку, дорогі тканини, мармур, вироби з коштовних
каменів і дорогоцінних металів, розписні ва