Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

Дата: 12.01.2016

		

Міністерство Освіти та Науки
України

Національний Технічний
Університет

„Харківський Політехнічний
Інститут”

Кафедра „Політичної історії”

Реферат на тему:

Відбудова та відновлення
України після Великої Вітчизняної війни

Виконав: студент групи МТ — 16б

Гладков Євген

Перевірив:

Озерський Юрій Іванович

Харків, 2006.

Друга світова
війна мала для України не лише нищівні наслідки. Повоєнна Україна у багатьох
важливих відношеннях виявилася дуже відмінною від тієї, якою вона була раніше.
Значно розширилися її кордони, зросла політична й економічна вага в СРСР,
докорінно змінився склад населення і, що найважливіше, вперше за багато століть
усі українці опинилися в межах однієї держави. До цих змін прагнули пристосуватися
як українське суспільство, так і радянський режим, отож, кроки, спрямовані на
це пристосування, становлять головну тему повоєнної історії України. Найважливішим
для українців територіальним питанням, що його розв’язала війна, стало включення
Західної України до складу СРСР. На превеликий жаль поляків, Сталін переконав
Великобританію й Сполучені Штати погодитися на приєднання до УРСР земель, де
західні українці складали більшість населення. В результаті у 1945 р. на
Ялтинській конференції СРСР удалося примусити відновлену Польську державу
поступитися своїми претензіями на Галичину та Волинь і провести кордон із
Радянським Союзом по так званій «лінії Керзона».
Особливо болісно переживали поляки втрату Львова —
давнього бастіону польської культури. Чому ж Сталін так наполягав на включенні
Західної України? Зовнішнім виправданням цього було те, що немає нічого природнішого, як возз’єднання пригноблених західних
українців зі своїми братами у Радянській Україні. Проте оскільки сумнівно, щоб
Сталін проймався інтересами українців, то, очевидно, певну роль тут відіграли його
власні політичні цілі. Поляки були неспроможними протистояти йому у військовому
та інших відношеннях, тому Сталін просто не відчував потреби повертати їм Галичину
й Волинь. До того ж, оволодівши Галичиною, СРСР дістав вигідну стратегічну
позицію щодо Польщі, Угорщини та Чехословаччини. І
нарешті, Сталіну не терпілося розгромити український націоналізм, а для цього
він мав загасити його вогнище на Західній Україні. Урегулювання територіального
питання з Польщею передбачало також обмін населенням. Відтак у період між 1944
і 1946 рр. радянські власті дозволили переселитися у Польщу з Галичини й Волині
майже мільйонові поляків (включаючи значну кількість євреїв та українців, що
визнавали себе за поляків). Натомість у Радянську Україну добровільно чи під
примусом іммігрувало близько 520 тис. українців, які опинилися на польському
боці нового кордону. Цей вихід поляків завершив їхній довготривалий відступ з
України, що розпочався ще в 1648 році, коли польська шляхта втратила владу над
Лівобережжям. Тривав він протягом XVIII та XIX ст., коли шляхта поступово втрачала політичну, а згодом і
економічну владу на Правобережжі. І ось після другої світової війни радянські
власті вигнали поляків із Галичини та Волині — земель, на які 600 років тому
почалася польська експансія. З виходом поляків в українській історії перестали
існувати важливі, частіше антагоністичні, але нерідко стимулюючі стосунки.

Одразу після
війни Москва переконала також Чехословаччину й Румунію
відмовитися від претензій відповідно на Закарпаття та Буковину. Відтак Західна
Україна з її понад семимільйонним населенням та 110 тис. кв. км території стала
складовою СРСР. Під кінець 1945 р. територія Радянської України розширилася до
понад 580 тис. кв. км. Поляки виявилися не єдиною етнічною спільністю, присутність
якої на Україні різко зменшилася внаслідок війни. До 1939 р. тут проживало
близько 650 тис. німців, переважно нащадків колоністів XVIII ст. Побоюючись
того, що вони можуть стати на бік своїх співвітчизників, що напали на СРСР,
Сталін наказав евакуювати майже всіх німців для Середньої Азії. Аналогічна доля
спіткала приблизно 200 тис. кримських татар, а їхня батьківщина згодом була
включена до складу Української республіки. У 1944 р. Сталін, який вважав, що
татари активно співпрацювали з німцями, віддав наказ провести їх масове
вивезення з Криму. Лише близько половини татар, яких брутально викинули з їхніх
осель, витримали подорож до Середньої Азії. Та найтрагічніша доля спіткала
українських євреїв. Унаслідок нацистської політики екстермінації,
а також масових евакуацій та обмінів населення з 2,7 млн. євреїв, що мешкали
серед українців у 1930-х роках, залишилося десь 800 тис. Окупації не пережив
майже ніхто, але у повоєнні роки на Україну повернулися практично всі ті, хто
свого часу евакуювався на Схід.

Разючим
контрастом на цьому тлі було відчутне зростання російської меншості. Після війни на Україні, й особливо на нещодавно
анексованих західних землях, відчувалася гостра нестача промислових робітників,
державних чиновників та партійних функціонерів. Для заповнення цих посад на
Україну, особливо в міста, переселялися заохочувані радянським урядом сотні
тисяч росіян. Про швидко зростаючу їхню кількість говорить така статистика:
якщо у 1939 р. на Україні проживало 4 млн. росіян, тобто 12 % усього населення,
то до 1959 р.— майже 7 млн., або 16 %. На Західній
Україні, де до війни росіян практично не було, у 1959 р. їхня чисельність становила
330 тис., або 5 % населення.

Унаслідок
докорінних змін в етнічному складі України, що сталися після війни, такі
народи, як поляки, євреї, кримські татари, які протягом тривалого часу відігравали
важливу роль в історії України та урізноманітнювали її культурну та етнічну
мозаїку, втратили своє значення або фактично зникли,
їхнє місце зайняли в основному росіяни. Тим часом приєднання західних територій
не привело до помітного збільшення відсотка українців, оскільки лише компенсувало
ті втрати населення, яких зазнала Україна під час війни. У цьому процесі її
суспільство з багатонаціонального перетворилося на переважно двонаціональне, в якому українська більшість існувала
пліч-о-пліч із постійно зростаючою російською меншістю.

Унаслідок чотирьох
років найбільш руйнівної в історії війни Радянський Союз постав перед колосальним
завданням відбудови господарства. Так, наприклад, на Україні промислове
виробництво у 1945 р. складало лише 26 % рівня 1940 року. Як і слід було
чекати, радянська влада почала відбудовувати своє господарство із складання
четвертого п’ятирічного плану (1946—1950). І знову цей план базувався на характерній
особливості тоталітарної системи: можливості розпоряджатися ресурсами без огляду на
бажання й потреби людей. Звідси і його приголомшуючі вимоги: він закликав
відбудувати розорені регіони, підняти промисловість та сільське господарство на
довоєнний рівень і навіть перевершити його — і все це за менш ніж п’ять років.
Сталін запропонував ряд грандіозних проектів «перетворення природи», які передбачали
будівництво на Україні величезної греблі на Дніпрі, створення у Степу великих
лісосмуг для боротьби з посухами. Незважаючи на жертви
та виснаження від війни, робітники повинні були, як ніколи, тяжко працювати,
оскільки план вимагав підвищення продуктивності праці на 36 %.

Відбудова
економіки. Як і в ЗО-ті роки, четверта п’ятирічка
дала неоднозначні результати. Зусилля, спрямовані на відбудову важкої
промисловості, що поглинули 85 % капіталовкладень, принесли дивовижні успіхи.
До 1950 р. промислове виробництво на Україні на 15 % перевищувало рівень 1940
р. На Західній Україні, де до війни важкої промисловості практично не існувало,
прогрес у цій галузі особливо вражав: до 1950 р. промислове виробництво у краї
зросло на 230 %. У 1950-х роках Україна знову стала однією з провідних індустріальних
країн Європи. Вона виплавляла більше чавуну на душу населення, ніж
Великобританія, Західна Німеччина та Франція (щоправда, Західна Німеччина
виробляла більше сталі), а за видобутком вугілля майже дорівнювалася
до Західної Німеччини. Однак хоч українська промисловість порівняно з довоєнним
періодом стала навіть потужнішою, її частка у загальнопромисловому виробництві
Радянського Союзу впала, оскільки нові індустріальні центри, що виникли за
Уралом, розвивалися ще швидшими темпами.

Зростання
промисловості, проте, не привело до підвищення життєвого рівня.

Традиційне для
радянського режиму нехтування випуском товарів споживання дійшло до крайнощів:
купити пару взуття, зубну щітку чи навіть буханець хліба було проблемою. На
1950 р. легка промисловість ледве досягла 80 % довоєнного рівня. Купувати
продукти споживання стало ще складніше внаслідок грошової «реформи» 1947 р., що
девальвувала карбованець і «з’їла» особисті заощадження.

Але ніде невдачі
відбудови не виявилися з такою очевидністю, як у сільському господарстві — цій
хронічно хворій галузі радянської економіки. Втративши під час війни більшу
частину поголів’я худоби й техніки, сільське господарство зазнало ще страшніших
руйнувань, ніж промисловість. Крім того, другорядне значення, якого надавали
цій галузі радянські планувальники, і згубна сільськогосподарська політика
радянських чиновників відчутно перешкоджали виправленню становища на селі. Ніби
цього було мало, у 1946 р. прийшли катастрофічна посуха й голод.

Незважаючи на
явні хронічні проблеми колгоспів, радянське керівництво рішуче відновило
політику колективізації й стало навіть активніше проводити її. У 1946 р. було
вжито заходів, щоб відібрати у селян землю та реманент, які їм удалося «приватизувати»
під час війни. Наступного року Микита Хрущов розпочав на Україні, цій
сільськогосподарській лабораторії Радянського Союзу, гучний проект, спрямований
на розв«язання аграрних проблем. Він передбачав об»єднання колгоспів у гігантські
«агроміста», що теоретично мало сприяти
високоефективному використанню гостродефіцитної сільськогосподарської техніки;
водночас кожне з них мало забезпечити близько 5 тис. мешканців усіма благами
міського життя. Проект також передбачав ліквідацію присадибних ділянок, з яких
селяни отримували більшу частину продуктів харчування. Нарешті, він обіцяв
надати режимові право ще суворішого контролю над сільським населенням. Проте,
оголосивши про ліквідацію крихітних, але таких життєво необхідних для селян
ділянок, режим зайшов надто далеко: пасивний опір і гучні протести набрали
такого розмаху, що уряд мусив відмовитися від проекту «агроміст».
На додаток, породжені цим проектом хаос і невдоволення лише перешкоджали
виробництву зерна. На 1950 р. воно досягло близько
60 % рівня 1940 р., й ситне харчування лишалося рідкісною розкішшю.

Політична
відбудова. Комуністична партія України (КПУ)
пережила війну навдивовижу добре, хоч і на початку цього катаклізму вона
перебувала в скрутній ситуації. На партію лягла велика відповідальність за
перші поразки, помилки і страшні втрати, що призвели до різкого падіння її
престижу та авторитету. Внаслідок військової мобілізації і втрат на фронтах
чисельність членів КПУ зменшилася від майже 600 тис. у 1940 р. до близько 200
тис. у 1945 р. Більшість із них евакуювалися під час радянського відступу, й
лише десь 15 тис. перебували на Україні під час війни. Однак пізніший перелом у
ході подій на користь СРСР означав також і кращі часи для комуністів України.

Особливо помітною
рисою членів партії й насамперед її керівників, які протягом війни займалися
українськими справами, було сильне почуття внутрішньої солідарності. Великою
мірою воно виростало з тих товариських стосунків, що процвітали у рядах
партизанського руху, організованого й очолюваного комуністами. Це тісно згуртоване
товариство високопоставлених членів КПУ часто називали «партизанським кланом»,
багато учасників якого пізніше стали членами українських «мафій», пов’язаних із
Хрущовим та Брежнєвим.

Після війни, в
міру того як демобілізувалися чи поверталися з евакуації комуністи, а також із
вступом до партії нового поповнення її чисельність на Україні знову зросла й на
1950 р. становила понад 700 тис. Але вона все ж лишалася порівняно малою: з
кожної тисячі населення лише 20 чоловік перебували в партії, в той час як
середній показник по Союзу становив ЗО комуністів на тисячу населення. Важливі
зміни відбулися також в етнічному складі КПУ. Прагнучи стати часткою звитяжної
Радянської держави, честолюбні українці стали виявляти більше, ніж будь-коли,
прагнення до вступу в партію. Тому якщо у 1920 р. українці складали лише 19 %
КПУ, то до 1958 р.— понад 60 %. Щоправда, на росіян
і далі припадав непропорційно великий відсоток на найвищих рівнях, але й тут
стала відчуватися присутність українців. Інша особливість післявоєнної
Компартії України, як і Союзу, полягала в її схильності залучати до своїх лав
дедалі більшу кількість нової радянської інтелектуальної еліти. Відтак у 50-х роках
кожний п’ятий лікар і кожний
третій інженер були членами партії, порівняно з кожним тридцять п’ятим
робітником і сорок п’ятим колгоспником. Після війни партія з усією очевидністю брала
на себе роль глибоко вкоріненого «істеблішменту».

Українські
комуністи могли бути задоволеними з того, як швидко відродилися вони після
війни, але Сталін сподівався від них більшого. Порівняно з іншими регіонами
Радянського Союзу відбудова промисловості на Україні
відбувалася повільно, становище в надзвичайно важливому сільськогосподарському
секторі республіки було катастрофічним, а націоналізм, особливо на Західній
Україні, лишався ще далеко не викорененим. Тому у березні 1946 р. Сталін знову
послав свого «аварійного монтера» Кагановича
замінити Хрущова на посаді першого секретаря КПУ. Малопопулярний Каганович не добився великих успіхів, і Микита Хрущов,
який попри своє російське походження виявляв ознаки місцевого патріотизму,
знову повернувся до Києва.

Найпомітнішим
наслідком війни на урядовому рівні стала.несподівана, хоч і дуже обмежена,
поява України на міжнародній арені. У квітні 1945 р. за наполяганням Сталіна
Україна та Білорусія були включені разом з СРСР до складу 47 країн — засновниць
ООН. Головним мотивом Сталіна, як правило, вважають його прагнення отримати
додаткові голоси в ООН (спочатку він вимагав надати право голосу кожній із 16
радянських республік). Однак є свідчення того, що цим кроком Сталін зреагував
на гордість українців тією роллю, яку вони відіграли у розгромі нацистської Німеччини.
Так чи інакше, але з 1945 р. при ООН діє українська місія. Згідно з радянськими
джерелами, УРСР до 1950 р. стала також членом 20 міжнародних організацій і
самостійно уклала 65 угод. Проте в ООН, як і в інших організаціях, Україна ніколи
не відхилялася від позицій, які займав СРСР. Коли у 1947 р. Великобританія звернулася
до Радянської України з пропозицією встановити прямі дипломатичні стосунки,
вона так і не отримала відповіді. Західні вчені дійшли висновку, що функції українського
міністерства закордонних справ є чисто «церемоніальні, декоративні та
символічні». Оцінюючи потенційне значення виходу України на міжнародну арену,
Ярослав Білінський пише: «Міжнародне представництво
Української РСР разом з її гімном, державним
прапором, міністром закордонних справ, без сумніву, належить до категорії
радянських конституційних прикрас… Коли б режиму вдалося послабити
український націоналізм, його не змогли б тоді оживити ніякі конституційні положення. Якби ж зробити цього він не зміг, такі
барвисті прикраси, як міжнародне. представництво, живили б думку, а в
сприятливих умовах.могли б послужити поштовхом до дії».

З 1654 р., коли
царі стали неухильно поширювати контроль над Україною, українці існували у двох
окремих світах: тому, де правили росіяни, й тому, де правили поляки чи
австрійці. Розбіжності між двома українськими суспільствами, як ми могли
спостерігати, в багатьох випадках заходили далеко далі відмінностей у політичних
системах і ґрунтувалися на значних історичних, культурних, соціально-економічних
і психологічних підвалинах. У результаті другої світової війни дихотомія «Східна/Західна
Україна» нарешті перестала існувати, принаймні на політичному рівні. Після
війни (період між 1939 і 1941 рр. виявився надто коротким, щоб залишити тривалі
сліди) радянський режим усіляко намагався привести
західних українців у відповідність із радянською системою та їхніми східними
співвітчизниками. Процес такого злиття двох розділених гілок українського
народу був не лише важливим аспектом післявоєнного періоду, а й подією епохального
значення в історії України.

Для здійснення
своїх цілей радянський режим мав велику перевагу військової й політичної сили.
І все ж перед ним поставало складне завдання, оскільки на Західній Україні він
мав справу з вороже настроєним до себе суспільством: греко-католицька
церква, ця головна західноукраїнська установа, цілком очевидно не узгоджувалася
з новим режимом; селяни, що серед західних українців становили величезну більшість,
жахалися перспективою колективізації; молодь, багато представників якої сповідували
націоналізм, убачала в СРСР свого найлютішого ворога.

Ліквідація греко-католицької
церкви. Одним із перших об’єктів атаки радянської влади стала греко-католицька церква, оскільки вона була найміцнішою
ланкою між західними українцями та Заходом й діяла головним чином як церква національна.
Сигналом до кампанії, спрямованої проти греко-католицької
церкви, послужила смерть 1 листопада 1944 р. митрополита Андрія Шептицького, що користувався величезною популярністю.
Коли митрополита не стало, в пресі почали з’являтися статті, що звинувачували
церкву в колабораціонізмі з нацистами й підтримці українського підпілля. Особливо
ядучі памфлети писав західноукраїнський комуніст Ярослав Галан. За кампанією наклепів пішли арешти й заслання
до Сибіру за явно сфабрикованими звинуваченнями усієї греко-католицької
ієрархії, включаючи її нового архіпастиря Йосипа Сліпого.

Ліквідуючи
церковну ієрархію, більшовики водночас переконали впливового священика Гаврила Костельника організувати групу греко-католиків для
агітації за розрив унії з Римом. Опір, який викликала діяльність цієї групи,
придушив НКВС, розпочавши серед духовенства
кампанію терору. 8 березня 1946 р. група скликала синод (що було абсолютно неканонічним з огляду на
відсутність єпископів), щоб розглянути питання про
зв’язки з Римом. Його результатом стало наперед відоме рішення: 216 священиків
і 19 представників мирян, які взяли участь у синоді, проголосили про скасування
Берестейської унії 1596 р., про розрив із Римом і «возз’єднання» греко-католицької церкви з Російською православною
церквою. Дещо пізніше аналогічна процедура, яку супроводжувала начебто
випадкова смерть єпископа Теодора Ромжі, була пророблена в Закарпатті, й до 1951 р. греко-католицьку церкву в цьому регіоні також було
знищено.

Зникнення
церковних ієрархів, радянська тактика терору, страх за свої сім’ї змусили
багатьох священиків перейти у православ’я. Тих, хто відмовлявся, усували з
парафій і, як правило, висилали до Сибіру. Та не слід думати, що радянському режимові
вдалося припинити існування греко-католицької церкви просто черговим декретом.
Багато священиків і мирян, котрі ніби прийняли православ’я, продовжували таємно
дотримуватися греко-католицьких обрядів і свят.
Безперервний потік радянської пропаганди проти греко-католицької церкви свідчив
про те, що ще далеко не вмерла вірність західних українців своїй давній церкві.

Боротьба з УПА.
Попри радянську окупацію Галичини та Волині, УПА продовжувала зростати. У
1944—1945 рр. вона мала більше бійців, ніж могла озброїти.

Головне джерело
людських ресурсів становили члени підпілля ОУН, яке й далі існувало паралельно
з УПА. Багато з них колись чинили опір масовим депортаціям чи колективізації.
До УПА у великих кількостях приєднувалися також дезертири з Червоної армії, а
також ті, хто втік до лісу від мобілізації й волів краще битися в її лавах, ніж
слугувати радянським гарматним м’ясом на фронті. Таким чином, у той час як
переможна Червона армія штурмувала Берлін, на Західній Україні великі, чисельністю
в батальйон, загони антирадянських партизанів установили контроль над значними
територіями й впровадили там свою структуру управління. Щодо політики УПА та її
політичної надбудови — УГВР, то вона полягала в
тому, щоб чекати розвитку подій на Заході (й сподіватися на початок нової війни
між союзними державами та СРСР). Водночас вона була спрямована на те, щоб
перешкодити встановленню радянської системи в себе на батьківщині. Широка
діяльність УПА була зумовлена, з одного боку, народною підтримкою та
ефективністю організації цієї армії, а з другого — тим, що радянських військ на
Західній Україні було обмаль.

Проте після
капітуляції Німеччини в травні 1945 р. радянський режим зміг організувати
систематичні й широкі заходи, спрямовані на знищення УПА. У 1945— 1946 рр. його
війська (що переважно складалися з військ МВС і НКВС,
оскільки в регулярних частинах Червоної армії було багато українців, які не
бажали воювати проти УПА) організували блокаду й прочісування величезних
територій Волині та передгір’їв Карпат, де зосереджувалися партизани. Щоб залякати
західноукраїнське населення й позбавити УПА підтримки народу, НКВС застосував
цілий ряд жорстоких тактичних заходів. Він виселяв людей із районів
розташування баз УПА, депортуючи до Сибіру сім’ю
кожного, хто був пов’язаний з опором, і навіть цілі села. За підрахунками, між
1946 та 1949 рр. було заслано близько 500 тис. західних
українців. Майже в кожному селі діяли «стукачі».
Щоб дискредитувати партизанів, загони НКВС
перевдягалися у форму УПА й грабували, ґвалтували
та мордували українських селян. Нерідко певної вірогідності цим радянським
провокаціям надавало, зі свого боку, безжальне
винищення прорадянських елементів СБ — таємною поліцією ОУН. Одночасно більшовики
засипали партизанів, котрі жили взимку на грані голоду в підземних бункерах,
пропагандистськими листівками про безнадійність їх
становища, неодноразово пропонуючи їм амністію.

Зазнаючи тяжких
втрат, УПА спробувало пристосуватися до наростаючого наступу радянських сил,
розділивши великі з’єднання на малі рухливіші загони. У 1947—1948 рр., коли
стало зрозуміло, що американо-радянська війна не відбудеться, багато цих
загонів за наказом проводу УПА було розпущено. Деякі з членів УПА приєдналися
до цивільного підпілля ОУН, але оскільки багато членів ОУН загинули, потрапили
до рук ворога, емігрували або втратили своє «прикриття» в період відкритої
боротьби, її мережа також більше не була такою ефективною й широкою, як раніше.
Іншим серйозним ударом по УПА стало поширення колективізації, оскільки колгоспники,
що перебували під суворим контролем, уже не могли постачати партизанам
провізію.

На цій
прикінцевій стадії загони УПА та підпілля ОУН, які встановили слабкі й спорадичні
контакти з британською та американською секретними службами, зосередилися на
антирадянській пропаганді та саботажі. Вони перешкоджали колективізації,
депортаціям, розгортанню радянського адміністративного апарату, вбивали
офіцерів НКВС, партійних активістів і тих, хто
підозрювався у співпраці з радянською владою. Так, у 1948 р. було вбито отця
Гаврила Костельника (що приписується членам ОУН, а
деякі факти вказують на причетність до цього НКВС) за його роль у ліквідації греко-католицької церкви. Через рік підпілля ОУН
знищило відомого радянського пропагандиста — журналіста Ярослава Галана. Але у березні 1950 р. УПА зазнало дошкульного
удару, коли в сутичці піді Львовом загинув її
командир Роман Шухевич (генерал Тарас Чупринка).
Хоч окремі невеликі загони УПА продовжували діяти до середини 50-х років, з
усіх практичних міркувань УПА та ОУН на Україні перестали існувати як
організації саме після смерті Шухевича.

Окремим розділом
в історії УПА є її діяльність по польський бік кордону на теренах, населених
українськими лемками. Між 1944 та 1947 рр. ОУН користувалася сильною підтримкою
й зберігала значну присутність у цьому регіоні: завдяки ретельним дослідженням
УПА польськими воєнними істориками (які незрівнянно більш інформативні, ніж
пропагандистські трактати їхніх радянських колег) відомо, що її сили включали
близько 2 тисяч бійців самої УПА, а також мережу з понад 3 тисячі членів ОУН.
Неодноразові намагання польського війська витіснити українських партизанів
завдавали полякам тяжких втрат. У березні 1947 р., коли один із загонів УПА влаштував
засідку і вбив славетного польського генерала й заступника міністра оборони Кароля Сверчевського, УПА
провела одну з своїх найуспішніших операцій у цьому регіоні — й водночас
поклала початок своїй загибелі.

Розлючений цією
подією польський уряд вирішив ліквідувати «українську проблему». У квітні 1947
р. він провів операцію під кодовою назвою «Вісла»,
що мала як військовий, так і цивільний виміри. Близько ЗО тис. польських
солдатів, спираючись на підтримку численних чеських і радянських сил, оточили
українських партизанів і в запеклих боях знищили або захопили багато з них.
Декому вдалося прорватися в Радянську Україну, а декілька сотень з боями
пройшли Чехословаччиною й досягли
союзницької зони окупації в Німеччині. Така ж трагічна доля спіткала українських
лемків, котрі переховували партизанів: майже всіх лемків (близько 150 тис.) без
попередження викорінили із землі їхніх предків і
розселили по всій Польщі, аби запобігти відродженню УПА в цьому регіоні. В
такий спосіб поляки нарешті позбулися «української проблеми», що переслідувала
їх протягом століть.

Колективізація.
Лише в 1947—1948 рр., після того як радянський режим подолав опір УПА, він міг
на повну силу розпочати колективізацію. Взагалі вона повторювала модель
Радянської України двадцятирічної давності. Спочатку процвітаючих селян
(куркулів) обклали такими тяжкими податками, що вони не змогли утримувати свої
господарства. Найбунтівливіших депортували до Сибіру. Тоді радянські агітатори на
зборах і в тривалих особистих розмовах змушували селян вступати де колгоспів. Політичний контроль у колгоспах, що на
Західній Україні був особливо жорстким, здійснювали партійні осередки,
організовані на машинно-тракторних станціях (МТС).
На щастя для західних українців, колективізація не йшла пліч-о-пліч із голодом.
Іншою рисою, яка відрізняла колективізацію на Західній Україні від Східної,
було те, що її супроводжувала збройна боротьба ослабленої, але від того не менш
смертоносної УПА. Цитуємо одне радянське джерело: «Найзапекліші вороги
трудового селянства — куркулі та буржуазні націоналісти — чинили впертий опір
колгоспному рухові на західних територіях, спалюючи господарські будівлі в
колгоспах, вбиваючи активістів і поширюючи серед селян чутки, щоб вселити
сумніви щодо колгоспів». Але опір виявився марним, поза як до 1955 р. майже всі
1,5 млн. селянських господарств Західної України вступили до колгоспів, яких
налічувалося 7 тис. Таким чином, на щойно анексованих українських територіях
непорушне постала одна з основних підвалин
радянської соціально-економічної системи.

Як і належало
сподіватися, колективізація розгорталася одночасно з індустріалізацією. За
австрійського та польського панування Галичина була убогим, економічно
визискуваним аграрним регіоном, який слугував звалищем для готових продуктів і
майже не виробляв їх у себе. Розуміючи, що, покращивши цю ситуацію, можна
здобути політичні дивіденди, радянський режим зробив великі капіталовкладення у
промисловий розвиток регіону. Розширилися старі виробництва, такі як видобуток
нафти, створювався ряд нових галузей промисловості, включаючи виробництво
автомобілів, автобусів, радіоапаратури та ін. Завдяки тому, що західноукраїнські
підприємства були щойно збудованими та обладнаними устаткуванням, вивезеним із
Німеччини, вони були одними з найсучасніших в СРСР.

До 1951 року промислове
виробництво на Західній Україні підстрибнуло на 230 % вище рівня 1945 р. й
складало 10 % промислового виробництва республіки порівняно з менш ніж 3 % у
1940 р. Швидко зростаючий Львів став одним із основних центрів промисловості
республіки.

З
індустріалізацією відбувалися соціальні зміни. Початкова нестача спеціалістів і
кваліфікованих робітників, необхідних для роботи на нових фабриках, спричинилася
до того, що до регіону масово переселялися росіяни. Але водночас активно розвивався
місцевий робітничий клас. Наприкінці 40-х — на початку 50-х років на Західній
Україні щороку навчалося 20—ЗО тис. нових робітників. У Львові число промислових
робітників зросло з 43 тис. у 1945 р. до 148 тис. у 1958 р. З’явився також
новий тут прошарок українських інженерів і техніків. Відтак під егідою радянської
влади давно запізніла соціально-економічна
модернізація Західної України прискорено рухалася вперед.

Чи не
найпопулярнішим заходом радянської влади стало значне розширення освітніх
можливостей населення. Щоб схилити на свій бік симпатії західних українців, у
1945 р., аналогічно політиці 1939 р., новий режим активізував українську початкову
освіту. Швидко розвивалася також вища освіта: в 1950 р. у 24 вузах Західної України
навчалося вже близько 24 тис. студентів денного й 9 тис. заочного відділень. Однак
зростання освітнього рівня зумовлювало й активнішу русифікацію. У 1953 р. навчання
в усіх вузах Західної України велося російською мовою, а це виразно вказувало
на те, що радянська модернізація також мала на меті сприяти русифікації.

Якщо розвиток
освіти був тією рисою радянського режиму, яку населення радо сприймало, то про
іншу рису — комуністичну партію