Визначення доцільністі інвестицій

Дата: 21.05.2016

		

Зміст

1 частина.
задача.. 3

2 частина.
практичне завдання.. 31

Перелік
посилань. 35

1 частина. задача

Вихідні дані (27 варіант).

Визначити
доцільність інвестицій в додаткове обладнання, яке дозволить підприємству
додатково виконати термінове одноразове замовлення. На момент отримання
додаткового замовлення:

– повна
собівартість продукції підприємства – 157 грн./т.;

– частка
умовно-постійних витрат в собівартості продукції – 37%;

– ціна
продукції підприємства – 187 грн./т.;

– потужність
обладнання, встановленого на підприємстві – 252 т/місяць;

– ступінь
завантаженості наявного обладнання – 82%;

– обсяги
додаткових термінових одноразових замовлень:

а) 13 т;

б) 73 т;

– відсотки
зміни ціни продукції за додатковими замовленням над звичайною ціною:

а) 18%;

б) 8%;

– потужність
додаткового обладнання, яке може бути встановлене на підприємстві – 190
т/місяць;

– вартість
додаткового обладнання – 570 000 грн.

Умови сплати
встановлення додаткового обладнання — рівними частками щомісячно протягом 5 років.

При вирішення
задачі з управління прибутком підприємства для визначення та обґрунтування
управлінського рішення щодо доцільності або недоцільності одноразового
додаткового виробництва і реалізації певних обсягів продукції підприємства
необхідно:

1) розрахувати
доход, витрати змінні, постійні та сумарні, маржинальний доход та прибуток (як
на одиницю продукції, так і на весь обсяг виробництва);

2) побудувати
графік беззбитковості (на весь обсяг виробництва та на одиницю продукції, із
застосуванням засобів Microsoft Excel), відзначивши на ньому існуючий обсяг
виробництва та виробничу потужність обладнання; показати лінії доходу, витрат
змінних, постійних та сумарних, маржинального доходу та прибутку;

3) визначити
точку беззбитковості (у натуральному виразі, грошовому виразі, відсотках до
виробничої потужності обладнання та існуючого обсягу виробництва), розрахувати
запас безпечності;

4) розрахувати
доход, витрати змінні, постійні та сумарні, маржинальний доход та прибуток (як
на одиницю продукції, так і на весь обсяг виробництва) в разі прийняття першої
пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткового обсягу продукції, які не
потребують встановлення додаткового обладнання;

5) порівняти
поточні фінансові результати та фінансові результати, які мають бути отримані в
разі прийняття першої пропозиції, зробити висновок про доцільність чи
недоцільність виробництва і реалізації вказаного додаткового обсягу продукції в
існуючих умовах виробничо-господарської діяльності підприємства;

6) розрахувати
доход, витрати змінні, постійні та сумарні, маржинальний доход та прибуток (як
на одиницю продукції, так і на весь обсяг виробництва) в разі прийняття другої
пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткових обсягів продукції, які
потребують встановлення додаткового обладнання;

7) побудувати
новий графік беззбитковості (на весь обсяг виробництва та на одиницю продукції,
із застосуванням засобів Microsoft Excel), відзначивши на ньому існуючий обсяг
виробництва та виробничу потужність обладнання; показати лінії доходу, витрат
змінних, постійних та сумарних, маржинального доходу та прибутку, продовжити лінії
доходу, витрат змінних, постійних та сумарних, маржинального доходу та прибутку
з урахуванням встановлення додаткового обладнання;

8) порівняти
поточні фінансові результати та фінансові результати, які мають бути отримані в
разі прийняття першої пропозиції, зробити висновок про доцільність чи
недоцільність виробництва і реалізації вказаного додаткового обсягу продукції в
існуючих умовах виробничо-господарської діяльності підприємства; особливу увагу
звернути на довгострокові фінансові результати.

Хід вирішення
задачі.

1. Розраховуємо
фінансові результати діяльності підприємства без встановлення додаткового
обладнання.

Розраховуємо
обсяг виробництва продукції на підприємстві:

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Розраховуємо
загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Визначаємо частку
змінних витрат в собівартості продукції підприємства:

Визначення доцільністі інвестицій

Розраховуємо величину
питомих змінних витрат:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
умовно-постійні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій %fc.

Розраховуємо
умовно-постійні витрати, які приходяться на 1 т виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо доход
від реалізації усього обсягу виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
маржинальний доход на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
питомий маржинальний доход:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
прибуток від реалізації всього обсягу виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо питомий
прибуток від реалізації 1 т виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

або

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Результати
розрахунків заносимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Фінансові
результати діяльності підприємства без

встановлення
додаткового обладнання

Показники Питомі (на 1 т продукції), грн./т. Загальні (на весь обсяг виробництва), грн./місяць
Доход, TR 187,00 38 641,68
Собівартість продукції, TC 157,00 32 442,48
Змінні витрати, VC 98,91 20 438,76
Умовно-постійні витрати, FC 58,09 12 003,72
Маржинальний доход, CM 88,09 18 202,92
Прибуток, NI 30,00 6 199,20

2. Будуємо
графік беззбитковості для чинних умов діяльності підприємства, розраховуємо
точку беззбитковості та запас безпечності.

Графік
беззбитковості для умов, що розглядаються в показниках, розрахованих на весь обсяг
виробництва і реалізації продукції, наведений на рисунку 1.1. Аналогічний
графік для питомих показників на 1 т виготовленої та реалізованої продукції
наведений на рисунку 1.2.

Розраховуємо
обсяг виробництв, який відповідає точці беззбитковості:

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Розраховуємо
значення доходу підприємства, який відповідає точці беззбитковості:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Визначення доцільністі інвестицій .

Визначення доцільністі інвестицій

Рисунок 1.1 – Графік
беззбитковості для чинних умов діяльності підприємства

Визначення доцільністі інвестицій

Рисунок
1.2 – Графік беззбитковості для чинних умов діяльності підприємства
(питомі показники)

Розрахуємо обсяг
виробництва, який відповідає точці беззбитковості, у відсотках до фактичного
обсягу виробництва:

Визначення доцільністі інвестицій .

Розрахуємо обсяг
виробництва, який відповідає точці беззбитковості, у відсотках до виробничої
потужності підприємства:

Визначення доцільністі інвестицій .

Запас безпечності
підприємства в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності становить:

Визначення доцільністі інвестицій .

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій .

3. Розрахуємо
фінансові результати діяльності підприємства в разі прийняття першої пропозиції
щодо виконання та реалізації додаткового термінового одноразового замовлення
обсягом 13 т та за ціною що на 18% нижча за звичайну:

Розрахуємо обсяг
виробництва наступного місяця:

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Оскільки
виробничі потужності підприємства

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць
Визначення доцільністі інвестицій   Визначення доцільністі інвестицій т/місяць

задовольняють
виробничим потребам, встановлення додаткового обладнання не потребується, а
отже, додаткові умовно-постійні витрати підприємства будуть відсутні

Визначення доцільністі інвестицій .

Планові
умовно-постійні витрати на весь обсяг виробництва продукції при прийнятті
першої пропозиції щодо додаткового виробництва та реалізації 18 т
продукції становитимуть

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
планові змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
додаткові змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
планові загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
планову середню собівартість 1 т продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
додаткові загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо ціну
продукції за додатковим замовленням:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
додатковий доход від додаткового замовлення:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
доход від реалізації усього обсягу виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
питомий маржинальний доход на 1т додаткової продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо маржинальний
доход  від  реалізації усього  обсягу додатково виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
маржинальний доход на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
прибуток від реалізації всього обсягу додатково виробленої продукції

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
прибуток від реалізації всього обсягу виробленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

або

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Результати
розрахунків заносимо в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 – Фінансові
результати діяльності підприємства на весь  обсяг виробництва в разі прийняття
першої пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткового термінового
одноразового замовлення обсягом 13 т, за
ціною нижчою за звичайну на 18%

Показники Фактичні, грн./місяць Додаткові, грн./місяць Загальні, грн./місяць
Доход, TR 38 642 1 993 40 635
Собівартість продукції, TC 32 442 1 286 33 728
Змінні витрати, VC 20 439 6 907 27 346
Умовно-постійні витрати, FC 12 004 0 12 004
Маржинальний доход, CM 18 203 708 18 911
Прибуток, NI 6 199 708 6 907

Висновок: як
видно з таблиці 1.2, прийняття першої пропозиції щодо виробництва і реалізації
додаткового термінового одноразового замовлення обсягом 13 т за ціною, нижчою за звичайну ціну на 18%, призведуть до збільшення прибутку на 708 грн. Отже, в існуючих умовах
виробничо-господарської діяльності підприємства доцільне прийняття цієї
пропозиції.

4. Розраховуємо
фінансові результати діяльності підприємства в разі прийняття другої пропозиції
щодо виробництва і реалізації додаткового термінового одноразового замовлення
обсягом 73 т за ціною, вищою за
звичайну ціну на 8%.

Розраховуємо
обсяг виробництва наступного місяця

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Оскільки існуючі
виробничі потужності підприємства менші за необхідні

Визначення доцільністі інвестицій  т/місяць Визначення доцільністі інвестицій   Визначення доцільністі інвестицій т/місяць

необхідне
встановлення додаткового обладнання, яке за умовами задачі має продуктивність 190 т/місяць.

Виробничі
потужності підприємства в разі встановлення додаткового обладнання
становитимуть:

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць Визначення доцільністі інвестицій   Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Розраховуємо
вплив встановлення додаткового обладнання на щомісячні витрати підприємства.

Якщо вартість
придбання та встановлення додаткового обладнання становить
570 000 грн., які мають бути сплачені рівними частками
щомісячно протягом 5 років, додаткові умовно-постійні витрати підприємства на
цей період становитимуть:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
планові умовно-постійні витрати на весь обсяг виробництва продукції

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
планові змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
додаткові змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
планові загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
планову середню собівартість 1 т продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
додаткові загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо ціну
продукції за додатковим замовленням

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
додатковий доход від додаткового замовлення:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
доход від реалізації усього обсягу виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
питомий маржинальний доход на 1т додаткової продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
маржинальний доход від реалізації усього обсягу додатково виготовленої
продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Розраховуємо
маржинальний доход на весь обсяг виробництва продукції

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо
прибуток від реалізації всього обсягу додатково виробленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Розраховуємо прибуток
від реалізації всього обсягу виробленої продукції

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

або

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Результати
розрахунків заносимо в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 – Фінансові
результати діяльності підприємства на весь обсяг виробництва в разі прийняття
другої пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткового термінового
одноразового замовлення обсягом 73 т за
ціною, вищою за звичайну ціну на 8% (з
урахуванням встановлення додаткового обладнання)

Показники Фактичні, грн./місяць Додаткові, грн./місяць Загальні, грн./місяць
Доход, TR 38 641,68 14 743,08 53 384,76
Собівартість продукції, TC 32 442,48 16 720,43 49 162,91
Змінні витрати, VC 20 438,76 7 220,43 27 659,19
Умовно-постійні витрати, FC 12 003,72 9 500,00 21 503,72
Маржинальний доход, CM 18 202,92 7 522,65 25 725,57
Прибуток, NI 6 199,20 — 1 977,35 4 221,85

Відображаємо на
графіку беззбитковості зміни, які мають відбутися в разі встановлення
додаткового обладнання та виконання додаткового замовлення, як це показано на
рисунку 1.3 для усього обсягу виробництва і реалізації продукції. Зміни питомих
показників наведені на рисунку 1.4.

5. Розраховуємо
фінансові результати діяльності підприємства в подальших періодах часу в разі
встановлення додаткового обладнання для виконання додаткового термінового одноразового
замовлення.

Після виконання
одноразового замовлення обсяг виробництва та реалізації продукції має
повернутися до вихідного значення

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Ціна продукції
підприємства не змінюється

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Визначення доцільністі інвестицій

Рисунок 1.3 – Графік
беззбитковості для з урахуванням встановлення додаткового обладнання для
виконання

додаткового
замовлення

Визначення доцільністі інвестицій

Рисунок
1.4 – Графік беззбитковості для з урахуванням встановлення
додаткового обладнання для виконання

додаткового
замовлення (питомі показники)

Доход від
реалізації продукції підприємства

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Оскільки
додаткове замовлення було одноразовим, доход від реалізації продукції в
наступних періодах часу не відрізняється від початкового значення:

Визначення доцільністі інвестицій

Питомі змінні
витрати на виробництво продукції

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Змінні витрати на
весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Слід звернути
увагу, що в наступних періодах часу як питомі, так і загальні змінні витрати не
відрізняються від їх вихідних значень:

Визначення доцільністі інвестицій .

Оскільки
додаткове обладнання вже встановлено, умовно-постійні витрати на весь обсяг
виробництва продукції становитимуть:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Питомі
умовно-постійні витрати на виробництво продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Загальні витрати
на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Питомі загальні
витрати на 1 т виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Маржинальний
доход на весь обсяг виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Питомий
маржинальний доход:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Значення
маржинального доходу також повертається до вихідного значення.

Прибуток від
реалізації всього обсягу виробництва продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Питомий прибуток
від реалізації 1т виготовленої продукції:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Додаткова
перевірка

Визначення доцільністі інвестицій грн./т.

Результати
розрахунків заносимо в таблицю 1.4.

Таблиця
1.4 – Фінансові результати діяльності підприємства на весь обсяг
виробництва в подальших періодах часу в разі прийняття другої пропозиції (з
урахуванням встановлення додаткового обладнання)

Показники Питомі (на 1 т продукції), грн./місяць Загальні (на весь обсяг виробництва), грн./місяць
Доход, TR 187,00 38 641,68
Собівартість продукції, TC 202,97 41 942,48
Змінні витрати, VC 98,91 20 438,76
Умовно-постійні витрати, FC 104,06 21 503,72
Маржинальний доход, CM 88,09 18 202,92
Прибуток, NI — 15,97 — 3 300,80

Зміна прибутку в
порівнянні з існуючим станом виробничо-господарської діяльності підприємства
становить

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

6. Будуємо
графік беззбитковості, розраховуємо точку беззбитковості та запас безпечності
після встановлення додаткового обладнання.

Графік
беззбитковості для умов, що розглядаються для всього обсягу виробництва і
реалізації продукції наведений на рисунку 1.5, питомі показники на
рисунку – 1.6

Розраховуємо
обсяг виробництва, який відповідає точці беззбитковості:

Визначення доцільністі інвестицій т/місяць.

Розраховуємо
значення доходу підприємства, який відповідає точці беззбитковості:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць.

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій грн./місяць;

Визначення доцільністі інвестицій .

Розрахуємо обсяг
виробництва, який відповідає точці беззбитковості, у відсотках до фактичного
обсягу виробництва:

Визначення доцільністі інвестицій .

Визначення доцільністі інвестицій

Рисунок
1.5 – Графік беззбитковості після встановлення додаткового обладнання

Визначення доцільністі інвестицій

Рисунок
1.6 – Графік беззбитковості після встановлення додаткового обладнання
(питомі показники)

Розрахуємо обсяг
виробництва, який відповідає точці беззбитковості, у відсотках до виробничої
потужності підприємства:

Визначення доцільністі інвестицій .

Запас безпечності
підприємства в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності становить:

Визначення доцільністі інвестицій .

Перевірка:

Визначення доцільністі інвестицій .

Таким чином, в
існуючих умовах виробничо-господарської діяльності підприємства прийняття
другої пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткового термінового
одноразового замовлення обсягом 73 т за ціною, вищою за звичайну ціну на 8%, з урахуванням встановлення необхідного
додаткового обладнання призведе до суттєвого погіршання фінансових результатів
підприємства в подальших періодах.

Доходи та витрати
підприємства за два місяці (місяць, в якому має виконуватися додаткове
замовлення, та місяць, наступний за ним), в разі відмови та в разі прийняття
вказаної пропозиції, наведені в таблиці 1.5.

Висновок: як
видно з таблиці 1.5, прийняття другої пропозиції щодо виробництва і реалізації
додаткового термінового одноразового замовлення обсягом 73 т за ціною, вищою за звичайну
ціну на 8%, з урахуванням встановлення
необхідного додаткового обладнання призведе до зменшення прибутку за два місяці
на 11 447 грн., і кожен подальший місяць буде збільшувати величину
втраченого прибутку на 9 500 грн.
Отже, в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності підприємства
недоцільне прийняття цієї пропозиції.

Таблиця
1.5 – Підсумкові фінансові результати діяльності підприємства на весь
обсяг виробництва в подальших періодах часу в разі прийняття другої пропозиції
щодо виробництва і реалізації додаткового термінового одноразового замовлення
обсягом 73 т за ціною, вищою за звичайну
ціну на 8% (з урахуванням встановлення
додаткового обладнання)

Показники (на весь обсяг виробництва продукції) Без додаткового обладнання, грн. 3 додатковим обладнанням, грн. Різниця за два місяці, грн.
1-й місяць

2-й

місяць

За два місяці 1-й місяць

2-й

місяць

За два

місяці

Доход, TR 38 642 38 642 77 283 53 385 38 642 92 026 14 743
Собівартість продукції, TC 32 442 32 442 64 885 49 163 41 942 91 105 26 220
Змінні витрати, VC 20 439 20 439 40 878 27 659 20 439 48 098 7 220
Умовно-постійні витрати, FC 12 004 12 004 24 007 21 504 21 504 43 007 19 000
Маржинальний доход, CM 18 203 18 203 36 406 25 726 18 203 43 928 7 523
Прибуток, NI 6 199 6 199 12 398 4 222 — 3 301 921

— 11 477

Загальний
висновок за задачею: в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності
підприємства не доцільне прийняття першої пропозиції щодо виробництва і
реалізації додаткового термінового одноразового замовлення обсягом 13 т за ціною, нижчою за звичайну ціну на 18%; прийняття другої пропозиції щодо виробництва і
реалізації додаткового термінового одноразового замовлення обсягом 73 т за ціною, вищою за звичайну ціну на 8%, з урахуванням необхідності встановлення
додаткового обладнання є недоцільним.

2 частина. практичне завдання

Cистема
контролінгу – являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю,
планування реалізація яких забезпечує виробітку альтернативних підходів при
здійсненні оперативного та стратегічного управління процесом досягнення
кінцевих цілей та результатів діяльності підприємства.

Контролінг
не слід ототожнювати зі словами контроль і ревізія. Незважаючи на певне
співзвуччя, ці слова — не синоніми й мають один з одним мало загального.
Уводить тут в оману, можливо, не занадто вдалий переклад на нашу мову. Але не
можна забувати й те, що контроль — це одна з функцій контролінгу, причому
останній далеко не обмежується контрольними завданнями.

Існує
безліч визначень контролінгу: від тотожності «контролінг = (німецький
(європейський) варіант) управлінського обліку» до визнання контролінгу
філософією менеджменту.

Це
різноманіття визначень і поглядів свідчить про те, що контролінг є напрямком,
який інтенсивно розвивається в області теорії й практики управління
фінансово-господарською діяльністю підприємств.

Спочатку
контролінг асоціювався з оперативним обліком витрат, калькулюванням і
розрахунком собівартості. Як установити відпускні ціни на продукцію, не знаючи
фактичної собівартості продукції й послуг? Який у нас запас міцності для того,
щоб виграти цінову війну з конкурентами? Як уникнути штрафів за реалізацію
продукції нижче собівартості (добре, що це вже в минулому)? Рішення цих типових
завдань ціноутворення раніше було й дотепер є сильним спонукальним мотивом для
початку проекту по контролінгу.

Поступово
виявлялося, що контролінг призначено не тільки для планування, обліку й аналізу
витрат, але й для обліку й аналізу результатів діяльності, аналізу
рентабельності й управління прибутком.

Підйом
української економіки після дефолту 1998 року, збільшення прибутковості й
поліпшення фінансового становища компаній та можливість, що з«явилася у зв»язку
із цим, збільшення капітальних вкладень, а також ріст прямих західних
інвестицій викликав хвилю інтересу до контролінгу інвестицій і контролінгу
проектів.

Іншим
наслідком дефолту стало посилення інтересу до питань стратегічного планування й
управління.

Останнім
часом багато хто виявляє, що контролінг є основним постачальником інформації
для управління підприємством. Створюється відчуття, що контролінг — це все.
Немає такої області в управлінні діяльністю компанії, що не була б пов’язана з
контролінгом.

В
даній роботі розглядався контролінг на прикладі ТОВ „Приват-Трейд”. Як
висновок, можна зазначити, що особливістю контролінгу на даному підприємстві є
його спрямованість на перспективу, пошук шляхів подальшого розвитку
підприємства, на базі аналізу факторів, що обумовили одержання тих або інших
результатів.

Призначенням
і завданнями контролінгу у ТОВ „Приват-Трейд” є:

– констатація й
оцінка досягнутих результатів діяльності підприємства, формулювання основних
висновків;

– оцінка
конкретного внеску окремих функціональних підрозділів і працівників у розвиток
підприємства;

– структурна оцінка
ефективності окремих заходів у виробничій, комерційній і фінансовій діяльності;

– всебічна оцінка
ефективності стратегічного й тактичного планування;

– формування
зворотного зв’язка, з метою інформування керівництва й співробітників
підприємства про результати контролю й одержання відповідної реакції.

Початком
контролінгу є оцінка результатів, а закінченням — аналіз факторів, що обумовили
їхнє одержання, і розкриття причин відхилень фактичних показників від
запланованих (у ту або іншу сторону). Для забезпечення пошуку перспективних
напрямків діяльності підприємства (що властиво контролінгу), зіставляються
отримані результати зі сформованими. Для цієї мети, в рамках контролінгу
передбачається проведення ситуаційного аналізу.

Контролінг – це набір методик,
спрямованих на вдосконалювання облікової політики й управлінської практики підприємств,
виходячи з фінансових критеріїв успішності функціонування підприємства. За
допомогою його у ТОВ „Приват-Трейд” вирішуються наступні проблеми обліку й
управління:

– Низька платіжна
дисципліна структурних підрозділів;

– Неконтрольована
дебіторська заборгованість;

– Слабке управління
витратами: відсутність чіткого розуміння структури витрат і їхньої доцільності;

– Невірне
визначення прибутковості філій і видів бізнесу;

– Недостача
оборотних коштів;

– Сплата
необґрунтовано високих податків у місцевий і державний бюджети.

Контролінг
не тільки дозволяє обраховувати витрати по-новому, більш природно, але й
стимулює вище керівництво ТОВ „Приват-Трейд” думати у фінансових категоріях,
переміщуючи технологічне управління безпосередньо до виробничого процесу.

Основними
причинами розвитку контролінгу у ТОВ „Приват-Трейд” є: нестабільність, як
зовнішніх (інтернаціоналізація економічного життя, загострення конкуренції на
внутрішніх та світових ринках) так і внутрішніх (обсяги виробництва, пошук
надійних партнерів) факторів, висувають додаткові вимоги до системи управління
підприємством; необхідність пошуку більш нових та удосконалення вже існуючих
систем управління, що забезпечують гнучкість та надійність функціонування
підприємства; істотні зміни в організації та методології системи інформаційного
забезпечення; відсутність коментарів різних варіантів управлінських рішень

Успіх
проекту залежить у першу чергу від того, наскільки в проект залучений
топ-менеджмент компанії.

Зараз
в Україні склалися ідеальні умови для розвитку контролінгу. По-перше, велика
кількість підприємств одержала ефективних власників (в умовах України це, як
правило, власники контрольного пакета акцій), які тепер стурбовані не питаннями
придбання власності, а її ефективним використанням. Нові власники ставлять
завдання підвищення прибутковості підприємств і їхньої інвестиційної
привабливості (ринкової вартості).

По-друге,
нові власники й топ-менеджмент часто не мають необхідного досвіду управління
придбаним або вирослим бізнесом. Не секрет, що зараз багатьма промисловими
підприємствами володіють і/або управляють бізнесмени, що починали свій шлях у
торговельній чи фінансовій сфері. Однак їхній успіх у зазначених областях і
придбаний досвід управління аж ніяк не гарантує успіху в області виробництва.
Чисто фінансових інструментів для ефективного управління промисловим
підприємством не вистачає. Модне останнім часом бюджетування для промислового
підприємства ніяк не може служити панацеєю від всіх лих.

По-третє,
соціально-економічна ситуація й умови господарювання в країні так чи інакше
стабілізуються, що дає можливість виявитися повною мірою силі регулярного
менеджменту, основою якого є контролінг. Українські компанії одержують час і
можливість для побудови технології управління.

По-четверте,
зміни в законодавстві, а саме, наближення українських стандартів
бухгалтерського обліку до міжнародних виводять внутрішній, управлінський облік
зі сфери твердих законодавчих обмежень.

По-п’яте,
менеджмент українських компаній інтенсивно поповнюється новими молодими кадрами – отримавшими гарну
західну або вітчизняну освіту й загартованими в українських умовах, готовими до
прийняття нових ідей і застосуванню сучасних технологій управління. Цей факт
дозволяє оптимістично дивитися не тільки на майбутнє українського бізнесу, але
й на майбутнє контролінгу.

Перелік посилань

1.  Беренс В. Хавранек П.М.
Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: АОЗТ «Интерэксперт»,
«Инфра-М», 1995. – 528с.

2.  Бланк И.А. Управление
инвестиционными предприятиями. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 480с.

3.  Кныш М.И., Перекатов
Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности:
Учебное пособие – Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. – 315с.

4.  Пересада А.А. Основы
инвестиционной деятельности. – К.: «Издательство Либра» ООО, 1996. – 344с.

5.  Пересада А.А. та ін.
Інвестування: навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 251с.

6.  Федоренко В.Г.
Інвестознавство: Підручник. – К.: МАУП, 2000. – 408с.

7.  Янковский К.П., Мухарь
И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. – СПб Питер,
2001. – 488с.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий