Альдегіди

Дата: 21.05.2016

		

Опорний конспект

з хімії
на тему:

“Насичені одноатомні спирти”

Виконав:
учень 11-А класу
середеньої школи № 96

Коркуна Дмитро

Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один
атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.
СnH2n+1OH – загальна формула насичених одноатомних спиртів

Етанол

CH3OH – молекулярна формула

Н

|

H – C– O – H – структурна ф-ла

|

H СН3 – ОН – скорочена

структурна формула

Метанол

С2Н5ОН – молекулярна формула

Н Н

| |

H– C – С – O – H – структурна ф-ла

| |

H H СН3 –CH2 – ОН – скорочена

структурна формула
Електронна формула.
Етанол
Н ?- ?+
Н : С : О : Н
Н
Метанол
Н Н ?- ?+
Н : С : С: О : Н
Н Н
Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:
4 3 2 1
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH
Бутанол –1
4 3 1 1
СН3 – СН2 – СН – СН3
|
OH
Бутанол — 2

CH3 – CH – CH2 – OH
|
CH3
2- Метилпропанол-1
CH3
1 2 | 3
СН3 – С – СН3
|
OH
2- Метилпропанол-2
Фізичні властивості метанолу і етанолу
Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають
специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип.
Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.
Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім.
способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
Повне окиснення (горіння)
2СН3 – ОН + 3О2 > 2СO2 + 4 H2O ?H=715 кДж/моль
Неповне окиснення
O О
|| ||
С2Н5ОН [pic]СН3 – С [pic] СН3 – С
-Н2О | -Н2О

C
Заміщення атома гідрогену
2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na>2CH3–CH2–O Na + H2
Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl>CН3 –СН2 –Сl
Дегідратація
С2Н5 ОН>(t 2700) CН2 =СН2+Н2O

6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при
нагріванні і наявності каталізатора .
O O
|| ||
СН3 – С + HO – C2H5 ?(t0,k,t) CH3 – C +H2O
| |
OH C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 – ОН >(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
Суха перегонка деревини
З синтез газу
СО +2Н2 >(t0,R,k,t)CH3OH
Способи добування етанолу
Гідроліз галоген пхідних
СН3 – С2Н2Cl + H2O >CH3 CH2OH + HCl
Відновлення альдинідів
O
||
СН3 – С + H2>CH5CH2OH
|
H
Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6 >(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу
Основа алкогольних напоїв
Розчинники
Органічний синтез і лабораторна практика
Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

Метки:
Автор: admin

Опубликовать комментарий