Міжнародно-правові питання громадянства

Дата: 21.05.2016

		

З м і с т

1. Вступ _______________________________________________________2
Розділ 1. Інститут громадянства у міжнародному праві : договірно-правова
база _________________________________________________5
Розділ 2. Способи набуття та втрати громадянства _____________14
4. Розділ 3. Проблеми громадянства у міжнародному праві ___________26
а) подвійне громадянство
____________________________26
б) безгромадянство
__________________________________31
в) статус біженців та іноземців
_______________________34
5. Висновки ___________________________________________________38
6. Список використаної літератури ______________________________40

З

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий