Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Дата: 21.05.2016

		

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Інформаційні системи і технології у фінансових установах »

Слухач:……………………………………..Сидоркевич Дмитро
Іванович

Спеціальність, група:………………..ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник:……………………………………Бережная Леся Віталієвна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси
2002 р.

З М І С Т

1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна
структура.
………………………………………………………………….
………….………………………………………………………….
…..3

2. Забеспечуюча структура.
………………………………………………………………….
……………………………………6

2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn.
………………………………………………………………….
…6

2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”.
………………………………………………………………….
..7

2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС).
……………….10

2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn.
………………………………………………………………….
…..13

2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn.
……………………………………..14

2.6. Програмно-технічні засоби.
………………………………………………………………….
……………………….21

Література
………………………………………………………………….
………….………………………………………………………25

1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна
структура.

Банк використовує Автоматизовану Банківську Систему “Unісоrn” (далі АБС)
розробки АТ «Юнікорн» (Сертифікат НБУ № 2 від 04.01.1996 долі).

Автоматизована Банківська Система UniCorn – багатокористувачева,
мультивалютна, цілосна система з високим рівнем автоматизації і
захищеності.
UniCorn вирішує всі питання “банківського портфелю”:
. Ведення рахунків банку;
. Обробка платіжного документообігу;
. Формування бухгалтерської звітності;
. Ведення кредитних та депозитних договорів;
. Аналіз діяльності банку;
. Система Клієнт-Банк

Склад АБС “UniCorn”
I. Базова підсистема операційного дня банку.
АРМ “Центр керування платежами банку” (ЦУП):
оперативне керування корсчетом, взаємодія з Обл уп НБУ;
надзвичайно ретельні процедури завершення дня і “приміряння” запропонованих
до проводки платежів;
прийом сеансів від операционистов;
розрахункова палата для філій (у даний момент — 1-й, 3-й, 4-й і похідних
від них моделей) і безбалансових відділень;
межфилиальные проводки корпоративної платіжної системи;
розрахунок відсотків, плати за електронні платежі і “Клієнт-Банк”;
коректування копійок проводок нац. еквівалента для обоеспечения валютного
балансу;
Система введення документів (АРМ операциониста й операциониста-контролера):
введення і контроль документів;
ведення бази даних партнерів і призначень платежу;
прийом дакументов від прикладних Армов, у тому числі від “Банк-клієнт”;
формування операційних сеансів на операциониста-контролера чи на ЦУП;
Система “Операційний архів банку”:
швидкий (за кілька секунд) пошук проводок в архіві за рік (чи більше);
складання звітів за попередні періоди;
діагностика архіву рахунків і рухів;
Довідково-інформаційна система;
Система “Банківська звітність”:
усі стандартні звіти;
aspla;
консолідована звітність з використанням даних філій по завершенню дня;
Підсистема аналітичного обліку на збірних рахунках:
господарські матеріали;
малоцінні і быстриознашивающиеся предмети;
основні фонди і нематеріальні активи;
господарська діяльність, контракти дебеторов і кредиторів;
клієнтські ОВГЗ;
звітність по аналітичному обліку;
АРМ “Технічний администратрор банківської системи”:
тонке керування повноваженнями користувача на рівні задачі, пункту меню,
рахунка, часу, робітника місця і т.д.;
система динамічного дублювання даних, у тому числі на безліч локальних
серверів;
керування створенням і відновленням з откатных копій;
Ліцензійна СУБД ConteXt
виконуюча система;
документація (докладні посібники користувача і программмиста);
бібліотеки і приклади програмування мовою C.
Операційна система типу UNIX:
SCO OpenServer 3 з електронною документацією встановлюється без ліцензії;
SCO OpenServer 5 ( ліцензія і документація здобуваються в SCO;
Додаткові послуги:
спадкування даних системи-попередниці (конвертація);
рекомендації з придбання і модернізації устаткування. При необхідності (
комплектування устаткування і проведення мережі;
початкова установка і настроювання ОС UNIX і мережі;
гарантійне обслуговування;
докладна документація на російській чи українській мовах, на чи дискетах на
папері;
своєчасне відновлення програм і документації всвязи з вимогами НБУ і
побажаннями замовників. Завдання для автоматичного відновлення розсилаються
електронною поштою, при необхідності ( щодня;
навчання користувачів;
“гаряча лінія” щодня з 9:00 до 22:00.

2. Забеспечуюча структура .

2.1. Спеціалізовані підсистеми АБС UniCorn.
Підсистема “Кредити і депозити”;
Підсистема цінних паперів:
АРМ “Акціонери банку”;
АРМ “Депозитарій”;
Ведення клієнтських ОВГЗ на аналітичних субрахунках;
Підсистема касового вузла:
АРМ “Касовий план”;
АРМ касира;
Обмінний пункт On-Line;
Звітність і аналіз діяльності обмінних пунктів;
Картотека обов’язкових платежів ДО2;
Поштова служба:
NbuMail-UNIX, сумісна з поштою НБУ (uupc, ProCarry, Астра);
Корпоративна пошта;
Взаємодія з телексною мережею;
Структурована бібліотека корпоративної пошти і пошти НБУ;
Підсистема взаємодії з клієнтами:
Адміністратор підсистеми “Клієнт-Банк”;
розсилання виписок і інших документів електронною поштою (із шифруванням і
електронним підписом згідно російського ДСТ Р3410);
робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” Off-Line PAYT для DOS і Wind0ws;
робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” Off-Line FastPay для Wind0ws;
робоче місце клієнта “Клієнт-Банк” On-Line для UNIX;
термінал самообслуговування клієнта-власника кодованого рахунка;
Підсистема персоналу банку
АРМ “Зарплата співробітників банку”;
АРМ «Кадри»
АРМ аналітичної звітності;
АРМ брокера валютної біржі;
Підсистема динамічної взаємодії з філіями:
складання динамічних консолідованих звітів;
динамічний контроль повноважень користувачів філії співробітником служби
безпеки головної контори;
контроль співробітником головної контори обраних проводок філії, самостійно
взаємодіючого із СЭП.

Вартість, терміни і порядок оплати узгоджуються з посібником АТ “Юникорн” у
кожнім конкретному випадку. Для філій і додаткових серверів передбачені
значні знижки.
Вартість базової підсистеми версії 4.х ( еквівалент менш 15 тис. USD.
Вартість повної системи версії 4.х ( еквівалент менш 35 тис. USD.

2.2. Загальна характеристика АБС “UniCorn”.

Автоматизована банківська система (АБС) UniCorn (
многопользовательская, многовалютная, цілісна система з високим рівнем
автоматизації і захищеності. UniCorn вирішує всі питання «банківського
портфеля»:
— ведення рахунків банку;
— обробка платіжного документообігу;
— формування бухгалтерської звітності;
— ведення договорів;
— розрахункова палата для філій;
— аналіз діяльності банку.
Платформою для UniCorn обрана ОС UNIX ( задовольняюча світовим
традиціям побудови банківських систем, що забезпечує апаратну
невибагливість технічного рішення, автоматичне рішення всіх комунікаційних
питань, природне масштабирование, багаторівневу захист від
несанкціонованого чи некваліфікованого доступу, можливість автономного
виконання робіт у заданий час (виписки клієнтам, пошта, дублювання й ін.)
без участі оператора.
UniCorn можна установити усього на одному сервері Pentium/100
(мінімальна конфігурація, що забезпечує продуктивність базової підсистеми
до 3-х тисяч банківських транзакций у день) і нарощувати надалі потужність
сервера і банківську корпоративну мережу для обслуговування сотень
користувачів.
Будь-яка конфігурація устаткування дає можливість:
підтримувати територіально розосереджені підрозділи;
забезпечити роботу філій 0-3 і похідних від них моделей СЭП НБУ;
забезпечити роботу декількох філій без номера по МФО і кореспондентського
рахунка в обласному керуванні НБУ, представлених у балансі банку діапазоном
рахунків або одним корсчетом;
зв’язати всі підрозділи в єдину інформаційно-аналітичну систему, що
дозволяє всім користувачам системи ( від клієнта до керуючого банком (
легко, швидко, зручно одержувати повну інформацію з усім (у рамках допуску)
балансововым лицьовим і позабалансовим рахункам за весь архівний період.
UniCorn має дружній користувальницький інтерфейс, що забезпечує
швидкість освоєння і легкість використання, не потребуючого знання UNIX.
Робоче місце користувача може бути реалізоване на широкому класі
устаткування ( від дешевого алфавітно-цифрового термінала до могутньої
WIND0WS-станції. При цьому дії і доступ строго регламентовані і
протоколюються. Кожен користувач одержує підказку про правильні дії,
прапори наявності/відсутності необхідної інформації.
Система відкрита для зв’язку з іншими Арм-ми і системами як під UNIX,
так і під ДОС, WIND0WS, OS/2 і т.д. Допускається робота UniCorn на тім же
сервері, де встановлене програмне забезпечення S.W.I.F.T. В даний момент
UniCorn успішно взаємодіє із шістьма системами “Банк-Клієнт” різних
виробників.
Усі програми і дані UniCorn знаходяться на UNIX-сервері. Користувач
на своїй робочій станції не виконує ніяких операцій модифікації даних, що
знімає безліч проблем захисту, дублювання, недоліку мережних і
обчислювальних ресурсів. Архітектура UniCorn ( «Хост-Терминал» відповідає
вистражданому світовою практикою автоматизації банківської справи принципу
“Один банк ( один комп’ютер”.

Нижче представлена схема архітектури корпоративної мережі UniCorn.

2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС).

При проектуванні і виборі АБС необхідно було врахувати ряд вимог.
Перелічимо і коротко прокоментуємо найбільш важливі з них.
( Комплексність рішень в області автоматизації
Навіть невеликому банку вже немислимо обмежитися автоматизацією тільки
робіт з операційного дня, оскільки росте складність і обсяг взаємодії між
різними службами банку. Актуальним стає впровадження цілісної
автоматизованої банківської системи (АБС), що поєднує рішення всіх питань
«банківського портфеля». При цьому необхідно подбати про єдність
інформаційного простору для різних компонентів такий АБС. Всі АРМы UniCorn
використовують загальні інформаційно-довідкову базу й операційний архів, що
обновляються автоматично.
( Підтримка довільного числа варіантів структури банку
Нарощування банківських послуг спричиняє поява нових структурних
підрозділів, найчастіше рознесених територіально. У залежності від
виконуваних задач система UniCorn дозволяє вести роботу в режимі
автоматичного відновлення інформації на локальному сервері поза залежністю
від територіального розташування. UniCorn підтримує роботу всіх типів
філій, офіційно разрешёных на Україні, безбалансового відділення, а також
філії ( юридичної особи ( без МФО і корсчёта в НБУ, представленого в
балансі головної контори діапазоном чи рахунків одним корсчётом.
( Функціональна гнучкість, переносимость, масштабируемость.
Банк може впевнено планувати свою діяльність тільки розраховуючи на
підтримку своєї стратегії з боку АБС, що забезпечує реструктуризації як
банку, так і корпоративної мережі, включаючи відновлення устаткування. В
умовах неустояного фінансового законодавства АБС повинна бути здатна легко
нарощувати функціональні можливості, відкрита для взаємодії з іншими
системами. В даний час базова підсистема UniCorn взаємодіє із шістьма
системами “Клент-Банк” різних виробників.
АБС UniCorn легко адаптується до нових умов роботи і нормативних
документів. З огляду на динамічну структуру банку, вона забезпечує просту
реконфигурацию структури робочих місць і підрозділів банку. UniCorn має
засобу для організації роботи з філіями, відділеннями й окремо
розташованими підрозділами, клієнтами банку.
Важливим фактором є використання мови програмування C у відповідності зі
стандартом ANSI, що забезпечує переносимость при зміні версії операційної
системи UNIX і парку обчислювальних машин. З того самого дистрибутива UNIX
і АБС UniCorn однаково успішно встановлюються і функціонують, у залежності
від необхідної продуктивності, на будь-якому сервері — від AT486 до
многопроцессорного 4(Pentium450.
UniCorn підтримує різні мережні рішення на основі мультипортовых карт,
TCP/IP, IPX (Novell Netware).
( Надійність, стійкість, захищеність
Специфіка банківської інформації пред’являє особливо тверді вимоги до
схоронності даних і регламентації доступу до них. Поряд з цим, легкість,
своєчасність і повнота інформації, наданої в рамках компетенції
користувачів від голови банку до клієнта, створює комфортні умови роботи.
При цьому в АБС працює розвита система протоколювання будь-яких дій кожного
користувача, що гарантує схоронність даних і дотримання принципу
комерційної таємниці.
Захист інформації забезпечуються багаторівневою системою регламентації
доступу до виконуваних задач і інформації (на рівні UNIX, файлової системи,
СУБД, адміністрування банківської системи і доступу до баз чи даних окремим
рахункам). Могутня система регламентації доступу до задач, подзадачам,
окремим пунктам меню, групам чи рахунків окремим рахункам, що ідентифікує
ім’я, паролі, сервер і термінальну лінію користувача, дозволяє на основі
наявного програмного забезпечення організувати практично необмежена
кількість варіантів робочих місць зі строго визначеними повноваженнями.
Підсистема резервного дублювання інформації працює в автоматичному режимі і
забезпечує не тільки своєчасне створення резервних копій і їхнє розсилання
на локальні сервера, але і контроль що розсилаються репликатов, що виключає
розсилання некоректної інформації у випадку програмних чи збоїв грубих
помилок обслуговуючого персоналу.
В АБС UniCorn витримані усі вимоги НБУ до шифрування й електронного
підпису. Понад цього, UniCorn функціонує в середовищі UNIX, що задовольняє
всесвітньо визнаному рівню захищеності C2. Значна увага приділена
припиненню спроб перевищення повноважень користувача, у тому числі
мимовільних ( у результаті низької кваліфікації, чи підкупу погроз. Завдяки
интегрированности з архітектурою корпоративної мережі і самої АБС, розвиті
системи регламентації доступу і дублювання даних UniCorn багаторазово
перевершують стандартні засоби захисту даних засобами СУБД. Реалізоване у
всіх прикладних програмах UniCorn довільне керування доступом на основі
карток безпеки є ознакою рівня захищеності B.
АБС UniCorn — це не тільки професійна постановка задачі і висока якість
програмування, але і ретельне пророблення технології експлуатації і
підтримки системи. Розсилання й установка відновлень автоматизовані.
( Ліцензійна чистота, зважений вибір СУБД
Обмежені можливості інвестицій у покупне програмне забезпечення і низьку
якість зв’язку накладають визначену специфіку на вибір базової СУБД в
умовах України. Використання дорогих реляционных СУБД не тільки породжує
неадекватні витрати на оплату незатребуваних можливостей, але і різко
знижує захищеність, надійність і швидкодію. Виконання яких-небудь
транзакций у режимі On-Line вимагає рішення проблем блокування ресурсів, що
зважуються тільки ціною деякого зниження надійності і/чи продуктивності. В
АБС UniCorn усі ці проблеми вирішені оптимально завдяки використанню
ліцензійно чистої, максимально пристосованої до роботи в UNIX мережний СУБД
ConteXt виробництва Unite+ у сполученні з максимальним використанням
пакетного режиму виконання транзакций. При рішенні конкретних задач
прикладні програми використовують технологію файлів-сеансів, що радикально
підвищує технологічну стійкість. АТ “Юникорн” є офіційним дистрибьютором
ConteXt, супроводжує свою версію 3.9 СУБД на рівні повних вихідних текстів.
Користувачі UniCorn можуть бути упевнені як у тім, що їхній не змусять
платити за таємничі невикористовувані можливості СУБД, так і в тім, що в
один прекрасний момент ці можливості не відкриють двері в банк хакерам чи
поліції по дотриманню авторських прав.
( Прийнятна вартість
Немаловажним параметром АБС є обсяги витрат не тільки на програмне
забезпечення і його послепродажное обслуговування, але і на навчання
персоналу, комплектацію технічними засобами, організацію мережі. Ціна
базової підсистеми опердня UniCorn, включаючи безлімітну ліцензію на СУБД,
річне гарантійне обслуговування і “гарячу” лінію, не перевищує еквівалента
$15000.
Клієнти АТ “Юникорн” зберегли засоби і час завдяки відмовленню від дорогих,
потребуючих значних обчислювальних і мережних ресурсів, ненадійних і погано
захищених рішень. Ми заощаджуємо гроші своїх клієнтів!
( Наступність
Запуск UniCorn виробляється зі спадкуванням даних системи-попередниці.
( Відповідність формальним вимогам і технічній політиці НБУ
АБС повинна постійно удосконалюватися відповідно до правил участі, що
змінюються, у СЭП і банківською звітністю. Технологічні рішення UniCorn
ніколи не були морально застарілими. Версії системи обновляються
щокварталу. Проходження всіх тестів без зауважень при сертифікації НБУ в
грудні 1995 року підтвердило блискучу репутацію UniCorn як стійкої,
надійної системи, що задовольняє самим вимогливим вимогам.
( Широка практична апробація прийнятих рішень
Протягом ряду років UniCorn успішно експлуатується в Київському народному
банку, Всеукраїнському акціонерному банку (Вабанк), Києво-Печерськ банці,
АКБ “Український капітал”, Фермерско-Земельном банку, АКБ «Мрия» і їхніх
філіях у декількох містах України, відділенні міжнародного оффшорного
банку, АКБ “Геосантрис”, Укргазбанке. Рішення UniCorn схвалені всесвітньо
відомою аудиторською фірмою “Артур Андерсен”. Починаючи з 1992 року банки,
де встановлена UniCorn, першими успішно брали участь у ряді експериментів
НБУ: по вилученій підготовці документів для централізованої обробки в РРП,
по обміні електронними платіжними й іншими документами з використанням UNIX-
серверів, по мультивалютной СЭП, по електронному підписі в СЭП. З 1993 року
UniCorn більш двадцяти разів була представлена на різних виставках і
семінарах. На конкурсі Софтрегата-96 UniCorn визнана кращої в номінації
автоматизованих банківських систем. У 1997 році представники АТ “Юникорн”
були включені в робочу групу НБУ по переходу на МСБУ.

2.4. Короткий огляд функцій АБС UniCorn.

АБС UniCorn забезпечує всі сфери діяльності банку:
Базова операційна банківська підсистема ( введення і проведення всіх
банківських операцій з урахуванням взаємодії підрозділів банку, відділень і
філій між собою і із СЭП, а також контроль операцій і стану рахунків,
ведення архівів, підготовку звітності; розрахункова палата для філій усіх
моделей;
Кредитно-фінансова підсистема ( підготовка, ведення, контроль кредитних,
депозитних, акціонерних і т.д. договорів, ощадкаса;
Управлінська підсистема ( одержання фінансово-економічної аналітичної
інформації про стан і показники діяльності банку, у тому числі
конструювання і розрахунок нових специфічних показників діяльності;
Подистема взаємодії з клієнтами ( кілька різних альтернативних систем
“Клієнт-Банк” (як Off-Line, так і On-Line), термінали самообслуговування,
автоматизована розсилання виписок і іншої інформації електронною поштою;
Додаткові підсистеми ( кадровий облік, розрахунок зарплати, аналітичний
облік, канцелярія, поштово-комунікаційна система, забезпечення роботи
касового вузла, обмінного пункту, відділу корсчетов, цінних паперів,
брокера УМВБ;
Адміністративна підсистема ( реконфигурация мережі і самої АБС,
регламентація доступу, керування системними ресурсами, автоматичне
реплицирование на інші сервера, резервне дублювання інформації.

2.5. Функціональна схема операційного дня АБС UniCorn

“СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ” (АРМ операциониста)

Система призначена для введення і коректування банківських документів
операторами й операционистами банку, прийому на контроль операційних
сеансів від інших Арм-ов (Кредити, Депозити, Ощадкаса, Акціонери, Каса,
Зарплата, Банк-Клієнт, Аналітичний облік і т.д.), керування курсами валют,
передачі підготовлених банківських операцій у проводку, перегляду
протоколів введення і стану пачок операцій, одержання всієї (у межах
допуску) оперативної й архівної інформації про стан рахунків і рухи по них,
формування і печатки різних документів поточного операційного дня.
АРМ підтримує введення і контроль документів наступних видів:

Внутрібанківські:
внутріфіліальні в національній і іноземній валютах;
операції з касою;
відкриття і закриття рахунків;
операції з позабалансовими й управлінськими рахунками;
розбір нез’ясованих сум;

Межфилиальные:
проводки на інші філії одного банку;

Міжбанківські:
електронні платежі в національній і іншій валютах;
розбір корсчетов;

АРМ операциониста забезпечує незалежну роботу всіх операторів по
введенню проводок у національній і іноземній валюті, попередній контроль
документів, що вводяться, на суму введення (за схемою пачок), на
вірогідність рахунків і МФО (по ключі і списку «своїх»), несуперечність
атрибутів документа, обов’язкову оцінку об операторі, що вводив документ,,
протокол формування сеансів ( дата, час, кількість документів по кожнім
виді платежів.
АРМ операциониста приймає, контролює і підписує платіжні документи,
підготовлені специализированнымими АРМами, у тому числі “Клієнт-Банк”.
Використання АРМ операциониста як єдиного центра підготовки і контролю
правильності платежів радикально підвищує надійність підсистеми формування
платіжних документів, дозволяє легко нарощувати систему шляхом створення
спеціалізованих Армов, що взаємодіють з базовою підсистемою операційного
дня банку через АРМ операциониста.
АРМ функціонує незалежно від стану операційного дня. Таким чином, у випадку
завершення опердня ранком, операционист може підготувати платежі в рахунок
вчорашнього або сьогоднішнього опердня. Операционист відправляє
підготовлені сеанси в ЦУП безпосередньо або через старшого операциониста-
контролера, що здійснює верифікацію платежів.

Окремою підсистемою, викликуваної з АРМа операциониста, є картотека
обов’язкових платежів (картотека ДО2). Вона дозволяє враховувати
обов’язкові платежі і з появою можливості автоматично породжує необхідні
для погашення платіжні, меморіальні і позабалансові документи. Підсистема є
одним з додаткових рішень і в базовий комплект не входить.

Система “БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ”
У системі реалізовані:

1) АРХІВНІ ЗВІТИ — по завершених банківських днях. Звіти по архівним даним
можуть бути сформовані в будь-який час за будь-який чи день період з
банківського архіву. До цієї групи належить більшість звітів системи
(виписки по л/рахунках, оборотно-сальдовые відомості і т.д.).
2) ЗВІТИ ОПЕРДНЯ — за даними поточного банківського дня (щоденна каса,
протокол дня, операційні сеанси для клієнтів, що течуть оборотно/сальдові
відомості і т.д.).
3) ЗМІШАНІ ЗВІТИ — готуються по архівним даним з обліком даних
поточного операційного дня (5-денні і декадні звіти по касі і т.д).
Саме такі звіти користаються найбільшою популярністю в останній день
декади, місяця, кварталу.
3) ЗВІТИ З РЕПОЗИТАРИЯ — консолідовані чи своє відділення.
Для більшості звітів користувач може вибрати ступінь подробиці (
чивключати лицьові, агрегированные I-IV порядків і т.д., а також дані
флиалов свого чи регіону усіх). Підсистема звітності дозволяє в більшості
випадків відмовитися від STAT і ASPLA. Формат підготовлених для репозитария
файлів відповідає галузевим стандартам НБУ.

Автоматично при завершенні дня системою формуються:
Протокол опердня;
Протокол узгодження корсчета банку з випискою з РКЦ;
Виписки по особових рахунках (форма 15);
Виписки по валютних особових рахунках;
Відомість залишків по особових рахунках (ф. 96);
Оборотно-сальдовая відомість по балансових рахунках (ф.25);
Щоденний баланс банку для Облуправління НБУ (у центральному відділенні
банку + консолідований баланс);
Валютний баланс дня по усіх валютах;
Відомості відкриття і закриття рахунків;
Відомість відкладених і знятих із проводки операцій;
Відомість надходжень на рахунки «диких» сум;
Відомість «червоних» сальдо;
Особовий рахунок по касі (ф.72);
Відомість оборотів по позабалансових рахунках (ф.102) і бухгалтерський
журнал позабалансових рахунків (ф.103);
Нормативні показники банку (ліквідність, платоспроможність, притягнуті
засоби і безліч інших);
Реєстри початкових і відповідних електронних платежів;
Реєстри платежів між відділеннями одного банку;
Супровідні документи для РРП НБУ;
Виписки по л/рахунках і полноформатные операційні сеанси для користувачів
системи “БАНК — КЛІЄНТ”;
Протягом дня формуються документи для службового використання і для
звітності перед НБУ:
Касові звіти (форма 747, залишок операційної каси);
Звіти про укладені договори і ставки по кредитах і депозитам;
Про розмір кредитних вкладень;
Про затримки виплати зарплати;
Відомості залишків по лицьових і балансових рахунках на сучасний момент дня
(у карбованцях і у валюті);
Касовий журнал приходу/витрати;
Журнали початкових і відповідних авізо;
Системою також формуються необхідні звіти по декадах, п’ятиденкам,
тижням, за місяць, квартал, півріччя, рік:
касові звіти;
валютні звіти;
звіти про доходи і витрати банку (ф.2);
звіти для податкової інспекції;
форма 748;
звіт про затримки виплати зарплати;
щоквартальна касова заявка;
оборотно-сальдовые відомості (включаючи валютні);
баланс банку на кінець місяця і супутні йому звіти (форми 700, 721, 722).

Для центральних відділень банків, що мають філії в Україні,
передбачений автоматичний прийом, обробка і збереження даних від філій.
Постійно виробляється контроль наявності і стану переданої інформації з
відображенням підказок і попереджень на екрані користувача АРМа звітності і
головного бухгалтера банку. Один з нових видів сервісу для наших клієнтів —
аналіз балансу філій, регіонального і консолідованого балансів, також стану
кредитних ресурсів у реальному часі. Особливою популярністю ця послуга
користається в останній день місяця.
Підсистема звітності постійно удосконалюється відповідно до побажань
замовників і вимогами НБУ. Створення програм нових звітів згідно з постійно
мінливими вимогами НБУ входить у гарантійне обслуговування.

Система “АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК”
Комплекс програм аналітичного обліку АБС UniCorn складається з п’яти
компонентів:
1) АРМ бухгалтера по обліку господарських матеріалів банку;
2) АРМ бухгалтера по веденню основних фондів банку;
3) АРМ бухгалтера по обліку малоцінних і быстроизнашивающихся предметів
банку;
4) АРМ бухгалтера по веденню збірних рахунків загального призначення
(звичайно це — рахунка господарської діяльності банку, складних
розрахунків із клієнтами);
5) АРМ звітності за даними аналітичного обліку (найбільш повне
представлення інформації інших Армов).
Для зручності користувача і полегшення супроводу Армы мають загальні бази
даних і близький користувальницький інтерфейс. Права доступу розділені
стандартними засобами АБС UniCorn .
Програми аналітичного обліку виконують наступні функції:
Ведення довідників підрозділів, матеріально відповідальних або підзвітних
осіб, класів, груп, номінацій і артикулів об’єктів обліку.
Уведення первинних документів. На етапі впровадження ( це документи
початкового введення, а потім — реальні документи: приходу, витрати,
переоцінки, внутрішнього переміщення.
Формування платіжних документів (простих чи зведених меморіальних ордерів
для відображення руху об’єктів аналітичного обліку в балансі банку) з
автоматичною кореспонденцією рахунків.
Одержання інтерактивних довідок про наявність і рухи МЦ, МБП і ОФ.
Ведення журналу руху й індивідуальних карток одиниць збереження.
Формування документів в автоматичному режимі. Прикладами таких документів є
округлення цін, нарахування чи амортизації індексація основних фондів.
Формування і роздруківка більш сотні різних відомостей, що відбивають
залишки і рух у різних розрізах.
Автоматичне звірення даних аналітичного обліку (сальдо й обороти по
балансовій, залишковій і податковій вартості) із синтетичним обліком у
балансі банку.
Ведення внесистемного і податкового обліку, у тому числі роздільного
фінансового і податкового обліку для основних фондів.
Формування платіжних сеансів для АРМа Операциониста
Допоміжні технологічні операції: резервне копіювання, переіндексація,
відкіт, видалення старих рухів, настроювання кореспондуючих рахунків і т.д.

“ИНФОРМАЦИОННО — ДОВІДКОВА система”

Система призначена для надання великої службової (технічної й
аналітичний) інформації співробітникам банку в рамках допуску. Система
забезпечує швидкий і зручний доступ до даних
поточного опердня :
вибір операцій дня по рахунку, пошук по сумі, МФО, наявність і поточне стан
рахунків і операцій;
найменуванню чи клієнта кореспондента й інших реквізитів;
формування балансових звітів у гривнях і інвалюті на сучасний момент дня;
до архівних даних :
пошук і перегляд даних по клієнтах;
пошук рахунків (відкритих і закритих), вибір усіх рахунків, що належать
одному клієнту;
перегляд операцій по особових рахунках, рахункам I-IV-го порядку і
позабалансових рахунків за весь архівний період;
формування, перегляд, печатка лицьових по рахунках за період у національній
і іноземній валютах;
діаграми залишків по особових рахунках за архівний період;
пошук рухів по даті, сумі, реквізитам кореспондента, виду операції і т.п.;
графічне представлення динаміки будь-яких показників банківської діяльності
за архівний період, динаміки курсів валют;
аналіз структури доходів і витрат, активів і пасивів банку за будь-який
період з архіву банку;
до довідкових даних:
план рахунків;
довідники банків України і її околиць;
офіційні курси валют Нацбанку України, динаміка курсів;
символи кассплана;
види дебетових документів;
календар звітів перед НБУ;
звіти по всім заздалегідь підготовлених стандартних формах банківської
звітності з можливістю їхньої печатки.
Система надає доступ і забезпечує обробку всієї поточної
кореспонденції Національного банку і РРП (телеграми, укази, листи, реклама
і т.п.).
Додатковий сервіс надає можливість обміну повідомленнями з іншими
користувачами банківської системи, користування многоразрядным
калькулятором з пам’яттю, розрахунок ключів до рахунків, телефонний
довідник і ін.
Компонент формування різних показників є могутнім генератором різних
показників діяльності банку. Користувачу доступна можливість самостійного
конструювання і розрахунку специфічних показників, у тому числі прогнозного
типу. Фактично, генератор показників є інтерпретатором нескладної мови
розрахунку показників, що дозволяє підготувати звіт у новій формі за кілька
хвилин. Планується порівняльний аналіз показників діяльності банку з
використанням дані Асоціації, Калини й інших подібних даних.
2.6. Програмно-технічні засоби.

Програмні засоби.

Як основу для створення АБС використовувалася многопользовательская
операційна система UNIX, що має реалізації для стандартних комп’ютерів,
таких як Intel, VAX, HP/RISK/SUN/Alpha-station і ін. Мова програмування
ANSI-C.
Достоїнством ОС UNIX є наявність комунікаційних і мережних пакетів
UUCP, TCP/IP, NFS, що дозволяють створювати усілякі варіанти гетерогенних
мереж, що поєднують різні ОС. ОС UNIX традиційно є системою з високим
рівнем надійності і захисту, недоступним для офісних операційних оболонок
типу ДОС і Wind0ws. У той же час UNIX дозволяє використовувати на робочих
станціях використовувати такі оболонки для підготовки різних документів і
обміну інформацією з UNIX.
В даний момент UniCorn реалізована під SCO Xenix386 3.3, SCO UNIX
3.2, SCO ODT 1.0, ODT 2.0, SCO Open Server версій 3 і 5, BSD UNIX, SunOS,
Solaris. АТ “Юникорн” виконує функції офіційного реселлера The Santa Cruz
Operation ( ведучого постачальника захищених UNIX-систем сімейства SCO.
База даних ConteXt фірми Unite+ на сьогоднішній день має більш 2 тис.
інсталяцій у Росії, Балтії, Скандинавії, Канаді й Україні, наприклад,
довідкові служби 09, АВИР, СБ, пенсійний фонд, АТ УкрРечФлот і ін. За
договором з фірмою Unite+ АТ “Юникорн” супроводжує свою версію СУБД ConteXt
V.3.9 на рівні вихідних текстів. UniCorn не використовує компонентів з
невідомими властивостями. Операційна система і СУБД ліцензуються їхніми
розроблювачами і мають необхідні гарантії.
Перевагою АБС, заснованої на ОС UNIX, є те, що при зміні зовнішніх
умов (ріст банку, створення філій, територіальна далекість підрозділів і
т.д.) не потрібно зміна програм і методів роботи користувачів системи.
Проблеми зважуються тільки придбанням і установкою відповідних технічних
засобів і відповідною настроюванням операційної системи і програм
обслуговування мережі.

Технічні засоби.

Центральне відділення банку і філії оснащуються UNIX-серверами,
комплектація яких визначається обсягами проведених операцій і кількістю
користувачів, що працюють з АБС. Для базової підсистеми банку, що проводить

a) до 2000 операцій у день і має до 16 користувачів системи досить одного
Pentium 100, RAM 48M, HDD 2x500M;
b) до 10000 операцій у день і має до 32 (64) користувачів системи досить
одного Pentium 200, RAM 128M, HDD 2x1G;
c) понад 10000 операцій у день і що має 32-128 користувачів системи досить
2-3 Pentium-200, RAM 128M, HDD 2x2G.
Необхідною умовою надійного функціонування АБС є постійне автоматичне
дублювання інформації на інший диск, а також функціонування резервного
сервера в «гарячому» режимі (автоматичне дублювання інформації з мережі за
допомогою UUCP, TCP/IP). Звичайно один з локальних серверів і є сервером
гарячого резерву. До центрального сервера підключаються пристрої швидкої
печатки (два в центральному відділенні і по одному у філіях). Сервера
повинні забезпечуватися пристроями безперебійного харчування для
забезпечення роботи при кидках напруги мережі і нормального завершення
роботи у випадку зникнення напруги мережі.
На центральному UNIX-сервері знаходяться всі бази даних і установлені
всі задачі програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на
сервері по локальній мережі. Можливі наступні варіанти реалізації мережі:

|а)|використання мультипортовых |( |від 4 до 16 робочих місць (швидкість |
| |плат, що підтримують протокол | |обміну до 19200 бод) |
| |RS232 типу «ARNET» | | |
|Для запобігання виходу з ладу устаткування і збільшення растояния між сервером |
|і терміналом до 500м бажана установка гальванічної розв’язки з використанням |
|ИРПС. Зв’язок з терміналом здійснюється з використанням 4-провідної кручений |
|пари 3-й категорії. Як робоче місце можливе використання як терміналів, так і |
|персональних комп’ютерів у режимі эмуляции термінала UNIX-машини. Це ( найбільш|
|дешевий вид мережі. |
|б)|використання концентраторів, |( |від 16 до 256 робочих місць (швидкість |
| |що підтримують протокол RS232 | |обміну до 32400 бод). Все інше аналогічно|
| |типу «DIGIBOARD» | |п. а). |
|в)|використання мережних карт |( |(швидкість обміну до 10 Мбод). Кількість |
| |типу «ЕTHЕRNЕ» | |робочих місць визначається проводкою |
| | | |коаксіального чи кабелю кручений пари 3-й|
| | | |категорії по будинку і наявністю мережних|
| | | |карт у кожній робочій станції |
| | | |(персональному комп’ютері). |
|г)|у випадку установки в будинку |( |доступ з робочих станцій на UNIX-сервер з|
| |NOVELL-локальної мережі | |використанням IP протоколу |

У центральному відділенні для підтримки електронних платежів, для зв’язку з
РРП НБУ, поштовою службою НБУ, філіями, підрозділами банку, клієнтами
банку, з метою неприпустимості несанкціонованого доступу по зовнішніх
каналах зв’язку і розвантаження центрального сервера встановлюється
поштовий UNIX-сервер, зв’язаний по мережі з центральним сервером. Для
надійного функціонування поштового вузла банку потрібно виконання наступних
умов:
a) для зв’язку з РРП НБУ, поштовою службою НБУ ( 2 лінії зв’язку
(рекомендується: одна з них ( «ІСКРА» чи виділена лінія);
b) для зв’язку з філіями ( по одній телефонній лінії на 2 філії;
c) для зв’язку з підрозділами банку, територіально вилученими від
центрального відділення, вимоги аналогічні п. b).
d) для зв’язку з клієнтами при одноразовому режимі (виписка по особовому
рахунку) на 100 клієнтів ( 1 лінія, при багаторазовому режимі (додатково
приймаються-передаються початкові і відповідні документи) ( 2 лінії;
e) використання модемів із протоколом V32bis (9600/14400 бод) c протоколом
корекції помилок MNP5-10 і V42bis для ліній, що комутируються, і модемів
зі швидкістю 64 Кбод чи 128 Кбод для виділених ліній.
Локальні UNIX-сервера встановлюються у великих підрозділах банку, на
них знаходяться бази даних тих задач, з якими працює тільки цей підрозділ
(копії цих баз знаходяться також на центральному сервері і відкриті тільки
на читання, усі зміни баз на локальних серверах автоматично
відслідковуються на центральному сервері), а також копії необхідних для
роботи баз даних (тільки читання), обновлювані автоматично з центрального
сервера. На центральному сервері установлені всі необхідні задачі
програмного комплексу АБС. Робота здійснюється безпосередньо на сервері по
локальній мережі. Дані передаються по телефонному каналі, що комутирується,
за допомогою протоколу UUCP. При наявності виділеної лінії можлива взаємна
робота користувачів обох систем за допомогою IP-протоколу. При наявності
комутаторів X.25 можлива одночасна робота користувачів і UNIX-серверів c
використанням різних протоколів.
Для нормального функціонування невеликого чи банку філії досить
перерахованого вище. Для банку з розвитий інфраструктурою, що має великі чи
підрозділи територіально вилучені відділення, схема взаємодії підрозділів з
центральним відділенням буде відрізнятися в залежності від конкретних умов:

a) малий підрозділ (1-2 користувача АБС), що епізодично працює з АБС на
центральному сервері ( 1 телефонна лінія, один модем;
b) підрозділ (2-4 користувачів), що постійно працює з АБС на центральному
сервері ( 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем, що
використовують комутатор X.25, що дозволяє одночасну роботу декількох
терміналів по одному каналі. При відсутності комутатора X.25 рішення
ускладнюється і потрібно установка локального сервера, або микрораутера;
c) одне чи кілька підрозділів (4-16 користувачів), що постійно працюють з
АБС ( установка локального UNIX-сервера c викладеними вище можливостями.
Потрібно 1 телефонна чи лінія 1 виділена лінія і 1 модем.
Динаміка цін на обчислювальне і мережне устаткування приводить до
необхідності постійного коректування рішень по інвестиціях в устаткування і
мережну інфраструктуру. Так, приведені вище рекомендації з устаткування
відносяться до 1997 року і напевно трохи застаріли до моменту, коли Ви
читаєте ці рядки. У кожній конкретній ситуації треба розглядати поточний
рівень цін і характеристик устаткування. Рішення також повинне оптимально
враховувати наявність уже наявної інфраструктури. АТ “Юникорн” виступає як
системний інтегратор, що може як придбати й установити необхідне мережне,
обчислювальне устаткування і програмне забезпечення, так і проконсультувати
свого клієнта для прийняття їм самостійного зваженого рішення. Ми настійно
рекомендуємо нашим клієнтам погоджувати рішення про інвестиції в
інформаційну інфраструктуру з метою запобігання неадекватних витрат. Ми
всіляко намагаємося заощаджувати ваші гроші!
Практика довела, що для одержання могутньої, захищеної, масштабируемой
системи з розвитий мережною підтримкою варто вибирати як операційну
платформу саме UNIX. При цьому також можна бути упевненим, що всі оплачені
можливості устаткування використовуються щонайкраще. Це заощаджує значні
засоби.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1.А.С.Савченко “Основні напрямки розвитку автоматизації банківської системи
України” ( Комп’ютери+Програми, БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ, №3, 1995, с.4-5;
2.Т.И.Голота, А.И.Петренко “Банківські інформаційні технології” (
Комп’ютери+Програми, Спецвыпуск: Автоматизація банківського бізнесу, 1994,
с.4-8, 61;
3. А.Г.Курганів, М.А.Навроцкий, С.П.Попович “Автоматизовані банківські
системи: почався завтрашній день” ( Комп’ютери+Програми БАНКІВСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ, №2, 1995, с.30-37;
4. А.Л.Ляшенко “СУБД ConteXt очима розроблювача” ( Комп’ютери + Програми,
№5(20), 1995, с.22-26;
5. Автоматизована банківська система UniCorn. Технологічна схема обробки
платіжних документів ( АТ “Юнікорн” 23380583.00071.01-32
6. Вимоги Національного банку України до програмного комплексу «Операційний
день банку» (ОДБ) — Постанова Правління НБУ №106 від 12 травня 1995 року;
7. Про впровадження електронного цифрового підпису в систему електронних
платежів ( Лист НБУ №18014/103 від 14.08.1995р.;
8. Автоматизована банківська система UniCorn. Опис рішень для задовільнення
Вимог НБУ ( АТ “Юнікорн” 23380583.00075.01-32;
9. О.Г.Чумаків Інформаційні системи комерційних банків. — Слов’янський
університет, Київ, 1998р.;
10. В.Галатенко Інформаційна безпека: огляд основних положень. Комп’ютерний
огляд №33(57)-38(62), 1996р.;

————————
АРМ-3 (

Центральный сервер:

Архив, ЦУП, ИСС

АРМ Операционист,

Прикладные АРМы

(Связь с РРП
(и филиалами

Системная печать

( Терминалы
((

Клиентский сервер:

Копии:
Архива, ОД, ИСС

Банк-Клиент,
On-line,
Off-line

(Клиенты

(Тер-миналы
((

Локальные сервера:

Копии:
Архива, ОД, ИСС

АРМ Операционист

Прикладные АРМы

Печать

(Тер-миналы
((

( АРМы под ДОС

Метки:
Автор: admin

Опубликовать комментарий