Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції

Дата: 21.05.2016

		

Міністерство
освіти та науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Планування діяльності підприємства»

на тему «Техніко-економічне обґрунтування випуску
продукції»

м. Харків

2008

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………. 3

1. Планування виробництва продукції і
матеріально-технічного забезпечення    4

1.1 Розрахунок потреби в
основних матеріалах……………………………………. 5

1.2 Розрахунок потреби у
допоміжних матеріалах……………………………….. 6

2. План з праці та заробітної платні…………………………………………………….. 9

2.1 Трудомісткість
виробничої програми і нормована заробітна платня… 9

2.2 Розрахунок робочого
часу і чисельності основних робітників………… 10

2.3 Розрахунок фонду
оплати праці основних робітників……………………. 11

2.4 Чисельність і фонд
оплати праці допоміжних робітників………………… 13

2.5 Розрахунок чисельності і
фонду оплати праці керівників, фахівців і іншого персоналу………………………………………………………………………………………………………… 15

3. План собівартості………………………………………………………………………….. 17

3.1 Розрахунок витрат на
утримання та експлуатацію устаткування…….. 17

3.2 Зведений розрахунок
витрат на виробництво………………………………… 21

3.3 Калькуляція
собівартості виробів та розрахунок собівартості продукції       22

4. Розрахунок основних економічних показників
господарської діяльності 24

4.1 Основні економічні
показники господарської діяльності………………… 25

Висновок………………………………………………………………………………………….. 26

Список літератури…………………………………………………………………………….. 27

Вступ

Як
правило, головним завданням розробки бізнес-плану інвестиційного проекту є
підготовка інформації, необхідної для обґрунтованого ухвалення рішення щодо
здійснення інвестицій.

Ведення
будь-якого бізнесу певні грошові вкладення в проект на початковому етапі з боку
його власників або засновників — інвестиції. Без розробки бізнес-плану сьогодні
практично неможливо отримати інвестиції для початку будь-якої справи. Та і
вкладаючи власні гроші непогано б закріпити свою упевненість в новому проекті
розрахунками і висновками експертів. Бізнес-план дозволяє не тільки правильно
розподілити матеріальні і нематеріальні ресурси, що витрачаються на реалізацію
проекту, але і допоможе з вибором ефективної стратегії поведінки на ринку. Світовий
досвід свідчить, що грамотне бізнес-планування дає можливість знайти додаткові
джерела фінансування в десяти випадках із ста. У Росії подібної статистики поки
не існує. Головним чином тому, що грамотно написати бізнес-план здатні лише
одиниці підприємств. Шлях цей достатньо дорогий, якщо йдеться про послуги західних
консалтингових фірм, або дуже трудомісткий, якщо підприємство розробляє план
своїми силами.

Бізнес-план
— це план побудови бізнесу, і до нього треба віднестися з відповідною увагою.
Точно так, як і креслення або розрахунок, бізнес-план — це роздум перед дією.
Саме він дозволяє перевірити все «за і проти», перш ніж братися за справу і
шукати ресурси.

Цінність
бізнес-плану проте не обмежується необхідністю переконати інвесторів в тому, що
у підприємства є гідна підтримка бізнес-ідея. Він має важливе значення і для
управлінського персоналу фірми, оскільки точно визначає зміст цілей
підприємства, а також час і шляхи їх досягнення.

1. Планування виробництва продукції і
матеріально-технічного забезпечення

У даному розділі складається план продажів продукції, план
виробництва, здійснюється розрахунок потреби в основних і додаткових
матеріалах.

Таблиця 1. Номенклатура
продукції й програма випуску на 2007 рік

№ з. п. Найменування продукції План виробництва за рік, шт.
1 Черв’як 75 000
2 Шестірня конічна 40 000
3 Вінець 36 000

Таблиця 2. Кількість
днів в кварталах

Квартал Кількість днів
1 63
2 60
3 65
4 65
Разом за рік 253

Таблиця
1.1. План продаж та план виробництва

Назва виробу

Планова ціна реалізації

Кількість

Сумма по кварталах

1
квартал
37601 2862403,75
Черв’як 63,35 18676 1183117,59
Шестерня
конічна
88,54 9960 881900,40
Вінець 88,95 8964 797385,77
2
квартал
35810 2726098,81
Черв’як 63,35 17787 1126778,66
Шестерня
конічна
88,54 9486 839905,14
Вінець 88,95 8538 759415,02
3
квартал
38794 2953273,72
Черв’як 63,35 19269 1220676,88
Шестерня
конічна
88,54 10277 909897,23
Вінець 88,95 9249 822699,60
4
квартал
38794 2953273,72
Черв’як 63,35 19269 1220676,88
Шестерня
конічна
88,54 10277 909897,23
Вінець 88,95 9249 822699,60
Всего: 151000 11495050,00

1.1 Розрахунок
потреби в основних матеріалах

Розрахунок потреби в основних матеріалах проводять, використовуючи
дані технологічного процесу (табл. 3) і виробничої програми.

Ціни на основні матеріали, що необхідні для виробництва
продукції, приведені в таблиці 4.

Таблиця
1.2. Розрахунок потреби в основних матеріалах

Назва виробу Кількість Потребах у матеріалах (тн) Вартість матеріалів Норма відходів на один виріб (кг) Відходи при виконанні виробничої
програми (тн)
Вартість відходів Вартість матеріалів за виключенням
відходів
Вартість матеріалів за виключенням
відходів на один виріб
Черв’як 75000 810,00 2106000,00 4,30 322,50 83850,00 2022150,00 26,96
Шестерня
конічна
40000 360,00 936000,00 2,10 84,00 21840,00 914160,00 22,85
Вінець 36000 439,20 834480,00 1,90 68,40 12996,00 821484,00 22,82

Всього:

151000

1609,20

3876480,00

474,90

118686,00

3757794,00

Таблиця 3. Технологічний
процес виготовлення продукції

Виріб Операція Розряд Норма часу на операцію, хвилин Матеріал Маса заготівки, кг Маса деталі, кг Кількість одиниць
устаткування, шт
Середня категорія
складності, ремонтні одиниці
Потужність двигунів на одиницю
устаткування, кВт
Середня ціна за
одиницю устаткування, грн
Черв¢як Токарна перша 4 17 Сталь легована 10,8 6,5 6 11 7,5 39900
Токарна друга 4 7,5 6 11 7,5 39900
Фрезерування 5 26,4 5 12 10 32500
Свердлувальна 6 3,5 7 5 3 6500
Шестірня конічна Токарна 4 37,5 Сталь легована 9 6,9 9 11 7,5 39900
Фрезерування 5 36,4 8 12 10 42500
Шліфовка 5 17,5 7 16 7,5 61000
Протяжна 6 9,6 3 9 40 76700
Вінець Токарна 4 33 Сталь вуглецева 12,2 10,3 9 11 7,5 39900
Свердлувальна 6 22 8 5 3 6500
Фрезерування 5 44 7 12 10 42500
Електрокар 1 13000

Таблиця
4. Ціни на основні матеріали

Матеріал Ціна за 1 тону, грн без ПДВ Ціна за 1 тону відходів, грн.. без ПДВ
Сталь
легована
2600 260
Сталь
вуглецева
1900 190

При розрахунку потреби у основних матеріалах необхідно
врахувати, що потреба в матеріалах – це маса заготівки, а відходи – це різниця
між масою заготівки і масою деталі.

1.2 Розрахунок потреби у допоміжних
матеріалах

Для розрахунку потреби у допоміжних матеріалах необхідно
знати норму витрат матеріалів та ціни на них (табл. 5).

Таблиця
5. Норма витрати допоміжних матеріалів і ціни на них

Матеріал Норма витрат на розрахункову одиницю

Ціна, грн без ПДВ за тону або м2

А. На технологічні цілі (на 100 штук):
Сода кальцинована, кг 1,80 350
Кислота соляна, кг 2 500

Папір
наждачний, м2

0,2 9,25

Папір пакувальний, м2

2 0,78
Б. На ремонт та утримання устаткування
г/верстато-зміну
Масло машинне 300 2550
Солідол 5 2376
Емульсор 200 2980
кг/верстат
Гас 13,5 2063
Кінці
бавовняні
25 2400

Кількість розрахункових одиниць для розрахунку потреби у
допоміжних матеріалів на технологічні цілі визначається незалежно від
найменування виробу.

Кількість верстато-змін, які підлягають відробітку в
плановому році, визначається виходячи з кількості наявного устаткування (за
винятком електрокара) і режиму роботи підприємства:

Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції ,                       (1)

де      ВЗ – кількість верстато-змін;

ДР –
кількість робочих днів у плановому році;

З –
кількість змін;

У –
кількість устаткування.

Таблиця
1.3. Розрахунок потреб у допоміжних матеріалах

Назва матеріалу

Одиниці виміру

Норма вират на одиницю виміру

Кількість розрахункових одиниць

Потреби у допоміжних матеріалах (тон
або м2)

Ціна у грн. без ПДВ

Вартість допоміжних матеріалів (грн.
без ПДВ)

Допоміжні матеріали групи А на
технологічні цілі

Сода
кальцинована
кг. 0,018 151000 2,718 350 951,30
Кислота
соляна
кг. 0,02 151000 3,02 500 1510,00
Папір
наждачний
м2 0,002 151000 302 9,25 2793,50
Папір
пакувальний
м2 0,02 151000 3020 0,78 2355,60
Всього:

7610,40

Допоміжні матеріали групи Б на ремонт та
утримання устаткування.

Масло
машинне
г/верстато-зміну 300 37950 11,385 2550 29031,75
Солідол г/верстато-зміну 5 37950 0,18975 2376 450,85
Емульсор г/верстато-зміну 200 37950 7,59 2980 22618,20
Гас кг/верст 13,5 75 1,0125 2063 2088,79
Кінці
бавовняні
кг/верст 25 75 1,875 2400 4500,00
Всього:

58689,58

Разом:

66299,98

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах завершується
визначенням кошторисної ставки витрат допоміжних матеріалів на технологічні
цілі у розрахунку на 1000 грн. основних матеріалів (КДОП):

Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції  = 2,03                                (2)

де КДОП
– кошторисна ставка витрат допоміжних матеріалів групи А;

ВДМА
– вартість допоміжних матеріалів групи А, грн. без ПДВ;

ВОМ –
вартість основних матеріалів за виключенням відходів, грн. без ПДВ.

2. План з праці та заробітної платні

У даному розділі розраховується трудомісткість виробничої
програми і нормована заробітна платня, проводиться розрахунок робочого часу і
чисельності основних і допоміжних робітників, розрахунок фонду оплати праці
основних і допоміжних робітників, а також розрахунок чисельності і фонду оплати
праці керівників, фахівців та іншого персоналу.

2.1 Трудомісткість виробничої програми і
нормована заробітна платня

Нормований час на один виріб визначається як сума норм часу
по операціях технологічного процесу (див. табл. 3).

Нормована заробітна платня на один виріб визначається як сума
розцінок по операціях технологічного процесу з урахуванням розряду робітника
(табл. 6).

Нормована заробітна платня з премією (пряма заробітна платня
основних робітників) визначається з розрахунку певного відсотка премії за
виконання виробничого завдання (табл. 1 завдання на курсову роботу).

Таблиця
2.1. Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна плата

Найменування виробу

Виробнича програма у натуральному виразі
по виробах

Нормований час (у нормо-годинах) на один
виріб

Нормована заробітна платня на один виріб

Нормований час (у нормо годинах) на
виробничу програму

Нормована зарплата на виробничу програму

Нормована зарплата з премією на один
виріб

Нормована зарплата з премією на
виробничу програму

Черв’як 75000 0,91 6,39 68250 479130,00 7,35 550999,50
Шестерня
конічна
40000 1,68 12,04 67200 481765,33 13,85 554030,13
Вінець 36000 1,65 12,13 59400 436656,00 13,95 502154,40
Всього: 151000 194850 1397551,33 1607184,03

2.2 Розрахунок
робочого часу і чисельності основних робітників

При виконанні даного розрахунку необхідно врахувати, що:

— 
підприємство працює в дві зміни. Середня тривалість зміни 7,5
години. Тривалість нічного часу роботи 3,5 години;

— 
плановий коефіцієнт виконання норм дорівнює 1,09;

— 
кількість днів нез’явлення на роботу надана в табл. 1 завдання на
курсову роботу.

Таблиця
6. Годинні тарифні ставки працівників машинобудівного підприємства

Види виробів та робіт Кваліфікаційні тарифні розряди
1 2 3 4 5 6 7 8
Годинна тарифна ставка, грн..
1. Верстатні роботи по обробці
матеріалів різанням, штампуванням, роботи по виготовленню і ремонту
інструменту і устаткування.
4,8 5,2 5,76 6,48 7,36 8,64
2. Працівники, зайняті на інших роботах,
не пов’язаних з основним виробництвом.
4,32 4,72 5,2 5,84 6,64 7,76

Таблиця 2.2. Розрахунок
робочого часу і численності основних робітників

Показник

Одиниці виміру

Значення

1.
Кількість робочих днів
днів 253
2.
Незявлення на роботу, у т.ч.:
33
 —
основна та додаткова відпустка
днів 20
 — з
хвороби
днів 4
 — з
навчання
днів 4
 —
виконання суспільних обовязків
днів 2
 — інші
(з дозволу адміністрації)
днів 3
3.
Кількість явок на роботу (1-2)
днів 220
4.
Середня тривалість робочої зміни
годин 7,5
5.
Дійсний фонд робочого часу (3*4)
годин 1650
6.
Трудомісткість виробничої програми
годин 194850
7.
Плановий коефіцієнт виконання норм
1,09
8.
Чисельність основних робочих (6/(5*7))
чоловік 108

Розрахунок фонду оплати праці основних робітників виконується,
використовуючи попередні розрахунки нормованої заробітної платні, робочого
часу, чисельності працівників, а також використовуючи наступну інформацію:

— 
доплати за роботу в нічний час проводяться з розрахунку 0,2
тарифних ставки 3-го розряду за годину роботи в нічний час;

— 
розмір доплат бригадирам (у відсотках від нормованої заробітної
платні основних робочих) і кількість підлітків (у відсотках від чисельності
основних робочих) приводяться в таблиці 1 завдання на курсову роботу;

— 
оплата праці підлітків здійснюється по другому розряду. Кількість
пільгових годин підлітка — 1 година в зміну.

2.3 Розрахунок фонду оплати праці основних
робітників

Цей розрахунок виконується, використовуючи попередні
розрахунки нормованої заробітної платні, балансу робочого часу, чисельності
робітників.

Для розрахунку доплати за роботу в нічний час необхідно розрахувати
кількість нічних годин, відпрацьованих робітниками. Вона знаходиться за формулою:

КНГ = (КОР/КЗР) х КЯР х НЧ,                        (3)

де      КНГ
– кількість нічних годин роботи, годин;

КОР –
кількість основних робітників;

КЗР –
кількість змін роботи;

КЯР –
кількість явок на роботу;

НЧ –
тривалість нічного часу роботи.

Для розрахунку оплати пільгових годин підліткам необхідно
розрахувати кількість пільгових годин підлітків. Вона визначається за формулою:

КПГП = КЯР х КП х КЛГПЗ,                                     (4)

де      КПГП
– кількість пільгових годин підлітків;

КЯР – кількість явок на роботу;

КП –
кількість підлітків;

КЛГПЗ
– кількість пільгових годин підлітків в зміну.

Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції Для розрахунку оплати
відпусток необхідно розрахувати середньоденний фонд оплати праці одного робітника.
Він розраховується за формулою:

Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції ,                                  (5)

де      СДФОП1роб – середньоденний фонд оплати
праці одного робітника, грн.;

НЗП –
нормована заробітна платня основних робітників, грн.;

П –
премії, грн.;

Д –
доплати, грн.;

КЯР — кількість явок на роботу;

КОР – кількість основних робітників.

Таблиця
2.3. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників

Нормована
заробітна платня (по тарифу)
1397551,33
Премія 209632,70
Нормована
заробітна платня з премією
1607184,03
Доплата
за роботу в нічний час
41711,01
Доплати
бригадирам
69877,57
Оплата
пільгових годин підліткам
2288,00
Оплата
тарифної та додаткової відпустки
156460,06
Оплата
лікарняних
34136,74
Оплата
учбової відпустки
34136,74
Доплата
за виконання суспільних обов’язків
17068,37
Інші
доплати (1% від нормованої зарплати
13975,51
Доплати
на надбавки разом
369653,99
Доплати
і надбавки всього у відсотках до нормованої заробітної платні з премією
23,00

2.4 Чисельність і
фонд оплати праці допоміжних робітників

До складу допоміжного персоналу на підприємстві відносяться: наладчики,
заточники, слюсарі з ремонту обладнання, слюсарі з обслуговування, чергові
слюсарі-електрики, контролери, комірники, електрокарники. Форма оплати труда
допоміжного персоналу – погодинна.

Цей розрахунок проводиться з використанням даних про
кількість та фонд оплати основних робітників, а також наступних норм і
нормативів (табл. 8, 9).

Таблиця
8. Інформація про допоміжний персонал

Посада або професія Розряд або оклад Премії% Чисельність
Наладчик 5 20 3
Заточник 4 20 3
Слюсар
з ремонту устаткування
4 20 3
Слюсар
з обслуговування
4 20 2
Черговий
слюсар-електрик
4 20 2
Посада
або професія
Розряд або оклад Премії% Чисельність
Контролер 4 20 3
Комірник 800,00 грн. 20 по одному на зміну
Електрокарник 900,00 грн. 20 по одному на зміну

Таблиця 9. Норми
обслуговування для розрахунку чисельності допоміжного персоналу

Професія Норма обслуговування в зміну, одиниць
ремонтної складності
Слюсар
по ремонту устаткування
500
Слюсар
по міжремонтному обслуговуванню
800
Слюсар-електрик 1000

Для
розрахунку чисельності слюсарів по нормах обслуговування заздалегідь
розраховується сумарна кількість ремонтних одиниць устаткування:

Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції ,                           (6)

де      КРО – кількість
ремонтних одиниць;

КУ – кількість
одиниць устаткування, штук;

РС – ремонтна складність
устаткування, одиниць ремонтної складності.

Чисельність допоміжного
персоналу розраховується за формулою:

Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції ,                        (7)

де      ЧДП – чисельність
допоміжного персоналу, чоловік;

КРО – кількість ремонтних
одиниць;

НОБСЛ – норма
обслуговування в зміну;

h – кількість робочих
змін.

Кількість
людино-годин, що підлягають відпрацюванню, визначається як добуток чисельності
допоміжного персоналу та дійсного фонду робочого часу. Для робочих, які
працюють по окладу, — як добуток їх чисельності на 12 місяців.

Закінчується
розрахунок чисельності допоміжного персоналу визначенням нормативу їхньої
чисельності до чисельності основних робітників.

При
розрахунку заробітної платні доплати допоміжним робітникам визначаються у
відсотках, які визначені для основних робітників до тарифної заробітної платні
з премією. Контролерам і комірникам доплати не нараховуються.

Таблиця 2.4 Чисельність і
фонд оплати праці допоміжних робітників

Професія

Чисельність

Розряд

Годинна тарифна ставка чи оклад

Кількість людино-годин чи місяців, що
належить відпрацювати

Фонд основної заробітної плати

по тарифам

премія у відсотках

премія у грошовому виразі

доплати

Разом фонд основної зарплати

Наладчик 3 5 6,64 4950,00 32868,00 20 6573,60 7559,67 47001,27
Заточник 3 4 5,84 4950,00 28908,00 20 5781,60 6648,87 41338,47
Слюсар
з ремонту устаткування
3 4 5,84 4950,00 28908,00 20 5781,60 6648,87 41338,47
Слюсар
з обслуговування
2 4 5,84 3300,00 19272,00 20 3854,40 4432,58 27558,98
Черговий
слюсар-електрик
2 4 5,84 3300,00 19272,00 20 3854,40 4432,58 27558,98

Всього:

13

129228,00

25845,60

29722,57

184796,17

Контролер 3 4 5,84 4950,00 28908,00 20 5781,60 34689,60
Комірник 2 800,00 24,00 19200,00 20 3840,00 23040,00
Електрокарник 2 900,00 24,00 21600,00 20 4320,00 4968,02 30888,02

Разом:

7

198936

39787,2

34690,6

273413,8

2.5 Розрахунок чисельності і фонду оплати праці
керівників
, фахівців і іншого персоналу

Для нормальної роботи підприємства необхідно:

— 
по 1 диспетчеру на зміну;

— 
по 2 майстри на зміну;

— 
по 1 прибиральниці в цех на зміну і 1 прибиральницю в нічний час;

— 
решти працівників достатньо по 1 людині на посаду.

Таблиця
2.5. Розрахунок чисельності і фонду оплати праці керівників, фахівців і іншого
персоналу

Посада

Кількість осіб певної посади, чол.

Посадовий оклад, грн.

Фонд оплати праці за рік, грн.

1. Керівники:

99600

— директор 1 3000 36000

начальник цеху
1 2000 24000

заступник начальника цеху
1 1800 21600

начальник технологічного бюро
1 1500 18000

2. Фахівці:

210000


інженер-технолог I категорії
1 1500 18000

інженер-технолог II категорії
1 1500 18000
— інженер-технолог
III категорії
1 1300 15600

механік цеху
1 1300 15600

інженер з нормування праці
1 1300 15600

економіст
1 1500 18000
-бухгалтер 1 1500 18000

змінний диспетчер
2 1000 24000

старший майстер
1 1200 14400

майстер
4 1100 52800

3. Молодший обслуговуючий персонал:

25200


прибиральниця
3 700 25200

4. Інші:

36000


табельник
1 1000 12000

нарядник
1 1000 12000

обліковець
1 1000 12000

Всього

24

370800

3. План собівартості

План собівартості включає розрахунки кошторисів витрат з
ремонту і експлуатації устаткування, загальновиробничих витрат, витрат на
виробництво, калькуляцію собівартості виробів.

Розмір
відрахувань на соціальні заходи

Фонд оплати праці

Сума

Відрахування до Пенсійного фонду 33,2%

Відрахування до ФСС на випадок
тимчасової втрати працездатності 1,5%

Відрахування до ФСС на випадок
безробіття 1,3%

Відрахування до ФСС від нещасного
випадку на виробництві 0,8%

Фонд оплати праці основних робітників 1976838,03 656310,22 29652,57 25698,89 15814,70
Фонд оплати праці допоміжних робітників 273413,80 90773,38 4101,21 3554,38 2187,31
Фонду оплати праці керівників, фахівців і
іншого персоналу
370800,00 123105,60 5562,00 4820,40 2966,40

Всього

2621051,82

870189,21

39315,78

34073,67

20968,41

3.1 Розрахунок витрат на утримання та
експлуатацію устаткування

Таблиця
3.1. Розрахунок амортизації устаткування

№ п/п

Назва устаткування

Кількість устаткування

Потужність двигунів устаткування (кВт)

Середня ціна одиниці устаткування (грн.)

Сумарна потужність двигунів (кВт)

Вартість устаткування (грн.)

1 Станок токарний 30 7,5 39900 225 1197000
2 Станок фрезерувальний 15 10 42500 150 637500
3 Станок фрезерувальний 5 10 32500 50 162500
4 Станок свердлувальний 15 3 6500 45 97500
5 Станок шліфувальний 7 7,5 61000 52,5 427000
6 Станок протяжний 3 40 76700 120 230100

Всього

75

642,5

2751600

Таблиця 3.1.1. Розрахунок витрат на утримання та
експлуатацію устаткування

Статті витрат

Разом план на рік, грн.

Зокрема, грн..

Допоміжні матеріали

Енергія

Заробітна платня

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Послуги інших цехів

Інше

1. Амортизація
устаткування
603291 603291
2.
Поточний ремонт і експлуатація устаткування
1314887 58690 1047404 143458 52792 12544
3. Внутрішньозаводські
перевезення
46726 30888 11367 4471
4.
Вартість МБП і інструменту
279331 41338 15213 222780
5. Інші
витрати
13976 13976
Разом 2258210 58690 1047404 215684 79372 607762 235324 13976

При розрахунку розміру відрахувань на соціальні заходи,
відрахування до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві прийняти
рівними 0,8% від фонду оплати праці.

Для розрахунку амортизації устаткування складається допоміжна
таблиця з розрахунку вартості устаткування та потужності двигунів. Вихідні дані
для складання цієї таблиці знаходяться у табл. 3. Допоміжна таблиця містить
такі показники: порядковий номер устаткування, кількість устаткування за видами
та разом; потужність двигунів устаткування за видами (кВт); середня ціна
одиниці устаткування за видами (грн.); сумарна потужність двигунів за видами
устаткування та разом (кВт); вартість устаткування за видами та разом (грн.).
Амортизація розраховується за нормами амортизації, що є дійсними з 1.01.2004 року.

Поточний ремонт і експлуатація устаткування – це витрати на
допоміжні матеріали, силову електроенергію, заробітну платню робітників,
зайнятих ремонтом і експлуатацією устаткування, з відрахуваннями на соціальні
заходи. Також до цієї статті витрат відносяться послуги ремонтного цеху
(послуги інших цехів) з розрахунку 16 грн на одиницю ремонтної складності.

При розрахунку даної статті витрат необхідно врахувати, що:

— 
коефіцієнт, що враховує витрати енергії, дорівнює 1,3;

— 
дійсний фонд часу одиниці устаткування дорівнює 4000 годин;

— 
ціна 1 кВт енергії дорівнює 0,3135 грн.

Внутрізаводські перевезення – це заробітна платня водіїв
електрокарів з відрахуваннями на соціальні заходи і амортизація транспортних
засобів (електрокарів), розрахована по нормах амортизації, що діють з 1.01.2004
р.

Вартість МБП та інструменту — це заробітна платня заточників
з відрахуваннями на соціальні заходи і витрати на інструмент, розраховані по
нормах, наведених у таблиці 12. Витрати на інструмент відносяться на послуги
інших цехів (інструментального цеху).

Таблиця
12. Норми
витрат інструменту (умовні)

Виріб Норма витрат на 1000 деталей, грн.
Шестерня конічна 1500
Черв’як 1700
Вінець 980

Інші витрати складають 1% від нормованої заробітної платні
основних робочих.

Закінчується розрахунок витрат на утримання та експлуатацію
устаткування визначенням коефіцієнта витрат на утримання та експлуатації
устаткування, який дорівнює відношенню даних витрат до нормованої заробітної
платні з премією основних робочих. Коефіцієнт = 1,4.

Таблиця
3.2. Розрахунок загальновиробничих витрат

Статті витрат

Разом план на рік, грн.

Зокрема, грн:

Допоміжні матеріали

Енергія

заробітна платня

відрахування на соціальні заходи

амортизація

послуги інших цехів

інше

1.
Утримання апарату управління
423533 309600 113933
2.
Утримання іншого персоналу
162696 118930 43766
3.
Утримання будівель і споруд
572424 13476 558948
4.
Поточний ремонт будівель і споруд
360000 360000
5.
Вартість МБП
13976 13976
6.
Раціоналізація та винахідництво
2567 2567
7.
Охорона праці
10572 10572
8. Інше 3456 3456

Разом

1549222

0

13476

428530

157699

558948

370572

19998

Утримання апарату управління – це заробітна платня керівників
і фахівців з відрахуваннями на соціальні заходи.

Утримання іншого персоналу – це заробітна платня контролерів,
комірників, прибиральниць та іншого персоналу з відповідними відрахуваннями на
соціальні заходи.

Утримання будівель і споруд – це амортизація споруд, витрати
енергії на освітлення і витрати на опалювання цеху.

При розрахунку загальновиробничих витрат необхідно врахувати,
що:

— 
площа цеху дорівнює 800 м2;

— 
висота цеху дорівнює 6 м;

— 
ціна 1 м3 цеху дорівнює 1500 грн.;

— 
середні витрати на освітлення 1000 м2 виробничої площі дорівнюють 12 кВт/год;

— 
кількість годин світлового навантаження дорівнює 2 500 годин;

— 
ціна 1 кВт/год дорівнює 0,3135 грн.;

— 
норма на опалювання дорівнює 1240 грн. на 1000 м3 в рік;

— 
витрати на поточний ремонт будівель і споруд відносяться на послуги
інших цехів і складають певний відсоток від вартості будівель і споруд, даний у
табл. 1 завдання на курсову роботу;

— 
вартість МБП відноситься на інші витрати і складає 1% від
нормованої заробітної платні основних робочих;

— 
витрати на раціоналізацію та винахідництво (на одного робітника на
рік) відносяться до інших витрат та наведені у табл. 1 завдання на курсову
роботу;

— 
витрати на охорону праці, що відносяться на послуги інших цехів, наведені
в табл. 1 завдання на курсову роботу окремо на:

· проведення організаційно-технічних
заходів – з розрахунку на 10 одиниць ремонтної складності устаткування;

· спецодяг – з розрахунку на одного робітника.

— 
до інших витрат відносяться витрати на службові відрядження, які
складають певний відсоток від фонду оплати праці керівників, фахівців і інших
працівників, що наданий у табл. 1 завдання на курсову роботу.

Завершується розрахунок загальновиробничих витрат визначенням
коефіцієнта загальновиробничих витрат – відношення загальновиробничих витрат до
нормованої заробітної платні з премією основних робітників.

Коефіцієнт = 0,96.

3.2 Зведений
розрахунок витрат на виробництво

Вартість спецінструменту і оснащення у відсотках від нормованої
зарплати з премією основних робочих надана у табл. 1 завдання на курсову роботу
і відноситься на послуги інших цехів.

Основні матеріали приймаються з урахуванням відходів, а
допоміжні матеріали враховуються по групі А.

Таблиця
3.3. Зведений розрахунок витрат на виробництво продукції

Статті витрат Разом план на рік, грн. Зокрема, грн..
основні матеріали енергія допоміжні матеріали заробітна платня відрахування на соціальні заходи амортизація послуги інших цехів інше
1.
Матеріали
3884090 3876480 7610
2.
Нормована заробітна платня основних робочих з премією
2198628 1607184 591444
3.
Доплати і надбавки
505687 369654 136033
5.
Вартість спецінструменту й оснащення
128575 128575
6.
Витрати на ремонт і експлуатацію устаткування
2258210 1047404 58690 215684 79372 607762 235324 13976
7.
Загальновиробничі витрати
1549222 13476 428530 157699 558948 370572 19998

Разом

10524412

3876480

1060880

66300

2621052

964547

1166710

734470

33974

3.3 Калькуляція
собівартості виробів та розрахунок собівартості продукції

Для розрахунку собівартості виробів необхідно розрахувати
вартість допоміжних матеріалів по виробах. Цей розрахунок проводиться у
таблиці, до складу якої входять такі показники: назва виробу, виробнича
програма (штук), вартість основних матеріалів за виключенням відходів (грн. без
ПДВ), ставка допоміжних матеріалів на 1000 грн. основних матеріалів, вартість
допоміжних матеріалів на один виріб (грн. без ПДВ).

Таблиця
3.4. Собівартість одиниці виробу

Стаття витрат

Сума по виробах, грн.

черв’як

шестерня конічна

вінець

1.
Матеріали, в т.ч.

27,51

23,32

23,28

 —
основні
26,96 22,85 22,82
 —
допоміжні 2,03%
0,55 0,46 0,46
2.
Нормована заробітна платня основних робітників з премією
7,35 13,85 13,95
3.
Доплати і надбавки 23%
1,69 3,19 3,21
4.
Відрахування на соціальні заходи 36,8%
3,33 6,27 6,31
5.
Вартість спецінструменту і оснащення 8%
0,59 1,11 1,12
6.
Витрати на ремонт і експлуатацію устаткування 1,4%
10,32 19,46 19,60
7.
Загальновиробничі витрати 0,96%
7,08 13,35 13,45

Разом
собівартість

57,86

80,54

80,91

Таблиця 3.5. Собівартість
виробничої програми

Стаття витрат

Сума по виробах. грн.

Разом

черв’як

шестерня конічна

вінець

Виробнича програма

75 000 40 000 36 000 151 000
1.
Матеріали, в т.ч.
2063103,20 932673,85 838120,95 3 833 898
 —
основні
2022150,00 914160,00 821484,00 3 757 794
 —
допоміжні 2,03%
40953,20 18513,85 16636,95 76 104
2.
Нормована заробітна платня основних робітників з премією
550999,50 554030,13 502154,40 1 607 184
3.
Доплати і надбавки 23%
126730,46 127427,50 115496,03 369 654
4.
Відрахування на соціальні заходи 36,8%
249404,62 250776,41 227295,36 727 476
5.
Вартість спецінструменту і оснащення 8%
44079,96 44322,41 40172,35 128 575
6.
Витрати на ремонт і експлуатацію устаткування 1,4%
774194,37 778452,63 705563,45 2 258 210
7.
Загальновиробничі витрати 0,96%
531128,23 534049,57 484044,68 1 549 222

Разом
собівартість

4339640,34

3221732,50

2912847,22

10 474 220

4. Розрахунок основних економічних показників
господарської діяльності

У даному розділі розраховується плановий прибуток, а також
інші основні економічні показники господарської діяльності підприємства.

Таблиця
4.1. Розрахунок основних економічних показників господарської діяльності

Показник 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Рік
Дохід
від продажів
2862403,75 2726098,81 2953273,72 2953273,72

11495050,00

Собівартість
реалізованої продукції
2608204,99 2484004,76 2691005,15 2691005,15

10474220,06

Операційний
прибуток
254198,76 242094,06 262268,56 262268,56

1020829,94

Прибутковій
податок
63549,69 60523,51 65567,14 65567,14

255207,49

Чистий
прибуток
190649,07 181570,54 196701,42 196701,42

765622,46

Після розрахунку чистого планового прибутку підприємства
необхідно скласти зведену таблицю, що містить основні економічні показники господарської
діяльності підприємства. В цій таблиці відображаються: назва показника, одиниці
виміру, значення. У цій таблиці показники розраховуються за рік, а не по
кварталах.

Рентабельність виробництва розраховується виходячи з
операційного прибутку і собівартості продукції.

Чиста рентабельність розраховується виходячи з чистого
прибутку і собівартості продукції.

При розрахунку прибутку на одного працюючого враховується
загальна чисельність персоналу підприємства.

Рентабельність праці розраховується виходячи з чистого
прибутку і фонду заробітної праці всіх працюючих.

4.1 Основні
економічні показники господарської діяльності

Назва показника Одиниця виміру Значення
Об’єм продажів Шт. 151000
Собівартість реалізованої продукції Грн. 10474220,06
Операційний прибуток Грн. 1020829,94
Податок на прибуток 25% 255207,49
Кількість працюючих у т.ч: Чол. 152
— основні робітники Чол. 108
— допоміжний персонал Чол. 20
— апарат управління Чол. 18
— інші Чол. 6
Фонд заробітної плати у т.ч: Грн 2621051,82
— основні робітники Грн 1976838,03
— допоміжний персонал Грн 273413,80
— апарат управління Грн 309600
— інші Грн 61200
Рентабельність виробництва % 9,75
Чиста рентабельність % 7,31
Прибуток на одного працюючого грн 5025,74
Рентабельність праці % 29,21

Висновок

Рентабельність підприємства дорівнює 9,75%, а рентабельність
галузі = 10%, так як ці показники майже однакові то можливо застосувати цей
план в реальності

Список літератури

1. 
Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: практикум. –
К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 158 с

2. 
Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для Вузов. – М.:
Издательство НОРМА, 2002. – 416 с

3. 
Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.: Издательство
«Финпресс», 1999. – 656 с

4. 
Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / За ред..
В.М. Попова. – К.: ЦУл, КноРус, 2003. – 382 с

5. 
Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної
літератури, 2003. – 412 с

6. 
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства.
Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с

7. 
Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: Учебное пособие. – К.: Вальтера, 2006. – 520 с

8. 
Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч.
посібник 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 312 с

9. 
Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова и
доц. О.В. Девяткина. – М.: МНФРА-М, 2005. – 601 с

10. 
Экономика предприятия: Учебник для Вузов / Под ред. проф. В.П.
Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 535 с

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий