Гістарычныя крынiцы. Класіфікацыя і сістэматизацыя гістаричних крыніц.

Дата: 12.01.2016

		

БЕЛАРУСКI ДЗЯРЖАЎНЫ УНИВЕРСIТЭТ

кафедра гісторыі Беларуси

РЭФЕРАТ

на тэму:

«гістарычныя крыніцы. Класіфікацыя и сістэматызацыя гістарычных крыніц»

МИНСК, 2008


Што такое гістарычныя крыніцы

Слова «крыніца» ўвогуле вызначае и нашай мове любы рэзервуар, любую адтуліну, из которых штосьці выцякае эти штосьці можно зачарпнуць, пачатак ручья. В пераносным сэнсе «крыніца» — аб'ект, с якога можно по-пазычыць нейкую інфармацыю (звесткі, веды) аб тым или іншым аб'екце.

Вызначэнняў гистарычнай крыніцы кусок. Аднак в большасці с их акрэсліваюцца тры характэрныя рысы. Па-першае, гэта пэўная фіксаваная інфармацыя (аб'ект). Па-другое (паколькі крыніца гістарычная), яна змяшчае інфармацыю аб рэальным жыцці чалавечага грамадства и мінулым. I трэцяе: нельга сцвярджаць, што гістарычная інфармацыя змяшчаецца и крыніцы, быццам малако и збане: только в нахілі — пацячэ; колькі ўліта, столькі выльецца, прычым такой каларыйнасці, тлустасці, какой нам патрэбна. Гістарычная інфармацыя не иснуе папярэдне и крыні-данные, не запазычваецца сбоку, яна «вырастае» с інфармацыі аб мінулым у працэсе яе вывучэння. Крыніца дает нам патрэбную інфармацыю тады, кал яна ўключаецца и працэс гістарычнага даследавання.

Таким чынам, гістарычная крыніца — гэта аб'ект, што змяшчае інфармацыю аб мінулым жыцці людзей и ўключаны и працэс гістарычнага даследавання.

Катэгорыя «гістарычная крыніца» ўжываецца и вузкім и шырокім сэнсе. У першым выпадку пад гистарычнай крыніцай разумеюць «прадукты дзейнасці чалавека» — все тое, што створана и выніку яго мэта-накіраванай псіхафізічнай дзейнасці. Нават в таком сэнсе азначаная катэгорыя ўключае велізарную разнастайнасць аб'ектаў: ад летапісаў да каналаў, плацін и касмічных караблеў. Шэраг даследчыкаў (сейчас их все болей) акрэсліваюць катэгорыю «гістарычная крыніца»? яе шырокім сэнсе, разумеючы пад гистарычнай крыніцай все тое, адкуль можа быць пачэрпнута інфармацыя аб мінулым (геаграфічнае асяроддзе, кліматыч-ныя ўмовы, прыродныя з'явы). Безумоўна, в першыя тысячагоддзі свайго існавання чалавек весьма моцная залежаў ад прыродна-кліматычных умоў, ад геаграфічнага асяроддзя, и нераўнамернасць гістарычнага развіцця на гэты время з'яўляецца таму пацверджаннем. Гісторык не можа пакінуць их па-за ўвагай и пры вывучэнні наступных перыядаў. Аднак названыя вышэй фактары з'яўляюцца найважнейшай умовай чалавечай дзейнасці, а не прычынай гістарычных падзей. Все яны могуць быць вывучаны метадамі иншых навук (астраноміі, геафізікі, геалогіі, медыцыны и г. д.).

Класіфікацыя и сістэматызацыя гістарычных крыніц

Пры групаванні гістарычных крыніц адрозніваюць их сістэматызацыю и класіфікацыю, якія дазваляюць в разнастайнасці ўбачыць сістэму, вызначыць групы, якія адрозніваюцца па пэўных прыкметах и асаблівасцях. Сістэматызацыя адбываецца? выніку дзейнасці даследчыка, кали то стварае такую сістэму, якая б адпавядала мэтам и задачам яго даследавання, и бярэ за сярдзючкамі только адну са шматлікіх знешніх прыкмет крыніцы. Пры гэтым могуць быць выбраны наступныя прынцыпы сістэматызацыі:

1) храналагічны, которые ўлічвае время стварэння крыніцы (вялікія благоприятна: антычная, сярэднявечча, новай и навейшай гісторыі; дробныя — гісторыя другой сусветнай вайны и г. д.);

2) рэгіянальны (гісторыя Прыбалтыкі, усходнеславянскіх зямель, Заходняй Еўропы);

3) этнічны (гісторыі татар, цыган и г. д.);

4) праблемны (адмена прыгоннага права на Беларуси);

5) персанальны (дзейнасць Вітаўта).

Найбольш пашырана сістэматызацыя па некалькіх прынцыпах (напрыклад, крыніцы па гісторыі Беларуси новага и навейшага времени).

У адрозненне ад сістэматызацыі, класіфікацыя — раскрыцце ўнутрана неабходнай сувязі паміж асобнымі катэгорыямі гістарычных крыніц: тыпамі, родамі и відамі. Класіфікацыя не простая сістэматызуе крыніцу и зручныя для вывучэння группы, но и садзейнічае более глыбокаму кэ анализа. Пры гэтым не прымаецца пад внимание форма крыніцы. Пры афармленні спіса выкарыстаных крыніц и поиска новых временам их падзяляюць на апублікаваныя и архіўныя. Но характар крыніцы не змяняецца ад таго, што яна нейки время захоўвалася и архіве, а пасля была апублікавана.

С самага пачатку азнаямлення с гістарычнымі помнікамі гісторыкі заўважылі, што адны с их з'яўляюцца «рэшткамі» асобных падзей, другія и большай степени апавядаюць аб иншых падзеях («паданні»). Ужо с сярэдзіны XIX в. ідэя такога падзелу была распаўсюджана на ўсю сукупнасць гістарычных крыніц. Пры гэтым мела. на ўвазе, што падзел крыніц па характары адлюстравання адпавядае их пазнавальнай каштоўнасці. Да «паданняў» адносілі ўсе паведамленні, якія апісваюць гістарычныя факты, гавораць аб ix, но самих гэтых фактаў не фіксуюць и население сучаснасць не пераносяць. Падкрэслівалася, што население паданнях перад нами паўстаюць не сами факты и нават не ix асобныя части, а только их адлюстраванне и свядомасці нейкіх інфарматараў. Гэтыя паведамленні аб гістарычных фактах ствараліся спецыяльна для захавання и перадачы гистарычнай інфармацыі и таму яны разглядаліся как суб'ектыўныя и большай степени, чым «рэшткі». «Рэшткамі» называлі части з'яў, якія захаваліся (астанкі людзей, матэрыяльныя сляды их дзейнасці — хатнія рэчы, оружие и г. д., пісьмовыя дакументы для надзенных патрэб). Сюды же адносілі язык, песни, рэлікты старых звычаяў. В якасці галоўнай прыкметы «рэшткаў» вызначалі, што яны не ствараліся спецыяльна для перадачы інфармацыі аб мінулым.

Безумоўна, азначаны падзел весьма схематычны и супярэчлівы, паколькі, напрыклад, тыя ж летапісы (апавяданні аб мінулым) з'яўляюцца адначасова «рэшткамі» дзейнасці канкрэтных людзей — летапісцаў.

Фармацыйны падыход в савецкай гистарычнай літаратуры выклікаў спробы падзяляць пісьмовыя крыніцы на групы па змесце (эканамічныя, палітычныя, культурныя) и паходжанні (в сферы сацыяльных, эканамічных адносін). Аднак рэчаіснасць — гэта не простая сумма з'яў, крыніца ўзнікае не отказал нейкай адной сферы; нават кал гэта и адбываецца, то яна, как правила, адлюстроўвае не адну, а кусок бакоў гістарычнага мінулага. Таму население 1970 — 1980-я гг. атрымалі распаўсюджанне класіфікацыі па тыпах, родах и відах. Л. М. Пушкаровым, А. П. Пранштэйнам была прапанавана класіфікацыя па спосабу фіксавання (кадзіроўкі) інфармацыі. В адпаведнасці с эй все крыніцы падзяляюцца на наступныя тыпы (тып аб'ядноўвае крыніцы, якія адрозніваюцца спосабам кадзіроўкі інфармацыі и яе захоўвання):
1) пісьмовыя, 2) рэчавыя, 3) этнаграфічныя, 4) вусныя (фальклорныя),
5) лінгвістычныя, 6) фонадакументы, 7) фотакінадакументы.

Азначаная вышэй класіфікацыя, якая дазваляе правесці падзел на
7 тыпаў, улічвае, с аднаго стороны, найбольш істотныя прыкметы, характэрныя для тых эти иншых крыніц (паходжанне, содержание, форма), а з другога — аб'екты даследавання канкрэтных галин гистарычнай навукі. Аднак этнаграфічныя, вусныя (фальклорныя) и лінгвістычныя крыніцы могуць быць прадстаўлены и пісьмовай форме эти население выглядзе фона — и фотакінакрыніц. Графічныя (картаграфічныя) крыніцы наогул не трапляюць ни население адзін с прыведзеных тыпаў. Таму И. Д. Кавальчанка прапанаваў класіфікацыю не паводле спосабаў, а формаў фіксавання інфармацыі: рэчавыя, мастацка-выяўленчыя, графическая-выяўленчыя, пісьмовыя и фонадакументы.

В апошнія гады вялікую цікавасць выклікала тыпалагічная класіфікацыя гістарычных крыніц, прапанаваная С. О. Шмітам. Па-першае, яна ахоплівае ўсе крыніцы гістарычнага паходжання. Па-другое, азначаная класіфікацыя весьма зручная для ўспрымання, паколькі население яе сярдзючкамі пакладзена знешняя «матэрыяльная» форма крыніцы. В адпаведнасці с класіфікацыяй С. О. Шмита, вызначаюць наступныя тыпы i падтыпы:

             Рэчавыя крыніцы ва ўсей их разнастайнасці (ад помнікаў археалогіі да сучасных машын i бытавых прадметаў). Дарэчы, гэта дазваляе ўлічыць, што население выніку дзейнасці чалавека змяніўся i жывельны, и раслінны свет. Таму да азначанага тыпу крыніц можно аднесці не только чучалы жывел, птушак i муляжы пладоў, гербарыі (што выстаўлены население нашых музеях), но и самих жывел, птушак, расліны i іншыя прыродна-геаграфічныя крыніцы гістарычнага (штучнага) паходжання (выведзеныя с дапамогай чалавека пароды жывел и др.).

             Выяўленчыя крыніцы:

а) мастацка-выяўленчыя (творы выяўленчага интересов, интересов кино и фатаграфіі);

б) выяўленча-графічныя (крыніцы, што змяшчаюць інфармацыю, перададзеную пры дапамозе наглядных графічных вобразаў, якія не складаюць алфавита);

в) выяўленча-натуральныя (фатаграфіі, дакументальныя кінакадры).

3. Моўныя крыніцы:

а) размова (i фонадакументы, якія яе фіксуюць);

б) помнікі вуснай творчасці (фальклор);

в) пісьмовыя помнікі (уключаючы эпіграфічныя) ва ўсей разнастайнасці их формаў i відаў.

4. Канвенцыянальныя (ад лацио. conventionalis — умоўны) крыніцы с вяликай колькасцю формаў i відаў — нотны запись, знаки матэматычнай i іншай сімволікі, інфармацыя, зафіксаваная на машынных носьбітах и г. д. Можно меркаваць, што гэта адзін с найбольш недакладна акрэсленых тыпаў крыніц.

5. Паводзінскія крыніцы. Гэта название (якая не весьма ўдала гучыць на беларускай мове) все же дазваляе дакладна акрэсліць пэўны тып крыніц. Па-першае, сюды можно аднесці зрокава-назіральныя звычаі i абрады (рытуалы) — калектыўныя i індывідуальныя дзеянні (працоўныя, сямейна-бытавыя, святочныя, спартыўныя и др.). Звычаі i абрады вывучаюцца этнографамі. Аднак тэрмін «этнаграфічныя крыніцы» (как гэта i адзначае С. О. Шмит) нельга прызнаць удалым, паколькі ўласна этнаграфічнымі матэрыяламі, што выкарыстоўваюцца этнографамі и сваей працы i нават в палявой практыцы, з'яўляюцца таксама рэчавыя крыніцы, пэўныя пісьмовыя запісы и г. д.

6. Гукавыя, эти аўдые-крыніцы. Сюды С. О. Шмит уключае гуки и шырокім i вузкамузыкальным сэнсе («гуки», «звоны», «шумы»). Сюды же адносяць i запісы галасоў птушак, жывел.

Умоўнасць класіфікацыі С. О. Шмита (как и иншых) зразумелая. Асобныя віды (напрыклад, грошы) нельга дакладна аднесці да аднаго с вызначаных відаў. Явление i сутнасць не заўседы супадаюць. У рэальным жыцці проста не иснуе «чыстых» тыпаў и любая класіфікацыя — умоўная (так, напрыклад, кино — и фотаматэрыялы непарыўна звязаны с анатаваннем — картачкі прадметна-тэматычнага каталога, архіўныя и студыйныя мантажныя лісты. В азначаным выпадку спалучаюцца выяўленчая и пісьмовая формы, но аб'ект адлюстравання адзіны). Класіфікацыя

С. О. Шмита дазваляе нібы ахапіць адным позіркам всю велізарную колькасць крыніц — i? гэтым яе галоўная каштоўнасць. Яна найлепшым чынам падыходзіць да навучальных мэт, музейнай i краязнаўчай дзейнасці.

Безумоўна, што практычныя патрэбы асобных дысцыплін (археалогіі, бібліяграфіі, дыпламатыкі, дакументазнаўства) вызначаюць з'яўленне i иншых класіфікацый, удобного для выкарыстання и працы даследчыка.

Класіфікацыя пісьмовых крыніц. Маючы на мэце и далейшым попытку агляду пісьмовых крыніц, спынімся на их класіфікацыі. В XIX —

пач. XX в. в дачыненні да гэтага тыпу крыніц прымянялі азначаны падзел на «рэшткі» i «паданні». Разрыў адзінства аб'ектыўнага i суб'ектыўнага и крыніцы выклікаў зразумелую крытыку со стороны савецких гісторыкаў. Паступова i незаўважна и дачыненні да пісьмовых крыніц усталяваўся падзел на дакументальныя i апавядальныя (дзе нават пры бліжэйшым разглядзе можно заўважыць уплыў папярэдняй класіфікацыі). Абодва азначаныя роды пісьмовых крыніц падзяляюць на віды (комплексы пісьмовых крыніц, для которых характэрна падабенства прыкметы их структуры и зместу), колькасць которых можа мяняцца. Акрамя таго, их названии з'яўляюцца прадметам працяглых дыскусій. Па кваліфікаваным меркаванні Л. М. Пушкарова, гэта картаграфічныя, статыстычныя, актавыя, канцылярскія, асабістыя, мастацкія, гістарычныя i навуковыя крыніцы. Не адмаўляючы и цэлым азначанай класіфікацыі, прапануем наступны падзел:

I. Дакументальныя крыніцы.

1. Дакументы заканадаўства.

2. Актавыя крыніцы (дамоўнага характару).

3. Матэрыялы справаводства (в выніку дзейнасці канцылярый i иншых устаноў па стварэнні дакументаў). Как асобны падвід (разрад — па
Л. М. Пушкарову) — распарадчая дакументацыя.

4. Статыстычныя матэрыялы (рэалізацыя зваротнай сувязі и кіраванні). Сюды? якасці падвіду ўключаем эканоміка-геаграфічныя, гаспадарчыя апісанні, а таксама матэрыялы фіскальнага ўліку, якія временам набываюць характэрныя рысы масавых крыніц.

Картаграфічныя матэрыялы, на наш взгляд, можно вынесці па-за межы пісьмовых крыніц, паколькі их звесткі и большай степени зафіксаваны графічным спосабам.

II. Апавядальныя крыніцы адрозніваюцца ад дакументальных тым, што даюць паслядоўны пераказ падзей i дазваляюць растлумачыць узаемасувязі вывучаемых з'яў с іншымі з'явамі таго же перыяду. У працэсе их эвалюцыі асобныя віды знікалі, их месца займалі іншыя (летапісанне, гісторыка-мемуарная літаратура и г. д.).

1. Летапісы и хроники.

2. Мемуарная літаратура i эпісталярныя крыніцы (многия мемуарныя творы зараджаліся и эпісталярнай форме, цесную сувязь паміж гэтымі падвідамі можно прасачыць и на працягу XX вв.).

3. Літаратурныя i публіцыстычныя творы (ix збліжае імкненне аўтараў в то эти іншай степени ўздзейнічаць на чытача, значны адыход ад рэчаіснасці и імкненні абгрунтаваць сваю мнению, свой пункт гледжання).

Перыядычны печать разглядаецца асобна как спецыфічная сістэма гістарычных крыніц, паколькі их аб'ядноўвае только знешняя рыса — перыядычнасць выдання, паводле же зместу гэта — заканадаўчыя i актавыя дакументы эти публіцыстыка, навуковыя эти літаратурныя творы и г. д.


Тэарэтычнае и прыкладное крыніцазнаўства

Навуковыя дысцыпліны могуць мател адзін и тот жа аб'ект, но розныя прадметы вывучэння (аб'ект — гэта тое, што накіравана пазнавальная дзейнасць чалавека, а прадмет — канкрэтныя баки, якасці и адносіны аб'ектаў, якія даследуюцца с пэўнай мэтай в пэўных абставінах и ўмовах). И гістарычная навука и цэлым, и крыніцазнаўства маюць аб'ектам вывучэння гістарычныя крыніцы. Аднак крыніцазнаўства вывучае не только інфармацыю, заключаную и гистарычнай крыніцы, но и даследуе апошнюю как гістарычны факт (время, умовы яе ўзнікнення, стваральнікаў и г. д.). Прадметам вывучэння крыніцазнаўства з'яўляюцца ўсе гістарычныя крыніцы ва ўсей сукупнасці заключанай в ix інфармацыі. Гэтым яно адрозніваецца ад иншых спецыяльных гістарычных дысцыплін, якія вывучаюць асобныя рысы гистарычнай крыніцы (напрыклад, палеаграфію) или асобныя віды гістарычных крыніц (напрыклад, геральдыку эти нумізматыку). Крыніцазнаўства — гэта не сумма спецыяльных гістарычных дысцыплін, а их пэўная сістэма.

Крыніцазнаўства маэ тэарэтычны и эмпірычны (прыкладны) узроўні, сваю методыку и метадалогію. Методыка — гэта сукупнасць пэўных прыемаў, метадаў и правил их выкарыстання и працы крыніцазнаўцы. Метадалогія — вучэнне аб гэтых метадах, аб асноўных прынцыпах крыніцазнаўчага даследавання.

Тэарэтычнае крыніцазнаўства распрацоўвае агульныя метады вывучэння и даследавання гістарычных крыніц. Гэтыя метады адаптуюцца и канкрэтызуюцца и дачыненні да вывучэння асобных групп крыніц, или пэўных их характарыстык. Кали для тэарэтычнага крыніцазнаўства метад — гэта и прадмет даследавання, то для прыкладнога — гэта пэўны инструмент вывучэння.

Акрамя тэарэтычнага крыніцазнаўства иснуе крыніцазнаўства пэўных галин ведаў (лінгвістычнае, археалагічнае), а таксама крыніцазнаўства пэўных тыпаў и відаў крыніц (летапісаў, актаў, пячатак, грашовых знакаў и г. д.). В залежнасці ад виду сістэматызацыі мы можам вывучаць таксама крыніцы па гісторыі Усходняй Еўропы XIV — XVIII ст., крыніцы па гісторыі Беларуси и г. д. С таким падыходам связана разуменне крыніцазнаўства и шырокім и вузкім сэнсе слова: 1) как метадалогія анализа гистарычнай крыніцы, 2) как навуковая дысцыпліна, што вывучае пісьмовыя крыніцы.

Гістарычная крыніца и гістарычны дапаможнік.

Крыніцазнаўства и гістарыяграфія

Гісторык можа вывучаць мінулае только на аснове гістарычных крыніц ва ўсей их разнастайнасці. Ен мае дело не с гістарычнымі фактами, а с их адлюстраваннем в свядомасці людзей пэўнага времени, не с фактами и пэўным аб'еме, а с их рэшткамі. Гэты працэс можно перадаць наступнай схемай:

гістарычная крыніца

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий