Подходы к экономическому районированию Украины

Дата: 21.05.2016

		

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Реферат

з дисципліни: «Розміщення продуктивних сил України та закордонних
країн»
на тему:

Підходи до економічного районування України

студентки I курсу
обліково-фінансового факультету
спеціальність фінанси
денного відділення
групи 0104а
Кузнецової Наталії Олексіївни
Консультант:
Черноіванова Олена Миколаївна

Донецьк 1999

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий