Мигрень

Дата: 21.05.2016

		

CEFALEEA
I. Vascular?
A. Primar? (angiodistonic?, func?ional?, f?r? leziuni organice)
1. Migrena: * f?rp aura (comun?)
* cu aur? (asociat?):
. Oftalmic? (clasic?)
. Hemiplegic?
. Afazic?
. Cerebeloas?
. Vestibular?
. Bazilar? (sincopal?)
. Abdominal?
* aur? migrenoas? f?r? cefalee
* oftalmoplegic?
* retinal?
* forme rare de migren?
. M.de “week-end”
. M.perimenstrual?
. M. bazilar?
. M. panic? (vagetativ?)
. M. “tunet” (громоподобная)
. M. facial? (m. des dreapt?)
. M. disociat?
*M. complicat?:
. Starea de r?u migrenos (Cefalee cronic?
cotidian?(CCC))
. M. hemiplegic? familiar?
. M. oftalmic?
. Ictus migrenos
2. Cefalee de tensiune:* epizodic?:
V Asociat? cu contractarea mu?chilor
pericranieni
V Neasociat? cu contractura mm.
Pericranieni
*cronic?:
V Asociat? cu contractarea mm.
pericr.
V Neasoc. cu contr. mm. pericr.
3. Cefalea Cluster (Horton sndr.):* periodicitate instabil?:
V Epizodic?
V Cronic?:
>F?r? remisii de la debut
>Dezvoltat? din cea
epizodic?.
4. Hemicrania paroxistic? cronic?
5. Algie vascular? a fe?ei (durere facial? atipic?).
6. Cefalei f?r? leziuni organice:
* C. Idiopatic? pulsatil?
* C. De compresie
* C. De frig (холодовая)
* C. De efort fizic tip flasc
* C. Orgazmic?: — de excitare tip exploziv
* C. Post-coital? tip
postural
A. Secundar? (cu leziuni organice vasculare)
1. Boal? ischemic? cerebrovascular? acut?:
* Atac ischemic Tranzitoriu (AIT)
* Tromboembolie
2. Hematom intra-cerebral:
* Epidural
* Subdural
* Intra-cerebral
3. Hemoragie subarahnoidian?
4. Malforma?ie vascular? integr?:
* Malforma?ie arteriovenoas?
* Anevrizm? sacciform?
5. Arteriite:
* Gigantocelulare
* Alte arteriite sistemice
* Arteriit? primar? intra-cranian?
6. Vasculite cerebrale
7. Encefalopatie venoas?
8. Sindrome carotidiene ?i vertebro-bazilare:
>* La disec?ia AA-lor date
* Оn carotidite idiopatice
* Cefalei postendarteriectomice
>* Tromboz? venos?
>* Hipertensie arterial?:
. Оn cazul r?spuns la ac?iune exogen?
. Оn feocromocitom
. Оn HTA malign?
. Оn preeclampsie ?i eclampsie
9. Cefalei cauzate de alte leziuni vasculare.

II. Licvorodinamic?:
1. Tip hipertensiv:
* HIC benign?
* Hidrocefalie cu HIC
2. Tip hipotensiv:
* Cefalei post-punc?ionale
* Cefalei оn cazul fistulelor licvoriene
3. Tip distensiv

III. Muscular? (de tensiune muscular?):
. Patologie extracranian?:
> Patologia oaselor craniene
> Patologia coloanei vertebrale
> Patologia structurilor gоtului:
a. Po?iunea cervical? a coloanei vertebrale
b. Tendinit? retrofaringian?
> Patologie ocular?:
a. Glaucom acut
b. Deregl?ti de refrac?ie
c. Heteroforii ?i Heterotropii
> Patologie ORL: > Sinusite etc.
> Patologie dentar?
> Patologie articula?iei termo-mandibulare
IV. Neuronal?:
1. Neuralgie persistent? a Nervi cranieni
. Compresia sau distensia Nervi cranieni ?i a ramurilor lor
. Demielinizarea Nervilor cranieni:
> nevrit? retrobulbar? (optic?)
. Infarct a Nervilor cranieni:
> neuropatie diabetic?
. Inflama?ia Nervilor cranieni:
> Herpes Zoster
> Neuralgie cronic? postherpetic?
. Sindrom Tolosa-Hunt (inflama?ia sinusului cavernos sau a fisurei
orbitale superior)
. Alte forme de durere persistent? оn regiunea nervilor cranieni
2. Neuralgia trigeminal?:* indiopatic?
*simptomatic?:
. La compresia radiculei Nervului V
. Afectare central? a Nervului V
3. Neuralgia nervului glosofaringian (IX): — idiopatic?
— simptomatic?
4. Neuralgia nervului intermediar (Wriberg)
5. Neuralgia nervului faringian superior
6. Neuralgia occipital?
7. Cazuri de durere facial? central? ?i cefalea central?:
> Anestezie dureroas? оn regiunea fe?ei
> Durere Talamic?
8. Alte dureri neurolgice
V. Func?ional? (Psihalgie):
1. Nevroze ?i st?ri nevrotice
> Isterie
> Obsesie
> Fobie etc.
2. Cerebrastenie
3. Alte forme.
VI. Mixt? (forme deosebite):
1. Post-traumatic?:
a. Cefalee post-traumatic? acut?
> C. оn traume craniene grele asociate cu simptomatologie
neurologic? de focal
> C. оn traume craniene u?oare f?r? smm-logie neurologic? de
focar.
b. Cefalee post-traumatic? cronic?:
> asociat? cu traum? cranian? grea cu / sau prezen?a smm-
logiei neurologie
> asociate cu traum? cranian? u?oar? f?r? smm-c? neurologic?
2. Infec?ioas?:
a. Оn infec?ii virale:
> de focar
> sistemice
b. оn infec?ii bacteriene:
> de focar
> sistemice (septicemie)
c. alte boli infec?ioase
3. Utilizarea substan?elor chimice ?i sustarea lor:
a. Cefalei provocate de ac?iunea momentan? sau de durat? a
substan?elor:
> Nitra?i / nitri?i
> CO
> Alcool
> Altele
b. Cefalei provocate de folosirea de durat? a substan?elor:
> Ergotaminice
> Analgetice
> Altele
c. Cefalei provocate de sustarea substan?elor (cazuri acute):
> Cazuri cronice:* intoxic.ergotaminic?
* intoxic. cofeinic? (cafea)
* abstinen?? narcotic?
* altele
d. Cefalei la administrarea substan?ei cu ac?iune
necunoscut?
> Contraceptive sau estrogeni
> Altele
4. Patologia organelor interne
5. Deregl?ri metabolice:
a. Cu hipoxie:
> De altitudine
> Hipoxic?
> Apnee de somn
b. Cu hipercapnie:
> La asocierea hipoxiei ?i hipercapniei
> La dializ?
> Alte deregl?ri metabolice
6. Maladii difuze a ?esutului Conjunctiv
7. Tumori intracraniene (afec?. cerebral?. non-vascular?)
8. Alte forme

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий